• Ako bude pokračovať vyučovanie na I. stupni po celoplošnom testovaní

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Na základe Uznesenia vlády SR číslo 693 z 28. 10.2020https://bbonline.sk/wp-content/uploads/2020/10/693_2020.pdf,Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôlhttps://www.minedu.sk/data/att/17731.pdfpreposielame pokyny k nástupu žiakov do školy po jesenných prázdninách 3.11.2020.

      1. Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Ministerstvo školstva zatiaľ nezverejnilo nové tlačivo na vyhlásenia, preto vám ho po jeho zverejnení následne zašleme, resp. bude možné si ho stiahnuť z webovej stránky školy www.https://haniskaskola.edupage.org/ zatiaľ uvádzame posledné aktualizované v prílohe na stiahnutie, je v prílohe tejto správy ako aj na stránke školy. Žiaci ho dnes dostali v škole a bude aj v utorok na vrátnici školy.

      Prezenčnej formy vyučovania sa  nemôžu zúčastňovať:

      1. Žiaci prvého stupňa, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na Covid – 19.
      2. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a nepreukážu sa  negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
      3. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a boli pozitívne  testovaní.

      Ďakujem Vám za porozumenie, spoluprácu a trpezlivosť.

      vedenie školy

     • Jesenné prázdniny

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa JESENNÉ PRÁZDNINY uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.  

     • Dištančné vyučovanie na 2. stupni

     • Dnes sa na druhom stupni začalo vyučovať online. Po vyskúšaní a precvičení spojenia sme išli naostro. Prvotný strach z prihlásenia a takého online vyučovania priamo zo školy vystriedala úľava. Všetkým to išlo na jednotku. Žiaci sa postupne pripájali, poctivo sa do učiva zapájali, boli aktívni. Využívali sa rôzne prezentácie, nahrávky na počúvanie, videa či iné školské pomôcky. Tento spôsob už nie je pre učiteľov novinkou, veď si to priamo z domu odskúšali ešte na jar, vtedy v domácom prostredí. Tentoraz vyučujeme  zo školy. Tak si navzájom držme palce, aby sme to spoločne zvládli.

     • Oznam pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje, že: 

      OD 12.10.2020 JE POVINNÉ NOSIŤ RÚŠKO AJ NA PRVOM STUPNI.

      KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ SA NEBUDE REALIZOVAŤ AŽ DO ODVOLANIA.  

     • Upozornenie pre rodičov

     • Upozorňujeme rodičov, že po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je pri opätovnom nástupe do školy nevyhnutné doložiť Prehlásenie o bezinfekčnosti! Bez neho sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacieho procesu!

      Pri prerušení 5 a viac pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      zakonny_zastupca_prehlasenie_o_bezinfekcnosti.docx