• Májové putovanie

     • Mesiac máj prináša množstvo rozkvitnutých kvetov i stromov. Príroda nás až pozýva na prechádzku. Zároveň je to mesiac, v ktorom sa už naši predkovia modlievali Loretánske litánie k Božej a našej matke Márii. Preto sme so žiakmi mnohých tried navštívili rôzne kaplnky Panny Márie v našej dedine i v kláštore našich rehoľných sestier.

     • Návšteva krypty v kostole

     • Naša škola stojí na mieste, kde pred vyše polstoročím stál kaštieľ rodiny Zichy. Časť tejto rodiny je pochovaná v krypte pod  kostolom v Haniske, preto sme sa tam boli pozrieť. Kryptu navštívili siedmaci (v utorok 24. mája 2022) i šiestaci (v stredu 25. mája 2022) a boli radi, že videli a vedia niečo nové z histórie svojho regiónu. 

       

     • Výsledky KOMPARO 6

     • Matematická súťaž pre šiestakov pod názvom Komparo 6 je už taktiež vyhodnotená. Skladala sa z piatich častí: slovenský jazyk, matematika, biológia, geografia a všeobecný prehľad. Najlepšie výsledky: 

       

      Šimon Ondočko - 85% slovenský jazyk, 80% matematika, 100% geografia, 95% všeobecný prehľad

      Šimon Palkáň - 80% slovenský jazyk, 91,7% geografia

      Liliana Biláková - 91,7% geografia

      Diana Džubárová - 88,3% geografia

      Bianka Tóthová - 83,3% geografia

      Lenka Oravcová - 83,3% geografia

      Lucia Oravcová - 80% biológia, 83,3% geografia

      Mirka Horváthová - 75% geografia, 75% všeobecný prehľad

      Emma Krempaská - 75% slovenský jazyk

      Tomáš Sedlák - 75% biológia

      Eliška Horváthová - 75% všeobecný prehľad

     • Výsledky Komparo 4

     • A máme tu výsledky matematickej súťaže Komparo 4. Pozostávala z piatich častí a to slovenského jazyka, matematiky, všeobecného prehľadu, prírodovedy a vlastivedy. Najlepšie výsledky v jednotlivých oblastiach dosiahli títo žiaci: 

       

      Viktória Franková 86,7% zo slovenského jazyka, 100% z vlastivedy, 80% z prírodovedy

      Daniela Ondočková - 80% z matematiky, 80% zo všeobecného prehľadu, 100% z vlastivedy, 80% z prírodovedy

      Zoja Hiščáková - 80% z matematiky, 80% zo všeobecného prehľadu, 80% z vlastivedy, 80% z prírodovedy

      Terézia Imrichová - 100% z vlastivedy, 90% z prírodovedy

      Dávid Eliaš - 100% z vlastivedy

      Lukáš Miko - 100% z prírodovedy, 90 % z vlastivedy

      Zoltán Kecskeméty - 90% z vlastivedy, 80% z prírodovedy

      Dorota Šamková - 85% zo všeobecného prehľadu, 80% z prírodovedy

      Martin Juhás - 80% z vlastivedy, 80% z prírodovedy

      Daniel Szabó - 90% z vlastivedy

      Filip Dzura - 90% z vlastivedy

      Daniel Výrostko - 80% z vlastivedy

      Ema Čonková - 80% z vlastivedy

      Ela Štefani - 80% z vlastivedy

      Sebastián Antoš - 80% z vlastivedy

      Paťka Pohorencová - 80% z prírodovedy

      Radka Papugová - 80% z prírodovedy

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Juniáles

     • Pre žiakov II. stupňa chystáme 3.6.2022 ,,Juniáles". Tak sa pekne obleč a poď sa zabaviť. Viac info v plagáte. 

     • Návšteva Župného mestečka

     • Siedmaci a ôsmačky sa stretávajú v škole. V ruke len malé rupsáky, bez učebníc. Kam sa to chystajú? Dnes, 20. mája si urobili exkurziu, v rámci ktorej navštívia stredné školy. Celá akcia má názov Župné mestečko. Najprv naši žiaci navštívili Hotelovú akadémiu, kde im tunajší žiaci ukázali, ako sa pripravujú rôzne nápoje, skladajú servítky či prestiera stôl. V závere tejto prehliadky mohli ochutnať aj z jednohubiek, či morských plodov. Potom sa presunuli už na Námestie maratónca mieru, kde sú ďalšie stredné školy. Tu sa dajú získať informácie o učebných odboroch, priamo stretnúť aj študentov a porozprávať sa s nimi. Plní informácií a dojmov na spiatočnej ceste nesmie chýbať zmrzlina. 

     • Vyhodnotenie zbierky Deň narcisov

     • Liga proti rakovine nám zaslala ďakovný list za aktívnu účasť a spolupodieľanie sa na finančnej zbierke Deň narcisov 2022, ktorá sa uskutočnila 28. apríla 2022. Celkový výnos zbierky predstavuje v Košiciach a okolí sumu 45,829 EUR. Naša škola sa na tejto zbierke podieľala sumou 408,68 EUR. 

      Všetkým prispievateľom ďakujeme!

     • Testovanie piatakov

     • Dnes, 18. mája 2022 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie piatakov. Náročné úlohy sa riešili v rámci dvoch predmetov a to matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Žiaci sa vopred oboznámili s odpoveďovým hárkom, do ktorého zapisovali svoje odpovede. Spoločne s učiteľmi si v rámci prípravy prešli aj minuloročné testy, aby sa oboznámili aj s otázkami a úlohami, ktoré ich budú čakať. Počkáme si na výsledky. Všetkým držíme palce! 

     • Súťaž ,,Slovenskô ako maľované"

     • Milí žiaci, pozývame Vás zapojiť sa do súťaže o výpočtovú techniku pre našu školu v hodnote 5000,- EUR pod názvom ,,Slovenskô ako maľované". Podmienky súťaže: 

      1. Hlasy pre školu môžu získať  priaznivci za nákup potravín v Lidli. Za každých 20 € nákupu získa zákazník zadarmo balíček s nálepkami „Slovenskô ako maľované“ a s hlasovacou kartičkou. Balíčky si môže aj kúpiť za 0,49 €. 

      2. Po navštívení stránky malovaneslovensko.sk si hlasujúci vyberie školu a naskenovaním QR kódu alebo jednoduchým prepísaním číselného kódu jej pošle svoj hlas.

      Tak ak máte chuť, neváhajte a zapojte sa!

     • Okresné kolo Malého futbalu mladších žiačok

     • V piatok 13. mája 2022 sa uskutočnilo na našej škole Okresné kolo Malého futbalu mladších žiačok. Zúčastnili sa ho futbalistky z Budimíra, Čane a našej obce. Po ťažkých zápasoch je poradie nasledovné: 

      1. miesto: ZŠ Čaňa

      2. miesto: ZŠ Budimír

      3. miesto: ZŠ Haniska

      Všetky družstvá si odniesli poháre a medaily. Srdečne blahoželáme. 

     • Deň matiek

     • V nedeľu 15. mája 2022 sme pripravili program z príležitosti Dňa matiek. Decká pod vedením pani učiteliek mamičkám zaspievali, zarecitovali či zatancovali. Piataci si zas pripravili vtipné divadielko o Vlkovi a kozliatkach. Milé mamičky, babičky, ešte raz ,,Krásny Deň matiek!"

     • Púť detí do Obišoviec

     • V sobotu 14. mája 2022 sa aj žiaci našej školy zúčastnili púte detí do Obišoviec. Pešo putovali len z Ličartoviec, čo je pomerne blízko, no putovali tri hodiny, pretože cestou museli splniť mnohé úlohy, za ktoré dostali nálepky do svojich preukazov. Po splnení všetkých úloh ich čakal spoločný guľáš pre viac ako tisíc putujúcich detí. Zavŕšením všetkého bola sv. omša s otcom biskupom Marekom Forgáčom. Bol to pekný deň, plný nových zážitkov a skúseností.

     • Cena verejnosti

     • Do výtvarnej súťaže o sv. Edite Steinovej sme začiatkom marca zaslali 11 prác, z ktorých 6 bolo vybratých na výstavu v synagóge v Košiciach. Celý apríl mohli aj návštevníci výstavy hlasovať a najviac hlasov získala naša žiačka Alenka Horváthová z 8. ročníka. Blahoželáme jej k "cene verejnosti" a tešíme sa spolu s ňou. Ostatné vystavované práce získali diplom za účasť na výstave. Ďakujeme všetkým zapojeným dievčatám.

     • Deň matiek

     • Milé mamky, milé babky, 

      pozývame Vás na Deň matiek, ktorý sa uskutoční na námestí obce Haniska dňa 15.mája 2022 od 15.30 hod. V úvode si postavíme máj za zvukov piesní Haniščanov a Hanišťanky, potom sa Vám predstavia so svojím programom deti z materskej škôlky, aj žiaci zo ZŠ Haniska. 

      Príďte si spestriť tento deň a podporiť všetkých účinkujúcich. 

       

     • Máj, máj, máj zelený...

     • Máj máj máj, zelený, pod okienkom sadený...  

      Mesiac máj patril a dodnes patrí všetkým, ktorí sa majú radi a preto sa tradícia stavania prvomájových briezok zachovala dodnes. Aj u nás v škole sme ju obnovili. Prváci sa o to postarali. 

     • Výsledky Klokanka a Klokana

     • A máme tu výsledky matematickej súťaže Klokana a Klokanka, ktorá sa uskutočnila v posledných dňoch: 

       

      1. ročník

      Dominika Kenderková - 75%

      Soňa Benešová - 73,33%

      Barborka Vargová - 66,67%

      Ela Švábová - 66,67%

      Liliana Pirošková - 65%

       

      2. ročník

      Oliver Rusnák - 81,11%

      Lukáš Starších - 73,33%

      Tomáš Struhár - 65,56%

      Lukáš Starších - 62,22%

      Jakub Pelčarský - 62,22%

       

      3. ročník

      Júlia Čonková - 83,33%

      Dominik Kolko - 78,89%

      Daniela Kopperová - 72,22%

       

      4. ročník

      Dorotka Šamková - 87,78%

      Zoja Hiščáková - 84,44%

      Viktória Franková - 74,44%

      Terézia Imrichová - 68,89%

      Daniela Ondočková - 66,67%

      Emma Godušová - 64,44%

       

      5. ročník

      Marek Iglai - 95%

      Tobias Janke - 82,5%

      Patrik Čerkala - 76,67%

      Natália Szunyogová - 67,5%

       

      6. ročník

      Šimon Ondočko - 74,17%

      Eliška Horváthová - 73,33

       

      8. ročník

      Samuel Szunyog - 91,67%

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným blahoželáme. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Školská brigáda

     • Počasie na jarnú brigádu, ktorá sa uskutočnila 29. apríla 2022, vyšlo ukážkovo. Slniečko svietilo, hudba nám vyhrávala, vtáčiky do taktu vyspevovali, a tak sme všetci mali chuť skrášliť okolie našej školy. Rozdelili sme sa podľa ročníkov a už sme vyplievali, hrabali, zametali či maľovali. Výsledok našej práce nás všetkých potešil. 

     • Apríl 2022 v ŠKD

     • V mesiaci apríl sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Pre našich budúcich kamarátov sme vyrábali rôznorodé darčeky. Do tvorby sa zapojili všetky deti z ŠKD za pomoci svojich vychovávateľov.

      V tomto mesiaci sme oslávili aj Deň Zeme kreslením na asfalt farebnými kriedami v areáli našej ZŠ. 

      Apríl bol nabitý aj inými rôznymi udalosťami. Pripomenuli sme si, že tento mesiac patrí lesom. Vytvorili sme si rôzne koláže, vedomostné kvízy, zopakovali sme si druhy stromov. Zahrali sme sa rôzne ekohry prírode. Medzi nimi bola aj hra "Strom ako kompas".

      Veľkonočnú náladu sme si vytvorili pestrofarebnou výzdobou, do ktorej sme zahrnuli veľkonočné symboly ako: zajačik, kuriatko, farebné kraslice. V rámci toho sme uskutočnili besedu.

      Dobrovoľnými príspevkami sme podporili "Deň narcisov". Tento mesiac sme zavŕšili športovým súťaživým popoludním medzi oddeleniami v ŠKD.

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje