• Vianočný pinpongový turnaj

     • Milí žiaci, ak máte chuť a chcete sa zúčastniť pinpongového turnaja, tak príďte 7.1.2023, v sobotu, o 9.00 hod do telocvične ZŠ. 

      Tešíme sa na Vás. 

     • Dobrá novina

     • Terajší i bývalí žiaci našej školy sa v nedeľu Božieho narodenia 25.12.2022 zapojili v Haniske i Sokoľanoch do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina. Vytvorili skupinky, ktoré koledovali po jednotlivých uliciach v dedine. Vyzbieraný milodar bude použitý na účinnú pomoc ich rovesníkom v Severnej Keni. Tešíme sa, že deti a mladí boli ochotní obetovať čas na nácviky, na vytvorenie kostýmov, pomôcok i na samotné koledovanie. Táto ich obeta v čase Vianoc im zaiste prináša do srdca to zvláštne teplo a svetlo, ktoré žiadne médiá a materiálne veci nemôžu dať. Tešíme sa, že svojím koledovaním potešili mnohých.

     • Vianočný turnaj

     • Dňa 21.12.2022 sa na našej škole uskutočnil Vianočný turnaj v malom futbale a volejbale. Malý futbal odohrali medzi sebou žiaci a žiačky 5.A, 5.B a 6. ročníka. Volejbal hrali staršie ročníky, t.j. siedmaci, ôsmaci a deviataci. 

       

      Malý futbal chlapci - vyhodnotenie: 

      1. miesto - 6. ročník

      2. miesto - 5.A trieda

      3. miesto - 5.B trieda

       

      Maláý futbal dievčatá - vyhodnotenie: 

      1. miesto - 6.r očník

      2. miesto - 5.A trieda

      3. miesto - 5.B trieda

       

      Volejbalový turnaj - vyhodnotenie: 

      1. miesto: 9. ročník

      2. miesto: 8. ročník

      3. miesto: 7. ročník

      Turnaj sa niesol v priateľskom, vianočnom duchu. Všetci účastníci obdŕžali malé sladké odmeny. 

       

     • Vianočné akadémie v Haniske aj v Sokoľanoch

     • Vianočná akadémia v Haniske sa uskutočnila 8.12.2022. V Sokoľanoch to bolo v nedeľu 18.12.2022. Žiaci sa na svoje výkony pripravovali a predviedli rodičom krásne básničky, pesničky, tančeky i vianočné scénky. Záverečnú spoločnú pesničku ,,Vianočný zázrak" všetci vystupujúci zaspievali spoločne. Akadémie sa rodičom i všetkým prítomným páčili. Krásne a veselé!

     • Vianoce na hodine

     • Všetky deti sa tešia na Vianoce, lebo je to prepojenie tepla, tajomstva a lásky. Každý z nás sa rád zahĺbi do tohto tajomstva Božej lásky. Preto si na hodinách náboženstva starší žiaci priblížili vianočný príbeh z Betlehema priamo cez čítanie Nového zákona, cez obrazy z Biblie a mladší aj cez dramatizáciu, kedy sa vžili do jednotlivých biblických postáv a zrazu mali celkom „naživo“ Vianoce na hodine.

     • November 2022 v ŠKD

     • Jeseň nás sprevádzala aj v mesiaci november, kedy sme kreslili kriedami na papier, tvorili sovičky s farebnými pierkami, stromy z odpadového materiálu a využili sme aj gaštany pri meraní dĺžky pera, ceruzky, lavice, či celej postavy. Najzaujímavejšou témou celého mesiaca, bol Svetový deň röntgenológie a röntgenológov, pri ktorom sme  röntgenovali svoje kostričky. So zdravým telom  budeme môcť veľa urobiť a preto pravidelne cvičíme, posilňujeme a športu sa nevzdávame ani v chladom počasí.

      Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY,  sa oslavuje 21.11. Na našej skole sme si tento deň pripomenuli so žiakmi v ŠKD. Autormi tejto myšlienky boli bratia McCormakovci, ktorí počas arabsko-izraelskej vojny hľadali spôsob, ako zastaviť všetky vojny sveta. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí – pretože keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať. Žiaci sa naučili pozdrav „dobrý deň“ v niekoľkých jazykoch. Pripomenuli si, že k pozdravu patrí milý úsmev, pohľad do očí a napísali krátky pozdrav pre kamaráta, ktorý v ten deň odovzdali.

     • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

     • Toto je názov ďalšej akcie, do ktorej sa zapájame už druhý rok. Do škatule od topánok žiaci pre našich seniorov z Hanisky, Sokolian a Bočiara pripravia niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo mäkké, niečo teplé, niečo pre zábavu a niečo zo srdca. Takýchto krabíc sme od žiakov obdŕžali dostatok.

      Nakoľko v Haniske už táto akcia beží niekoľko rokov, spojili sme sa s jej organizátormi. Po vzájomnej dohode sme škatule rozdelili nasledovne: 15 škatúľ plných lásky pôjde k seniorom do Hanisky, 8 škatúľ zasa k seniorom do Bočiara, a 52 škatúľ poteší seniorov zo Sokolian. 

      Nesmiem zabudnúť spomenúť, že do tejto akcie sa zapojila aj Materská škôlka z Hanisky, ktorá nám doniesla cca 20 škatúľ, za čo im ďakujeme. 

     • ,,Deti deťom" alebo ,,Mikuláš v detských domovoch"

     • Už tri roky tešíme deti z detských domovoch mikulášskym balíčkom. Tento rok sme spoločne s Mikulášom a anjelom navštívili detský domov v Sokoľanoch, potom aj detský domov v Košickej Novej Vsi. Do Sokolian sme odniesli 40 balíčkov a do Košickej Novej Vsi zasa 55 balíčkov. Deti sa nášmu príchodu potešili. Mikuláš ich za riekanky a básničky odmenil sladkým balíčkom. 

       

      Ďakujeme všetkým žiakom, že takýmto pekným spôsobom myslia aj na ostatné deti. Tešíme sa o rok!

       

     • Mikuláš v škole

     • Na 6. decembra sa tešia všetky deti. Určite je to preto, že v tento deň prichádza Mikuláš a rozdáva dobrým deťom sladkosti. Aj do našej školy takýto Mikuláš zavítal spoločne s anjelmi. Deti si pre neho pripravili básničky, alebo pesničky. Za to ich Mikuláš odmenil adventným kalendárom. 

      Veľkým prekvapením boli naše ,,tety" kuchárky oblečené v Mikulášskom odeve. Veľkí i malí sa potešili a obed s chuťou zjedli. 

     • Výchovný koncert

     • V školskej jedálni sa rozozvučali tóny gitár. Potom sa k nim pridal spev, najprv slabučký, potom hlasnejší. To už žiaci vyspevovali piesne na výchovnom koncerte na tému ,,Finančná gramotnosť". V prednáške sa dozvedeli, čo sú to peniaze, ako sa zarábajú, čo je debetná a kreditná karta, ako sa má správne hospodáriť a šetriť. Tieto slová boli obohatené súťažiami, pesničkami. Koncert sa nám páčil. 

     • Školské kolo pytagoriády

     • V dňoch 7. a 8. 12. sa uskutočnil 44. ročník školského kola matematickej pytagoriády.

      Žiaci súťažili v škole papierovou formou. Riešili 15 úloh vo vymedzenom čase 60 minút.

      Do súťaže sa zapojili žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Za každú správne vyriešenú úlohu si pripísali jeden bod.  Za každé štyri celé ušetrené minúty si mohli prilepšiť jedným bodom za podmienky, že mali aspoň 10 úloh správne. O postupujúcich do okresného kola rozhodne komisia okresného kola pytagoriády. Po rozhodnutí pošle úspešným pozvánky.

      Najviac sa darilo tretiakom.

       

      Úspešnými riešiteľmi nášho školského kola sa stali títo žiaci:

       

      V kategórii P3

      Jakub Pelčarský                     11 bodov za úlohy     11 bodov za čas          spolu 22 bodov

      Tomáš Struhár                       11 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 21 bodov

      Simona Peková                      10 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 20 bodov

      Lukáš Horváth                       11 bodov za úlohy     8 bodov za čas            spolu 19 bodov

       

      V kategórii  P4

      Lenka Bodnárová                  11 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 21 bodov

      Dominik Kolko                       10 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 20 bodov

      Júlia Čonková                        10 bodov za úlohy     4 bodov za čas            spolu 14 bodov

       

      V kategórii P5

      Dávid Bodnár                         11 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 21 bodov

      Daniela Ondočková                13 bodov za úlohy     3 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Dorota Šamková                   12 bodov za úlohy     2 bodov za čas            spolu 14 bodov

       

      V kategórii P6

      Marek Iglai                             14 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 20 bodov

      Tobias Iglai                             12 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 18 bodov

      Matej Čamaj                          10 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Patrik Čerkala                        10 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 15 bodov

       

      V kategórii P7

      Šimon Ondočko                     11 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 17 bodov

      Liliana Biláková                     10 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Lenka Oravcová                     10 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 15 bodov

       

      V kategórii P8

      Nela Vargová                         11 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Jakub Piško                            10 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 15 bodov

       

      Blahoželáme!!! A tešíme sa na ďalšie úspechy.

      Mgr. Gromová Ľubomíra

     • Vianočná akadémia

     • Milí rodičia,

      srdečne vás pozývame na slávnostnú vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 8. decembra o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Haniske. Vaše deti spolu s našimi pedagógmi pre vás vykúzlia tú pravú vianočnú atmosféru.

      Tešíme sa na vás.

       

      vedenie školy

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Jednou z najobľúbenejších vedomostných súťaží sa nepochybne stala aj olympiáda v anglickom jazyku. Takmer štyridsať detí z druhého stupňa sa rozhodlo zabojovať o postupové miesto na okresné kolo. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1A (pre žiakov 5., 6., 7. roč.) a 1B (pre 8. a 9. ročník). Museli vypracovať test, na ktorom sme preverili ich schopnosť počúvať hovorené slovo, čítať s porozumením, zápasiť s gramatikou a slovnou zásobou. Tí, ktorí získali dostatočný počet bodov, postúpili do ústnej časti, kde to mali tiež náročné. Najprv museli zvládnuť rozhovor na zadanú tému v štýle "hrania rolí", potom spontánne vytvárali príbeh podľa obrázka. Nakoniec sa na stupňoch víťazov objavili:

      Kategória 1A

      1. miesto Diana Džubarová (7. roč)

      2. miesto Vanessa Godušová (7. roč

      3. miesto Matej Németh (7.roč.)

       

      Kategória 1B

      1. miesto Nela Lacková (8. roč)

      2. miesto Alex Lacko (9. roč)

      3. miesto Martin Dubecký (9.roč.)

       

      Súťažiace z prvého miesta v oboch kategóriách postupujú na okresné kolo, ktoré sa bude konať 19.1.2023.

      Držíme im palce, nech ešte dovtedy naberú dostatok vedomostí a skúsenosti na sebavedomé komunikovanie v anglickom jazyku.

     • PRO EDUCO

     • 1.12.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili veľtrhu stredných škôl PRO EDUKO, ktorý sa konal v Košiciach. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia na jednotlivých stredných školách. Okrem stredných škôl sa veľtrhu zúčastnili aj zástupcovia vysokých škôl z Košického kraja a možní zamestnávatelia.

     • Výstava Carla Acutisa

     • Od 28. novembra do 2. decembra 2022 bola v priestoroch našej školy inštalovaná výstava niektorých eucharistických zázrakov z tých, ktoré zozbieral blahoslavený Carlo Acutis a žiaci každej triedy mali možnosť pozrieť si ju. V týždni pred výstavou sa žiaci na hodinách náboženstva cez prezentáciu oboznámili so životom svojho rovesníka Carla, ktorý bol normálnym chalanom a predsa je dnes vyhlásený za blahoslaveného. Mal rád zvieratká, bol dobrý futbalista, hral na saxofóne, bol kamarátsky. Žil v talianskom meste Miláno, kde mal možnosť často obdarovať alebo aspoň pozdraviť mnohých chudobných. Vynikal v práci na počítači, už ako 11-ročný vedel programovať a strihať svoje prvé filmy. Robil viaceré webové stránky, najobjemnejšou bola tá, kde zbieral materiály o eucharistických zázrakoch z celého sveta. Rád hral počítačové hry, no rýchlo si všimol, že by tak u neho mohla vzniknúť závislosť, preto si stanovil, že sa bude hrať len jednu hodinu týždenne, aby mu ostal čas na dôležitejšie veci. Dobre sa učil, pomáhal s úlohami aj kamarátom a predsa mu popri tom všetkom denne zvýšil čas ísť na sv. omšu a pomodliť sa celý ruženec. Výstavou sme chceli povzbudiť našich žiakov k tomu, že aj vo veku počítačov možno ostať dobrým, kamarátskym a zapáleným pre skutočné hodnoty.

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje