• Akutálne: Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025. Klikni pre viac informácií.

 • Dôležité informácie

 • Všetky novinky

   • Exkurzia v Sokoľanoch

   • 24. 5. 2024
   • Vo štvrtok 23. mája 2024 sa žiaci 6.B v rámci hodiny náboženstva vybrali na exkurziu do Sokolian, kde si najprv pozreli náhrobnú kaplnku grófa Starhemberga a jeho manželky, v ktorej sa nachádzajú 3 olejomaľby z 18. storočia. Na kaplnke je pekne zachovaný rodový erb. Potom si v Kostole Ružencovej Panny Márie pozreli bočnú kaplnku, ktorá je najstaršou časťou - z druhej polovice 13. storočia. Povšimli si krížovú rebrovú klenbu so svorníkom zdobeným reliéfom ružice a kamenný Bohostánok, obe pamiatky pochádzajú z 15. storočia. Nasledovala prehliadka terajšieho kostola, konsekrovaného v novembri 1998. Nech aj tieto nové poznatky prispejú k hlbšiemu prehĺbeniu viery, ale aj vďaky voči predkom, ktorí sa o toto všetko pričinili.

   • Návšteva ZOO

   • 24. 5. 2024
   • Dňa 16.5.2024 sa žiaci špeciálnych tried zúčastnili výletu v Zoologickej záhrade v Košiciach. Tento výlet sa uskutočnil vďaka spolupráci ZŠ Sokoľany a pani učiteľke Mgr. Františke Farkašovej. Cesta autobusom bola pre deti zážitkom.

    Žiaci využili príjemné počasie na prechádzku okolo zvierat a prešli celý okruh ZOO. Najväčší zážitok mali z komentovaného kŕmenia tuleňov, kde bola prichystaná show s tuleňmi. Tu tulene ukázali, ako sa vedia naučiť rôzne triky. Zaujímavý zážitok bol aj po prejdení náučného nadzemného chodníka tzv. Lužný les, kde sa nachádzajú nadrozmerné 3D modely plazov.

   • Majstrovstvá v ŠKD

   • 23. 5. 2024
   • Dňa 22.mája 2024 sa na našej škole uskutočnilil Majstrovstvá školských klubov v hokeji. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá:

    ŠKD 1 - naši štvrtáci pod názvom ELEKTRICKÍ TUČNIACI

    ŠKD 2 - naši prváčikovia s názvom ČIERNI VLCI

    ŠKD 3 - naši druháci s názvom ŽLTÉ BAGRE

    ŠKD 4 - naši tretiaci s názvom MODRÍ ŽRALOCI

   • Prežili sme Holokaust

   • 22. 5. 2024
   • V piatok 17. mája sa žiaci 2. stupňa v rámci občianskej náuky zúčastnili predstavenia s názvom ,,Prežili sme Holokaust". Táto moderovaná diskusia v priestoroch Historickej radnice v Košiciach nás previedla tragickým životným príbehom p. Denisy Nikodémovej, ktorá počas 2. svetovej vojny prišla o rodičov a spolu so sestrou sa ako židovské deti museli ukrýávať. Atmosféru dotváralo jej pútavé rozprávanie, autentické fotografie, krátky film o záchrane ďalšieho židovského dieťaťa slovenskou rodinou, taktiež aj skvelý hudobný doprovod Katky Koščovej.

   • Štvorylka

   • 22. 5. 2024
   • V predstihu objednané počasie sa dostavilo a s ním aj dobrá nálada. Ako sa ukázalo, červený autobus má skryté rezervy, čo sa týka kapacity, pretože sme sa všetci šesťdesiati pomestili. Na hlavnej ulici sme boli prví a tak sme si s kriedou „vykolíkovali“ pozemok pre ZŠ Haniska. Hneď potom sme útokom zobrali priľahlé cukrárne, cukrári nestačili dopekať zákusky a zmrzlina sa nestačila roztekať.

   • Skupinová mobilita v Litve/Group mobility in Lithuania

   • 22. 5. 2024
   • Šiesti žiaci našej školy sa v dňoch od 13. do 17. mája zúčastnili poslednej skupinovej mobility v rámci nášho projektu Dôležitosť malých krokov, ktorý je financovaný Európskou úniou.

    Six students from our school took part in the last group mobility from May 13 to 17 as part of our project The Importance of Small Steps, which is financed by the European Union.

   • Krajské kolo školského pohára SFZ

   • 17. 5. 2024
   • Dňa 16. mája 2024 sme sa zúčastnili Krajského kola školského pohára SFZ dievčat na štadióne Slavoja Trebišov.

    Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Karolína Čarná, Ema Čonková, Daniela Ferencová, Terezka Imrichová, Danielka Ondočková, Barborka Oravcová, Nina Papugová, Dorotka Šamková, Ela Štefani a Lenka Zajacová.

   • Púť detí do Obišoviec

   • 13. 5. 2024
   • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do Arcidiecéznej púte detí do Obišoviec, ktorá sa konala v sobotu 11. mája 2024. Boli zastúpené skoro všetky ročníky od prvého po deviaty a spolu s animátormi putovalo z Hanisky 44 pútnikov. Cestou z Ličartoviec do Obišoviec zbierali body do svojho preukazu za splnenie úloh na jednotlivých stanovištiach. Téma bola: Cesta radosti s Máriou. O radosti nielen premýšľali, ale ju aj prežívali a máme nádej, že ju priniesli aj do svojich rodín.

   • Okresné kolo Slávik Slovenska

   • 12. 5. 2024
   • V piatok 10.mája sa víťazky školského kola súťaže Slávik Slovensko Noemka Kollárová a Dorotka Šamková zúčastnili aj okresného kola. Hoci sa baby snažili zo všetkých síl, konkurencia bola silnejšia. Dievčatá si aj napriek tomu odnášajú peknú skúsenosť. Ďakujeme obom dievčatám za reprezentáciu školy.

   • Futbal v meste 2024 - Košice

   • 12. 5. 2024
   • Dňa 4.mája 2024 sa v Košiciach uskutočnil futbalový turnaj do 11 rokov. Zúčastnilo sa ho 15 teamov. Chlapci vyhrali svoju skupinu bez straty bodu, a to nasledovne:

    Haniska 12:1 Roma Galaktik

    Haniska 3:1 Kuzmice

    Haniska 8:1 Parchovany

    Vo štvrťfinále sme vyhrali tiež, a to Haniska 7:1 D.A.ST Futbalová škola.

  • eTwinning
  • O2 Športová akadémia Mateja Tótha
  • Erasmus +
  • Národný projekt POP III