• Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

     • Milí žiaci, milí rodičia, 

      nový školský rok otvoríme slávnostnou svätou omšou 5.septembra 2022 o 7.45 vo farskom kostole v Haniske. Potom sa presunieme na školský dvor, kde bude slávnostné otvorenie školského roku a pasovanie prváčikov. V tento deň ešte nebude obed, ani školský klub. Tento deň končíme o 10.00 hodine. 

      Všetci žiaci musia mať v tento deň Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage, alebo v papierovej forme), inak nemôžu vojsť do budovy školy. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

      vedenie školy


      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_2023.pdf​​​​​​​

     • Prevzatie samotestov

     • Milí rodičia,

      ak ste si v júni neprezvali nahlásené samotesty pre Vaše deti, môžete tak urobiť v dňoch 24.-26.8.2022 od 8,00 - 14,00 hod. Je potrebné vypísať preberací protokol a dohodnúť si stretnutie s triednym učiteľom.

      Ďakujeme za pochopenie. 

      Vedenie školy

     • Školské potreby

     • ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  2. ročník

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier,  hygienické vreckovky, tekuté mydlo

       

      ZOŠITY:

      - M 512                    15 ks

      - M 523                     5 ks

      - M 420+ podložka    2 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2 – 2 ks, guma, pravítko (dlhé 30 cm), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, tyčinkové lepidlo

       

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec

      č.4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       TSV :

      - tepláková súprava, tenisky, biele tričko a biele ponožky 

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej. 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  3. ročník

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier,  tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      ZOŠITY:

      - M 523                    10 ks a viac

      - M 420+ podložka    2 ks

      - M 624                     2 ks

      - M 520+ podložka    2 ks

      - M 5110                   1 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2, guma, pravítko – (dlhé 30 cm a trojuholník s ryskou), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, kružidlo, tyčinkové lepidlo

       

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom plastelína, plochý štetec č.2,4,8, okrúhly štetec č.2,4,8, farebný papier, náčrtník A4, tyčinkové lepidlo, paleta, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     20 ks

       

      TSV : -tepláky, tenisky, biele tričko a biele ponožky 

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej.
       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  4. ročník

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      ZOŠITY:

      - M 524                       5 ks

      - M 523                     10 ks

      - M 420                      1 ks

      - M 624                      2 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2, guma, pravítko – (dlhé 30 cm a trojuholník s ryskou), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, kružidlo, tyčinkové lepidlo

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec č.4,č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     20 ks

      TV : - tepláky, tenisky, biele tričko a biele ponožky  

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej.
       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  5. ročník   

       (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      ZOŠITY:

      - GEG      čistý malý  540+ podložky 

      - BIO       2 ks čistý malý  540, 1 ks veľký čistý hrubší + podložky

      - MAT      2ks veľký čistý hrubší, čistý malý  520 + podložky 

                       kružidlo, pravouhlý trojuholník s ryskou, pravítko 30 cm,    ceruzka (pentelka), guma

      -ANJ          riadkovaný malý 564

      -SJL                                        564

      -DEJ                                        564

      -ETV                                       520 + podložky 

      -TSV      - športová čistá neznačkujúca obuv do telocvične

      Na vonku tenisky (turfy), tepláková súprava, športové trenírky (kraťasy), tričko           

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.1,2, guma, pravítko, 2x pero,

      VV (uložiť do škatule od topánok)

      - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec č. 4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, stará košeľa

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

      2. stupeň – pokračovať v zošitoch z predošlého roka

       

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      OBN    -  6.ročník -   čistý malý  520

      Chémia – 7.r. čistý malý  520 – 2 kusy, veľký čistý hrubší + podložky 

       

      MAT – (ostatné ročníky) veľký čistý zošit

       

      BIO – (ostatné ročníky) malý čistý zošit

       

      -TSV      - športová čistá neznačkujúca obuv do telocvične

      Na vonku tenisky (turfy), tepláková súprava, športové trenírky (kraťasy), tričko           

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.1,2, guma, pravítko, 2x pero,

      VV (uložiť do škatule od topánok)

      - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec č. 4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, stará košeľa

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       

     • Dotácia na stravu v šk. roku 2022/2023

     • Milí rodičia,

      chceme Vás informovať o zmenách k poskytovaniu dotácie na stravu v šk. roku 2022/2023.

      Dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj v tomto školskom roku, ak ide o dieťa:

      - v hmotnej núdzi 

      - v životnom minime

      V oboch prípadoch je potrebné doložiť potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

      - na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na dieťa do 15 rokov nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením (v prílohe). Súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu NIE JE MOŽNÝ. 

       

      V nadväznosti na uvedené Vás chceme upozorniť, že od 1.7.2022 sa zvýšila suma daňového bonusu na 70 EUR mesačne na dieťa do 15 rokov. V prípade, ak rodičia detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu v tejto sume, tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu.

       

       

      cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje