• Výberové konanie na Erasmus+ počas Európskeho dňa jazykov

     • 26.9. sme si v škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Učitelia pripravili pre žiakov rôzne aktivity, rýchlokurzy cudzích rečí, hry a kvízy. Na druhom stupni sme využili tento výnimočný deň aj na to, že prebehlo výberové konanie na skupinové mobility žiakov v rámci projektu Erasmus. Uchádzači na výberovom konaní predviedli svoje komunikačné zručnosti ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku. Konkurencia bola silná a záujemcovia prišli dobre pripravení. Boli hodnotení náročným bodovým systémom. Nakoniec sa podarilo vybrať 26 najlepších, ktorí si vyskúšajú týždeň v škole v zahraničí. Blahoželáme!

     • Maks, Maksík

     • Milí rodičia, milí žiaci, 

      ak máte záujem prihlásiť sa do matematickej súťaže Maks (2. stupeň) alebo Maksík (1. stupeň), môžete tak urobiť najneskôr do stredy 27.9.2023 u pani učiteľky Lívie Sajkovej. Poplatok je 10,- EUR. 

     • Biela pastelka

     • Milí rodičia a žiaci,

      v piatok 22. septembra vyráža Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi do ulíc slovenských miest a obcí.I v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do tejto verejnej finančnej zbierky, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Žiaci 9. ročníka budú teda v piatok 22.9. zbierať Vaše príspevky na našej škole i v uliciach Hanisky.Preto sa na Vás obraciame s prosbou o akýkoľvek dobrovoľný finančný príspevok. Okrem pomoci slabším je našim zámerom budovať u detí pocit spolupatričnosti a empatie.

      ĎAKUJEME

     • Účelové cvičenie a Svetový čistiaci deň

     • 7. a 8. septembra mali žiaci druhého stupňa účelové cvičenie. Vo štvrtok absolvovali teoretickú prípravu spojenú s praktickými ukážkami napríklad zo zdravotnej prípravy, prostriedkov individuálnej ochrany, streleckej prípravy. V piatok sa žiaci so svojimi učiteľmi vybrali vonku a predtým ako sa dali na pochod do horárne, vyzbierali odpadky v obci. Zapojili sa tak do akcie Svetový čistiaci deň. Zbierali plasty a tiež iný komunálny odpad. S radosťou konštatujeme, že odpadu nebolo toľko, ako počas podobnej akcie v máji. Predsa len sa našli aj kuriozity a asi najčastejšie sme sa zohýbali po pohodené obaly od cukríkov a ohorky od cigariet. Sú síce malé, ale ich rozklad v prírode trvá roky! Po práci sa naši žiaci vybrali do horárne, kde si opekali, mali piknik a hrali rôzne loptové hry.

     • Začíname nový školský rok

     • 4. septembra 2023 sa rozozvučal školský zvonec. Brány školy sa opäť otvorili a školský dvor sa zaplnil deťmi. Zvítali sa so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami. Dorotka Šamková na úvod zarecitovala báseň, speváčky  zaspievali a zatancovali, pani riaditeľka a zástupkyňa spolu so starostami obce Haniska a Sokoľany popriali žiakom veľa zvedavosti a radosti z poznávania nových vedomostí. Deviataci predniesli sľub malým prváčikom a pasovali ich za žiakov školy. Všetkým žiakom a učiteľom želáme úspešný školský rok!  

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje