• Školská výzva

     • Milí žiaci, 25. november sa označuje aj ako Medzinárodný a svetový deň bez mäsa. Preto ťa vyzývame, aby si sa aj ty v tento deň pridal k nám a nekonzumoval mäso a mäsové výrobky. Jedálny lístok človeka by mal byť pestrý a vyvážený.  Dopraj si v tento deň radšej veľa ovocia a zeleniny. Priprav si desiatu  bez mäsa a urob tak niečo pre svoje zdravie. 

      Ak sa ti to podarí, vyhľadaj plagát v priestoroch školy a svojim podpisom nám daj vedieť, že si túto výzvu zvládol. 

      Veríme, že sa pripojíte k nám v čo najväčšom počte. 

     • Literárne podujatia v školskej knižnici

     • Pri príležitosti zápisu žiakov do novej knižnice si knihovníčka Lívia Sajková pripravila pre žiakov 1. a 2. stupňa literárne podujatia. Keďže tento rok slávil 85. výročie narodenia slovenský spisovateľ Tomáš Janovic, žiaci sa v úvode oboznámili s jeho životom a dielami prostredníctvom prezentácie.

      Následne žiaci 1. a 2. ročníka spoločne s pani knihovníčkou pracovali s dielom Hodina kreslenia z knihy Bola raz jedna trieda od Kristy Bendovej, ktorej je Tomáš Janovic spoluautorom. Po prečítaní básne dostali pracovný list primeraný ich veku a vedomostiam, ktorý obsahoval tvorivé aktivity súvisiace s prečítaným dielom.

      Žiaci 3. a 4. ročníka pracovali s prozaickým dielom Rozprávka o pánovi starostovi z knihy (Ne)ukradni tri vajcia. Vybraní žiaci prečítali Rozprávku o pánovi starostovi. Po prečítaní a ústnom rozbore pracovali v 3-4 členných skupinách. Každá skupina dostala pracovný list, ktorý obsahoval otázky zamerané na prácu a porozumenie prečítaného diela. Ich úlohou bolo tiež vymyslieť hádanku a na záver vytvoriť ,,Akrostich“ na meno a priezvisko spisovateľa.

      Druhostupniari overovali svoje vedomosti v literárnom kvíze o jeho živote a dielach.

      Žiaci 5. a 7. ročníka sa oboznámili tiež s rôznymi faktami a zaujímavosťami v knihe Divoké sopky od indickej spisovateľky Anity Ganeri. Následne v skupinách vytvárali otázky, ktoré si navzájom kládli a zodpovedali.

      Žiaci 8. a 9. ročníka v rámci podujatia pracovali aj s dielom Eleonor a Park od americkej spisovateľky Rainbow Rowell. Po prečítaní vybranej kapitoly spoločne diskutovali na tému šikana a vytvárali pojmové mapy. Práca s literárnym dielom mala viesť žiakov k uvedomeniu si, aký vplyv a negatívny dopad môže mať šikana na životy mladých ľudí.  

     • Záložka do knihy spája školy

     • Začiatkom školského roka sme sa  zapojili do 13. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Počas mesiaca október naši žiaci spolu s učiteľkami a vychovávateľkami vyrábali záložky do kníh. Celkovo sa do projektu zapojilo 1040 škôl, a to z Českej republiky 380 škôl a zo Slovenskej republiky 660 škôl. Tento školský rok sa nám partnerskou školou stala slovenská základná škola v Jakubove, okrese Malacky. Našim kamarátom sme poslali približne 220 kusov záložiek. Ich reakcia na seba nedala dlho čakať a aj my sme sa potešili krásnym záložkám.

      Po tom, ako sme zaslali vyhodnotenie projektu nám prišla odpoveď od metodičky Slovenskej pedagogickej knižnice a hlavnej garantky Rozálie Cenigovej. Jej slová vďaky patria všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa aktívne podieľali na výrobe záložiek. Zároveň našu základnú školu zaradila do celoslovenského výberu vyhodnotenia projektu.

     • Geografická olympiáda

     • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády.  Olympiáda prebiehala formou on-line. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov z druhého stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

      Kategória G – piaty ročník

      Kategória F  - šiesty a siedmy ročník

      Kategória E – ôsmy a deviaty ročník

      Veríme v dobré umiestnenie našich žiakov.

     • Komparo 9

     • Tradične sme sa aj tento rok zapojili so žiakmi deviateho ročníka do celoslovenského testovania Komparo. Žiaci si 10.11. preverili vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Testy boli pestré, našli sa aj jednoduché úlohy, no aj také, ktoré potrápili. Sme zvedaví na výsledky. Veríme, že aj toto testovanie pomohlo žiakom nabrať skúsenosti. V marci ich totiž čaká ďalšia veľká skúška - Testovanie 9.

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      srdečne vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať dňa 22.11.2022 (utorok) nasledovne:

      - v triedach 1.- 4.ročníka o 16.00 hod.

      - v triedach 5.- 9.ročnika o 16:30 hod.

      Triedni dôverníci sa stretnú skôr na Rade rodičov v zborovni o 15:30 hod.

       

      Vedenie školy

     • Október v ŠKD

     • Tento mesiac sme si spestrili rôznymi akciami. Najdôležitejšia však bola ,,Úcta k starším". Pripravené sme mali rôzne básničky či pesničky pre našich starých rodičov. Vytvorili sme im milé darčeky. Veľmi sme ich potešili.

      V našom školskom klube sme vyrábali počas tohto mesiaca rôzne výrobky: šarkany, záložky, rôzne zvieratká z odpadového materiálu. Nechýbal ani týždeň zdravej výživy. Deti si doniesli na desiatu niečo zdravé a poobede sme tomu venovali pozornosť besedou a vyrobením jabĺčka. Nezabudli sme ani na pohyb, ku ktorému patrí v jesennom období zbieranie listov a gaštanov na našom školskom dvore. Vytvorili sme zaujímavé mozaiky. Tento mesiac sme venovali viac aj našim knihám v novootvorenej knižnici.

     • Privítanie prváčikov na začiatku nového školského roka

     • Crrrrrn!!! Zvoní! Prvé zvonenie sa ozývalo prázdnou školou 5. septembra. Už o chvíľu prichádzali žiaci, ktorí posilnení príhovorom pána farára v kostole a príhovorom pani riaditeľky pomaličky zapĺňali školský dvor. Očká malých prváčikov horeli nedočkavosťou. Už o chvíľu budú pasovaní za prváčikov a domov si odnesú svoj prvý šlabikár. V závere všetkých žiakov pozdravil aj starosta obce a zaželal im všetko dobré a úspešný školský rok! Tak s chuťou do práce!

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje