• Súťaž Šumenie - vlastná tvorba

     • V mesiaci február sme sa zapojili do 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie - vlastná tvorba. Súťaž bola vyhlásená pre žiakov základných a stredných škôl. V oblasti poézie. Práce hodnotil pedagóg a spisovateľ Valentín Šefčík. Našu školu reprezentovala pod vedením pani učiteľky Palenčárovej, žiačka ôsmeho ročníka, Katka Kačmariková. So svojou básňou získala krásne druhé miesto.  Srdečne blahoželáme! Prikladáme aj Katkinu báseň: 

      ŠIKOVNÁ NEŠIKA

       

      Každé ráno keď sa vzbudím,

      začnem premýšľať.

      Ako sa mi podarilo

      zas na zemi spať?

       

      Posteľ nemám malú,

      je sťa letisko,

      no ja ráno ocitám sa

      stále prinízko.

       

      To, že nie som športovec

      už dávno viem.

      Rozbité kolená a zlomené ruky,

      bohužiaľ nezapriem.

       

      Ale toto?!

      Že z postele spadnem?

      To snáď ani činnosť

      najľahšiu nezvládnem?

       

      Dobre, poviem si.

      To sa stáva, idem si ja radšej zacvičiť.

      No a tento nápad môj,

      nič nemôže prevýšiť.

       

      Keď som hudbu zapínala,

      potkla som sa na papuči.

      A v momente keď som spadla,

      podo mnou už mačka kňučí.

      Rýchlo vstanem, dvihnem mačku,

      rezko začnem tancovať,

      no po chvíli spomeniem si,

      že sa mám rozcvičovať.

       

      Úklon vpravo, úklon vľavo,

      nasleduje tabletop,

      lenže ten je rovný ako

      okrúhlej kopuly strop.

       

      Po troch pádoch, dychu vybitom

      a odretej ruke,

      vzdám to radšej,

      by ostatní nežili už v muke.

       

      Cesta do školy je čarovná,

      všímam si bielu krajinku,

      je to ako v rozprávke,

      keď stromy ľahnú si pod bielu perinku.

       

      Na chvíľu som myslela,

      že ja ešte spím,

      no zo sna som sa prebrala

      pádom ľadovým.

       

      Do školy som prišla mokrá,

      a dokonca neskoro,

      našťastie nič horšieho sa

      počas rána nestalo.

       

      Teda pokiaľ nepočítam

      z vrecka vypadnutý mobil.

      Šla som, spadol

      a trochu sa mi obil.

       

      Domov trielim ostošesť,

      musím predsa niečo zjesť.

      Beriem husle, tašku veľkú,

      bežím rýchlo na tanec.

       

       Len čo husle schytím,

      stres a hrôzu cítim.

      Struna praskla, jaj Bože!

      Kto mi teraz pomôže?

       

      Niečo som si zavŕzgala,

      potom tanca hodina,

      chudák partner, neboráčik,

      ku nohe sa zohýna.

       

      Našťastie to prežil v zdraví,

      ešte ho to so mnou baví.

      Balet, jazz a klasika,

      štandardu sa vymyká.

       

      Domov prídem zničená,

      do sprchy a spať,

      obité mám kolená,

      ako hruška zvykne mať.

       

      Čo viac dodať, milí zlatí?

      To som ja, tá nešika.

      Ako drevo pripadám si,

      z normálu sa vymykám.

       

      Preto radšej poviem si ja,

      beriem pero, papier biely.

      Píšem báseň, tvorím rýmy,

      rozveselím tým svet celý.

     • Výzva pre žiakov školy - ,,challenge"

     • Milí žiaci, aj nám veľmi chýba škola a hlavne vy, naši žiaci. Aby sme boli s Vami aspoň trošku ,,online", tak sme vymysleli pre Vás malú výzvu - ,,challenge".

      Ukážte nám, ako prežívate danú situáciu, ako sa online učíte, aké máte rúška.

      Vaše fotky, príspevky radi zverejníme. Môžete ich zasielať cez edupage alebo messenger pani učiteľke Beliovej, resp. na mail janka.beliova@post.skUž teraz sa tešíme!

     • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania

      Rovnako určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov do základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy. Viac informácií v dokumente - Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf

     • Náš odborný tím Vám je k dispozícii online

      • V týchto dňoch Vám naša škola poskytuje aj odbornú pomoc 

       - školská psychologička

       Mgr. Saskia Kováčová 

       kovacovasaskia@gmail.com

       - sociálny pedagóg

       Mgr. Jaroslav Gorej

       jarogorej@gmail.com

        

       Neváhajte  nás kontaktovať, ak máte akýkoľvek problém, otázku. Radi Vám poskytneme informácie, vypočujeme, dáme radu. Dnes môžu mať žiaci obavu z výučby online, či to zvládnu. Mnohým chýba kontakt s kamarátmi, nemôžu ísť von. Sme tu pre Vás naďalej.  

     • Oznamy

     • Milí rodičia, nový minister školstva Branislav Gröhling dnes po rokovaní vlády oznámil, že vyučovanie sa prerušuje až do odvolania. Toto usmernenie nadobúda platnosť 30.3.2020. Úplne sa ruší Testovanie 9.

      Ďalšie dôležité termíny: 

      - prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája. Potvrdenie od lekára nebude potrebné. 

      - prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

      - zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30. apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou.

      Elektronickú prihlášku získate tu: https://haniskaskola.edupage.org/register/.  O presných termínoch zápisu Vás budeme včas informovať. 

      Prosíme, aj naďalej sledujte stránku školy. 

     • Oznam pre žiakov a rodičov 9. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje žiakom a rodičom 9. ročníka, že vzhľadom na danú situáciu sa podpisovanie prihlášok nebude realizovať zajtra, ale až po usmernení Ministerstva školstva v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme včas informovať

      Ďakujeme za pochopenie. 

     • Zákaz prenajímania školských priestorov

     • Riaditeľka ZŠ Haniska oznamuje, že nebude prenajímať telocvičňu pre verejnosť z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení, koronavírusu Covid-19 SARS-CoV 20.

      Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska sa riadi usmernením hlavného hygienika SR usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa obce Haniska. Rušia sa všetky spoločné podujatia a akcie do odvolania.

     • Zrušenie všetkých akcií okrem Zápisu do 1. ročníka

     • Riaditeľka školy informuje rodičov a žiakov školy, že od dnešného dňa ruší všetky akcie (turnaje, Hviezdoslavov Kubín, výlety, exkurzie, Deň otvorených dverí,...) až do odvolania. O náhradných termínoch Vás budeme vopred informovať. Zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať 3.-4.apríla, platí.

      Prosíme však rodičov, aby z bezpečnostných dôvodov využili radšej elektronickú prihlášku zápisu dieťaťa, ktorú nájdete tu: https://haniskaskola.edupage.org/text5/

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Dôležitá informácia pre rodičov a zamestnancov školy

     • Usmernenie - opatrenia voči šíreniu prenosných ochorení

      Odporúčanie WHO

      Z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných
      ochorení (koronavírusu) na základe odporúčaní Regionálneho úradu
      verejného zdravotníctva v Košiciach žiadame rodičov
      a zamestnancov, aby dodržiavali nasledujúce opatrenia:

      - ak sa u žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky
      ochorenia, okamžite navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu
      cestovateľskú anamnézu (nebol v zahraničí);

      - v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo
      zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma
      a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ na
      t. č.: 0918 389 841
      .

      Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

      1) Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. 

      2) Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom. 

      3) Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky

      4) Mäso a vajíčka dôkladne prevarte. 

      5) Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. 

     • Jarné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje, že od pondelka do piatku, teda od 2. marca do 6. marca 2020 sú jarné prázdniny. Riadne vyučovanie začína v pondelok 9. marca 2020.

     • Venujte nám 2% z Vašich daní

     • Milí rodičia a priatelia školy, 

      venujte 2% z Vašich daní pre našu základnú školu. Daň, ktorú by ste museli odviesť do štátneho rozpočtu, môžete premeniť na dar, ktorým podporíte konkrétnu organizáciu. Tak prečo nie nás? Váš dar využijeme na podporu Vašich detí, na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zviditeľnenie našej školy.

      Tlačivo na vyplnenie Vašich údajov si môžete stiahnuť tu: >>>Tlačivo 2%<<<

      Vyplnené tlačivo a tiež Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania nám doručte priamo do školy do 17.apríla 2020. Ďakujeme za Vašu pomoc! 

     • Výsledky volieb do Rady školy na roky 2020-2024

     • V tajných voľbách konaných dňa 27.2.2020 za členov Rady školy za rodičov žiakov boli zvolení:

      1. Denisa Dzurová

      2. Mgr. Marianna Šamková

      3. Lenka Kuzmová

      4. Henrieta Džubarová

      V tajných voľbách konaných dňa 25.2.2020 za členov Rady školy za pedagogických zamestnancov boli zvolení: 

      1. Mgr. Ľubomíra Gromová

      2. Mgr. Zuzana Gavulová

      V tajných voľbách konaných dňa 25.2.2020 za členov Rady školy za nepedagogických zamestnancov bola zvolená: 

      1. Ing. Jana Beliová

      Srdečne blahoželáme!!!

     • Deň otvorených dverí

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 26. marca 2020 od 7.50 hod do 14.00 hod.

      Pripravili sme pre Vás:

      -     prehliadku priestorov školy

      -     prácu žiakov na vyučovacích hodinách cez interaktívne tabule

      -     prácu žiakov v krúžkovej činnosti-    využitie popoludňajšieho času v školskom klube

      PLAGÁT K DOD

     • Testovanie 9-2020

     • Základné informácie k testovaniu 9-2019

      Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 1. apríla 2020. Cieľom testovanie je: 

      - získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania

      - porovnávať výkony jednotlivých žiakov a škôl

      - poskytnúť školám a verejnosti spätnú väzbu a kompexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania

      Testovať sa budú žiaci z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero

      Nepovolené pomôcky: mobily, študijné materiály, učebnice

      Ak sa žiak nedostaví na riadny termín testovania, náhradný termín je 15. apríl 2020 avšak nie priamo v škole, ale v krajskom meste.

     • Lyžiarsky výcvikový kurz na Jahodnej

     • Lyžiarsky výcvik zahájilo 23 lyžiarov, z toho 12 začiatočníkov a 11 mierne pokročilých. Ďalšiu skupinu tvorilo 16 snowboardistov. Žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev podľa lyžiarskej a snowboardovej zdatnosti. Kurzu sa zúčastnili štyria inštruktori a pedagogický dozor. Práca inštruktorov bola náročná, hlavne prvé dva dni, pretože bolo potrebné naučiť začiatočníkov základom lyžovania a jazdy na snowboarde. 

      Prvá skupina lyžiarov - začiatočníkov - sa učila ovládať lyže, učili sa oblúky v pluhu a jazdu po spádnici. Neskôr sa zdokonaľovali v oblúkoch a zvládli jazdu na vleku. 

      Druhá skupina lyžiarov - pokročilých -sa uberala na zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností. Posledný deň sa uskutočnili preteky, kde si žiaci vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti. 

      Tretia a štvrtá skupina snowboardistov - začiatočníkov - sa venovala so základnými pravidlami manipulácie so snowboardom, základných postojov a pádov, so základnou formou jazdy z kopca dole. 

      Počasie a podmienky na lyžovanie a snowboardovanie boli veľmi dobré. Popoludní, keď bolo teplo, býval na svahu ťažší sneh. Lyžiarsky výcvik ukončili všetci žiaci. 

     • Halový futbalový turnaj mladších žiakov

     • Dňa 22. februára 2020 sa v športovej hale v Čani uskutočnil futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev a to: FK Geča, FK Kokšov Bakša, FK Seňa, FK Haniska, FK Čaňa a FK Ždaňa. 

      Hralo sa systémom každý s každým. Turnaj odštartoval už o 8.00 ráno. Naši sa v prvom zápase stretli s mužstvom FK Čaňa. Po trošku zakríknutom začiatku, kedy sme inkasovali hneď dvakrát, sa naši chlapci rozohrali k veľmi dobrému výkonu. Podarilo sa nám znížiť na 1:2.

      Potom sme súpera pritlačili, ale na vyrovnávajúci gól to už nestačilo a prehrali sme 2:1.V druhom zápase sme si poradili s družstvom FK Ždaňa v pomere 3:1. 

      Ďalší zápas sme hrali proti Seni, ktorá sa nakoniec stala aj víťazom turnaja. Dlho sme vyhrávali 2:1, ale v poslednej sekunde zápasu sa Seni podarilo vyrovnať na 2:2. Chlapci odohrali výborný zápas a ako jedinému družstvu sa im podarilo uchmatnúť aspoň bod proti víťazovi turnaja - Seni. 

      Zvyšné dva zápasy sme vyhrali a to 2:0 proti Geči a 2:0 proti Kokšov Bakši. S bilanciou troch výhier, 1 remízy a 1 prehry a zo ziskom 10 bodov obsadili naši chlapci skvelé 3. miesto. Ušla sa nám ešte jedna cena a to pre Riška Čarného, ktorého spolu s hráčom z Kokšov Bakše vyhlásili za NAJLEPŠIEHO HRÁČA TURNAJA. Chlapci dostali aj medaile, pekný pohár a futbalovú loptu. 

      tréner Marcel Majoroš

     • Oznam pre rodičov

     • Dňa 27.2.2020 sa na zasadnutí rodičov uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Haniska na obdobie rokov 2020-2024.Prosíme rodičov, ktorí majú záujem kandidovať, aby svoj záujem nahlásili riaditeľke školy najneskôr v daný deň do 15.30 hod.

     • Plenárne a triedne rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske Vás pozýva na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2020 (vo štvrtok) o 16,00 hod v školskej jedálni a neskôr v triedach s týmto programom: 

      1. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za I. polrok 2019/2020

      2. Lyžiarsky výcvik

      3. Škola v prírode

      4. Plavecký výcvik

      5. Projekt Erasmus

      6. Prospech, správanie a dochádzka v II. polroku 

      Po plenárnom rodičovskom združení budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

      Všetci ste srdečne vítaní!