• Jesenné prázdniny

     • Milí žiaci, milí rodičia, 

      jesenné prázdniny trvajú od piatku 28.10.2022 do utorka 1.11.2022. Riadny nástup do školy je v stredu, 2. novembra 2022. 

     • Výstava tekvičiek

     • Od pondelka 24.októbra do stredy 27.októbra 2022 žiaci prinášali tekvice na výstavku do školy. V posledný deň sa uskutočnilo aj hlasovanie. Hlasovali piati žiaci z každej triedy. Spomedzi takmer päťdesiatich tekvíc to nemali ľahké. A ako to dopadlo? 

      Najväčší počet hlasov získala tekvička číslo 24 a to tekvička Šimonka Kuzmu z 1.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila tekvica s číslom 48, ktorú vyrobila Elka Švábová z 2. ročníka. Na treťom mieste sa umiestnila tekvička s číslom 36, ktorú si pripravila Nelka Sedláková z 3. ročníka. 

      Krásne tekvičky sú vystavené aj v našom obecnom amfiteátri. 

      Srdečne blahoželáme! 

     • Pripomíname:

     • Milí rodičia, milí žiaci, pripomíname: 

       

      - zajtra, teda v štvrtok 27.10. je teplákový deň. Nezabudnite si obliecť tepláky!

       

      - nezabudnite každý deň zahlasovať na https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/13348, aby sme vyhrali Športovú akadémiu Mateja Tótha. 

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 24. októbra sa naša škola zapojila do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

      Cieľom akcie bolo zvýšiť návštevnosť knižnice a tým aj vzbudiť záujem o knihy.  Žiaci sa dozvedeli o spisovateľoch a v závere si vyskúšali vedomostný kvíz.

      Prezentácie a kvízy si pripravili žiaci ôsmeho ročníka podľa nasledovného harmonogramu:

      4. r.  – P. Dobšinský  ( Maxim Bobko)

      5. A, 5. B – H. CH. Andersen  ( Jakub Piško, Samuel Šimko)

      6. r. – M. Rúfus ( Marianna Miková, Natália Kováčová)

      7. r. – Ľ. Štúr ( Miroslava Macáková)

      8. r. – J. C. Hronský ( Nelka Vargová)

      9. r. – M. Figuli ( Lenka Beliová)

       

      Každý kvíz bol vyhodnotený a tu je zoznam žiakov, ktorí získali najviac bodov:

      5. A – J. Palkáň, L. Majorošová, D. Ondočková, R. Papugová, N. Papugová, L. Hanková

      5. B – R. Marton, D. Eliáš, T. Imrichová, Z. Hiščáková, D. Výrostko, F. Piško, V. Franková

      6. r. – M. Iglai, V. Čechová, E. Kováčová, M. Čamaj

      7. r. – E. Krempaská

      8.r. – M. Macáková

      9. r. – D. Beneš, Š. Doša

       

      Pre prvý stupeň si títo žiaci pripravili interaktívne pexeso s rozprávkovými postavičkami.

      V závere sme sa porozprávali o knihách, prečo ich čítame a aký zmysel má navštevovať školskú knižnicu. Tiež sme si pripomenuli desatoro čitateľa, ako sa máme správať ku knihám.

     • Slávnostné otvorenie priestorov novej knižnice

     •  V rámci projektu Moderné učebne pre ZŠ Haniska, ktorý bol spolufinancovaný obcou Haniska s finančnou podporou z EÚ, sme získali okrem jazykových učební aj novozriadenú školskú knižnicu, ktorú sme slávnostné otvorili v pondelok 17.10.2022. Tejto dlho očakávanej chvíle sa zúčastnili pani riaditeľka Mgr. Borufková, pani zástupkyňa Mgr. Gromová, knihovníčka Mgr. Sajková, autor a vydavateľ knižnej tvorby PhDr. Surovka, PhD. a vybraní žiaci jednotlivých tried. Za všetkých prítomných radosť z otvorenia novej knižnice prejavili svojim hudobno tanečným vystúpením žiačky 5.B triedy. Pani riaditeľka odovzdala symbolický kľúč od knižnice školskej knihovníčke a zaželala deťom veľa radosti a príjemných chvíľ v nových priestoroch knižnice. Pani zástupkyňa vyjadrila želanie, nech je knižnica miestom, kde môže každý návštevník kvalitne tráviť svoj voľný čas, kde môžu žiaci nachádzať informácie k projektom, ale i objavovať klasické rozprávky či autorské príbehy. PhDr. Surovka predstavil deťom svoju knihu, z ktorej prečítal i úryvok. Následne kládol žiakom otázky na podporu čítania s porozumením.

      Srdečne vás milí žiaci pozývame do našej vynovenej knižnice každý štvrtok od 13:00 do14:00 hod.

     • Bež ako o život ,,Run for your life"

     • V piatok 14.10. sme zo seba vydali maximum. V rámci projektu eTwinning a osláv Erasmus Days sme si spolu so štyrmi ďalšími školami z Európy zabehli štafetový beh. Žiaci bežali v šesťčlenných družstvách 6x100 metrov. Svoje nadšenie pre šport pretavili do vynikajúcich výsledkov. Naše najrýchlejšie družstvo (9.roč) dosiahlo čas 1:25, čo je naozaj výborný výkon. Sme radi, že sa zapojilo veľké množstvo žiakov od prvého ročníka až po tých najstarších. Pozrite si video z tejto športovej akcie: https://youtu.be/mMcG3KhSnOs

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 13.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tejto olympiády sa zúčastnili deviati žiaci ôsmeho ročníka a štyria žiaci deviateho ročníka.

      Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť prebiehala online a bola zameraná na prácu s textom, porozumenie textu, jeho analýzy z hľadiska jazykových rovín. Test bol rovnaký pre celé Slovensko. Maximálny počet bodov bol 25.

      V druhej časti bol maximálny počet bodov 15 a úlohou žiakov bola transformácia textu.

      Tretia časť bola zameraná na komunikáciu na danú tému.

      Na okresnom kole našu školu bude reprezentovať Nelka Vargová z 8. ročníka., ktorá skončila na 1. mieste a získala 46 bodov.

       

      Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      Miroslava Macáková, 8. ročník  - 42 bodov

      Lenka Beliová, 8. ročník - 41 bodov

      Nelka Lacková, 8. ročník – 41 bodov

       

      Srdečne blahoželáme!

       

     • Pešia púť do Bočiara

     • V sobotu 22. októbra 2022 sa niektorí žiaci druhého stupňa zúčastnili na Prvej pešej púti do Bočiara s celkovou dĺžkou 12 km. Cestou si zaspievali, zasúťažili, vypĺňali kvíz, zbierali kamene s tvarom srdca, ale aj sa pomodlili ruženec. Prežili spolu mnohé pekné chvíle.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • V utorok 18. októbra 2022 sme sa aj my zapojili do celosvetovej akcie: Milión detí sa modlí ruženec. Zišli sme sa o 9.00 hod. v školskej jedálni a pripojili sa k modlitbe za pokoj a mier vo svete. Pri piatich desiatkoch radostného ruženca sme postupne mysleli na všetkých 5 svetadielov a ľudí žijúcich na nich. Úvodné a záverečné časti ruženca viedol náš pán farár Jozef Ondovčák. Každý Otčenáš sme sa modlili po starosloviensky, aby sme si pripomenuli reč našich predkov, ktorú nám priniesli sv. Cyril a Metod. Prvý desiatok sa po slovensky modlili prváci a druháci. Druhý desiatok bol v latinčine a predmodlievali sa ho tretiaci so štvrtákmi. Tretí desiatok v poľštine zaznel z úst piatakov a šiestakov. Siedmaci sa po anglicky modlili štvrtý desiatok. A posledný piaty desiatok po nemecky sa modlili ôsmaci a deviataci. Snažili sme sa o modlitbu srdcom s nádejou, že aj my svojou čiastkou prispejeme k pokoju vo svete. Nech Kráľovná sv. ruženca oroduje za nás všetkých.

     • Súťaž ,,Hovorme o jedle"

     • V týždni od 10.10. do 14.10.2022 sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“, ktorú pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

      Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci 1. a 2.stupňa ZŠ.  Žiaci tvorili na 5 vybraných  tém.

      1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      5. téma: Cukry, tuky, soľ

       

      Práce žiakov boli nádherné a kreatívne. Spomedzi nich sme mohli vybrať najviac 10 výtvarných prác a zaslať do výtvarnej súťaže.

      Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.opotravinach.sk

     • Vyrezávané tekvice

     • Milí žiaci, 

      opäť je tu čas vyrezávania tekvíc. Svoje vyzdobené tekvice môžete nosiť na výstavku od pondelka 24.10.2022 do stredy 26.10.2022. V stredu ich spoločne presunieme na amfiteáter. Tešíme sa na Vaše práce! 

     • Deň jablka

     • Milí žiaci, 

      zajtra, teda 21.10.2022 sa uskutoční akcia pod názvom ,,Deň jablka". Prosíme Vás, aby ste si na desiatu priniesli jabĺčko, alebo iné dobroty z neho urobené. Nezabudnite sa obliecť do farby jablčka, a to: žlté, červené alebo zelené tričko. Ďakujeme. 

     • Krajský hudobný festival

     • 11. ročník krajského matičného festivalu v prednese rómskych piesní žiakov Košického a Prešovského kraja sa konal 20. 09. 2022 v priestoroch koncertnej sály Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach. 

      Festival sa konal pod záštitou regionálnych úradov školskej správy v Košiciach a Prešove, MO MS Košice – Myslava, Súkromného hudobného a dramatického konzervatória Požiarnická 1, Košice, Magistrátu mesta Košice a Mestského úradu m. č. na Luníku 9 v Košiciach. Spoluorganizátormi boli riaditeľ regionálneho úradu školskej správy Ing. Peter Kutrucz a zakladateľ krajského matičného festivalu Ing. František Mrva.

      Festivalu sa zúčastnilo 5 ZŠ: ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice, ZŠ Haniska, ZŠ Podsadek, ZŠ Kecerovce, ZŠ Budkovce.  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, samostatne dievčatá a samostatne chlapci ZŠ z ročníkov 4 – 8. Mohli spievať s hudobným sprievodom alebo bez hudobného sprievodu. Naši žiaci sa umiestnili v striebornom a bronzovom pásme. 

     • Futbalový turnaj mladších žiakov v obci Rudná pri Rožňave

     • Dňa 8.10.2022 sa naši futbalisti zúčastnili ďalšieho kvalitného futbalového turnaja. Turnaja sa zúčastnili tieto mužtvá: Rožňava, Bardejov, Spišská Nová Ves, Tatran Prešov, Tornaľa, Krompachy, Kuzmice a naši chlapci z Hanisky. Chlapci si počínali na jedničku, keď päť zápasov vyhrali a dva zápasy remizovali. Postupne sme zdolali: 

      Haniska 6:3 Kuzmice

      Haniska 2:1 Rožňava

      Haniska 5:1 Krompachy

      Haniska 1:0 Bardejov

      Haniska 2:1 Spišská Nová Ves

       

      Remízy sa zrodili v týchto zápasoch: 

      Haniska 2:2 Tatran prešov

      Haniska 1:1 Tornaľa

       

      Spolu sme získali 17 bodov a tak sme turnaj vyhrali pred druhým Prešovom a treťou Spišskou Novou Vsou. Je to ďalší veľký úspech týchto chlapcov, z čoho sa veľmi teším. Boli to náročné zápasy, ktoré chlapcov posunú futbalovo opäť vyššie. 

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • V utorok 18. októbra 2022  sa aj naša škola zapojí do celosvetovej  akcie „Milión detí sa modlí ruženec“, do ktorej sa zapájajú deti z viac ako 80 krajín na všetkých kontinentoch. Cieľom je spoločná modlitba za jednotu a mier vo svete. Začneme o 9.00 hod. v školskej jedálni, deti – podľa možností – nech si prinesú ruženec.

     • September v ŠKD

     • Škola, škola, školatá, tak už sme tu zase! Po letných prázdninách máme za sebou prvý mesiac nielen škole, ale aj v školskom klube, v ktorom sme si systematizovali pravidlá správania sa v jednotlivých oddeleniach a v jedálni. Zrealizovali sme exkurziu v škole, kde deti navštívili aj miestnosti, ktoré ešte nevideli. Vyskúšali si, na akých vysokých stoličkách sedia piataci, či aj veľkí deviataci. Dážď nám spestroval dni a preto sme využili aj umelé jazierko pred školou, v ktorom sme si púšťali papierové loďky. Medzinárodný Deň čokolády sme oslávili šálkou horúcej čokolády v tajnej učiteľskej miestnosti – Zborovni. Nezabudli sme na Deň mlieka na školách, kde sme svoju výtvarnú kreativitu odovzdali na papier, a symbolicky podojili kravičku Elžíru a Evičku. Jeseň pani bohatá nás inšpirovala pri tvorbe dáždnika z papierového tanierika, chutného hrozna, zaváraní kompótov a jesenných listov, ktoré skrášľujú chodby našej školy. Zdravého ducha sme rozvíjali aktívnym pobytom v exteriéri, v telocvični a športovými hrami.

     • ,,Run for your life" - Bežíme za zdravím

     • Celý budúci týždeň sa u nás na škole budeme venovať zdravému životnému štýlu. Začneme osvetu pomocou výtvarných prác na tému jedlo. Tie budú žiaci tvoriť na hodinách výtvarnej výchovy. Posledný deň týždňa, v piatok, žiakov vyzveme, aby si do školy doniesli iba zdravú desiatu a nesladenú čistú vodu. Deň bez sladkostí a éčiek určite všetci zvládneme!

       

      Zdravé telo podáva aj kvalitné športové výkony. Preto sa v piatok bude konať aj štafetový beh žiakov pod hlavičkou projektu Erasmus Days. Tento beh sme nazvali RUN FOR YOUR LIFE (Bež ako o život). Bežať nebudú len naši žiaci, ale aj žiaci iných európskych škôl, s ktorými si porovnáme výkony. Držte nám palce!

     • Futbalový turnaj Rožňava

     • 17.9.2022 sa uskutočnil futbalový turnaj mladších žiakov v Rožňave. Turnaja sa zúčastnilo desať mužstiev. Mužstvá boli rozdelené do dvoch päťčlenných skupín. Víťazi skupín hrali finále. 

      A ako sme dopadli? 

      V prvom zápase sme porazili domácu Rožňavu 2:1. V druhom zápase sme zvíťazili nad Krompachmi 1:0. V treťom zápase sme zdolali Spišskú Novú Ves 2:0. V poslednom zápase v skupine sme remizovali 0:0 proti Ždani. 

      V skupine sme obsadili 2. miesto, keď sme mali horšie skóre ako Ždaňa, ktorá skupinu vyhrala. My sme museli hrať zápas o tretie alebo štvrté miesto. V ňom sme podľahli Spišským Vlachom 1:0 a skončili sme na 4. mieste. Štvrté miesto však považujeme za úspech, keďže sme porážali veľké mestá a finále nám ušlo len tesne. Chlapci hrali pekný futbal, čo ma teší najviac.

      Víťazom turnaja sa stalo FC Košice pred Ždaňou, Spišskými Vlachmi a nami. Tento turnaj ukázal, že naši chlapci majú svoju kvalitu a môžu súperiť aj proti mestám. Len tak ďalej, chlapci!

     • Šútovský vodopád

     • 23.9.2022 sa žiaci šiesteho ročníka vybrali na exkurziu k Šútovskému vodopádu. Na exkurziu sa vybrali vlakom. V chate pod vodopádom ich čakala malá prestávka, kým sa umúdrilo počasie a prestalo pršať. Nasledovala nenáročná túra Šútovskou dolinou k štvrtému najvyššiemu vodopádu na Slovensku. Zanedlho sa už šiestaci kochali pohľadom na jeho výšku 38m. Cestou sa okrem zábavy pohrúžili do hľadania dubákov. Už teraz sa tešia na ďalšiu exkurziu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Haniska 290
   • 055/6930159
   • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje