• Opätovné otvorenie školy pre žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia a milí žiaci, 

      máme už po jesenných prázdninách, absolvovali sme aj povinnú nariadenú karanténu a zajtra, t.j. v utorok 10.11.2020 opäť otvárame brány školy pre žiakov prvého stupňa. Nezabudnite vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa elektronickou formou alebo ho môžte odovzdať pri nástupe dieťaťa do školy. Taktiež bude prístupné aj na vrátnici školy. Žiaci prvého stupňa sa budú učiť podľa platného rozvrhu. Školské kluby budú naďalej fungovať v nezmenenom režime. Zároveň pripomíname zvýšenú hygienu a ROR (rúška, odstupy, dezinfekcia rúk). 

      Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa dnešného vypublikovaného rozvrhu, učia sa tri hodiny od 8,45 do 11,30 hod. Vyučovanie je pre nich povinné, nakoľko sa blíži štvrťročná klasifikačná porada. Vyučovať budú učitelia z priestorov školy. 

      Želáme si pevné zdravie! 

       

      Prílohy: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

      - Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa + Návod k vyplneniu tlačiva elektronickou formou

      - Vyhlásenie návštevníka pri vstupe do budovy

      - Rozhodnutie o opätovnom otvorení špeciálnych škôl 

      - Rozhodnutie o obnovení vyučovania na prvom stupni základných škôl po jesenných prázdninách

      - Oznam

      - Usmernenie ministerstva od 8.11.2020

     • Oznam

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      RÚVZ nariadil našej škole ZŠ Haniska 290, 044 57 Haniska karanténu od 31.10.2020 do 9.11.2020.
      Z tohto dôvodu je budova školy zatvorená!
      Celá škola sa vyučuje dištančne podľa upraveného rozvrhu.
      Vyučovanie 1.stupňa začne 10.11.2020 utorok.

      >>>nové dokumenty<<<

       

       

       

     • Ako bude pokračovať vyučovanie na I. stupni po celoplošnom testovaní

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Na základe Uznesenia vlády SR číslo 693 z 28. 10.2020https://bbonline.sk/wp-content/uploads/2020/10/693_2020.pdf,Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôlhttps://www.minedu.sk/data/att/17731.pdfpreposielame pokyny k nástupu žiakov do školy po jesenných prázdninách 3.11.2020.

      1. Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Ministerstvo školstva zatiaľ nezverejnilo nové tlačivo na vyhlásenia, preto vám ho po jeho zverejnení následne zašleme, resp. bude možné si ho stiahnuť z webovej stránky školy www.https://haniskaskola.edupage.org/ zatiaľ uvádzame posledné aktualizované v prílohe na stiahnutie, je v prílohe tejto správy ako aj na stránke školy. Žiaci ho dnes dostali v škole a bude aj v utorok na vrátnici školy.

      Prezenčnej formy vyučovania sa  nemôžu zúčastňovať:

      1. Žiaci prvého stupňa, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na Covid – 19.
      2. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a nepreukážu sa  negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
      3. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a boli pozitívne  testovaní.

      Ďakujem Vám za porozumenie, spoluprácu a trpezlivosť.

      vedenie školy

     • Jesenné prázdniny

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa JESENNÉ PRÁZDNINY uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.  

     • Dištančné vyučovanie na 2. stupni

     • Dnes sa na druhom stupni začalo vyučovať online. Po vyskúšaní a precvičení spojenia sme išli naostro. Prvotný strach z prihlásenia a takého online vyučovania priamo zo školy vystriedala úľava. Všetkým to išlo na jednotku. Žiaci sa postupne pripájali, poctivo sa do učiva zapájali, boli aktívni. Využívali sa rôzne prezentácie, nahrávky na počúvanie, videa či iné školské pomôcky. Tento spôsob už nie je pre učiteľov novinkou, veď si to priamo z domu odskúšali ešte na jar, vtedy v domácom prostredí. Tentoraz vyučujeme  zo školy. Tak si navzájom držme palce, aby sme to spoločne zvládli.

     • Oznam pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje, že: 

      OD 12.10.2020 JE POVINNÉ NOSIŤ RÚŠKO AJ NA PRVOM STUPNI.

      KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ SA NEBUDE REALIZOVAŤ AŽ DO ODVOLANIA.  

     • Upozornenie pre rodičov

     • Upozorňujeme rodičov, že po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je pri opätovnom nástupe do školy nevyhnutné doložiť Prehlásenie o bezinfekčnosti! Bez neho sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacieho procesu!

      Pri prerušení 5 a viac pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      zakonny_zastupca_prehlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

     • Oznam pre rodičov detí, ktoré išli do ŠvP

     • Zástupkyňa školy oznamuje rodičom detí, ktoré dnes išli do školy v prírode, že práve v tejto chvíli šťastne dorazili a všetko je v poriadku. Cestou navštívili aj Spišský hrad, ktorý sa deťom páčil. O priebehu školy v prírode Vás budeme priebežne informovať fotografiami. 

     • Klokan


     • Ešte v minulom školskom roku sme sa zapojili do matematickej súťaže Klokan. Výsledky kvôli COVID-u neboli zverejnené, až do dnešného dňa. Pozitívne čísla nás potešili. Veď posúďte sami: 

      Samko Krempaský (terajšia 2A) - 100%

      Lenka Bodnárová (terajšia 2A) - 100%

      Vanessa Nahajová (terajšia 2A) - 100%

      Oliver Zeleňák (terajšia 2A) - 93,3%

      Patrik Jusko (terajšia 2A) - 100%

      Dominik Kolko (terajšia 2A) - 100%

      Laura Majorošová (terajšia 3A) - 100%

      Ema Čonková (terajšia 3B) - 100%

      Dorotka Šamková (terajšia 3B) - 100%

      Danielka Ondočková (terajšia 3A) - 100%

      Radka Papugová (terajšia 3A) - 100%

      Terezka Imrichová (terajšia 3B) - 100%

      Natálka Szunyogová (terajšia 4 ročník) - 93,3%

      Marek Iglai (terajší 4. ročník) - 93,3%J

      akub Šamko (terajší 7. ročník) - 72,5%J

      án Imrich (bývalý žiak 9. ročníka) - 71,7%

      Erik Roško (bývalý žiak 9. ročníka) - 41,7% 

      Srdečne blahoželáme! 

     • Ruská pieseň nad Dunajom

     • A opäť už súťažíme! 

      K tomu, aby sme mohli postúpiť na celoslovenskú súťaž Ruská pieseň nad Dunajom, ktorej sme sa zúčastnili aj minulý rok, a získali sme 1. miesto., potrebujeme Vašu pomoc! Skúste oceniť našu snahu a zahlasovať za našich žiakov. Už teraz si držíme palce! Videa si spustíte na týchto stránkach. Nezabudnite nám dať ,,like"

      Lucia Oravová - >>> video <<<

      Slávici >>> video <<<

      Katarína Kačmáriková >>> video <<<

      Alena Horváthová >>> video <<<

       

       

       

     • Pán starosta privítal malých prváčikov v škole

     • Počas tohto týždňa na malých prváčikov nezabudol ani pán starosta Ing. Miloš Barcal. Prišiel ich pozdraviť a popriať im všetko dobré v novom školskom roku. Hoci je tentoraz omnoho náročnejší, pretože je potrebné nosiť rúška a tiež sa zrušili Dni obce, kedy ich priamo na námestí mohol pozdraviť a privítať, poznamenal, že je aj výnimočný, pretože z malých škôlkárov sa stali veľkí školáci. Pripomenul im, že vedomosti sú dôležitým základom do budúcnosti. Tak veľa chuti do práce, prváci, aby boli na konci samé jednotky! 

     • Futbalový turnaj prípravkárov počas letných prázdnin

     • Dňa 11. júla sa uskutočnil futbalový turnaj prípravkárov v Ždani. Za účasti ôsmich družstiev sa nám podarilo turnaj vyhrať. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín po štyroch. Z každej skupiny postupovali prví dvaja. A tu sú skupiny: 

      SKUPINA A: 

      1. Atletiko Košice

      2. FK Haniska

      3. FK Moldava

      4. Kokšov Bakša

       

      SKUPINA B: 

      1. FK ČAŇA

      2. Malá Ida

      3. FK Ždaňa

      4. Paňovce

      V skupine sme obsadili 2. miesto, keď sme zdolali Kokšov Bakšu 1:0, remizovali sme s Moldavou 1:1 a prehrali sme s Atletikom Košice 2:1. Získali sme štyri body. Z druhej skupiny postúpili FK Čaňa a Malá Ida. 

      Finálová skupina sa hrala systémom ,,každý s každým". Prvý zápas sme prehrali 3.4 proti FK Čaňa. Druhý zápas sme vyhrali 3:1 proti Malej Ide. Tretí zápas sme vyhrali 1:0 proti Atletiku Košice. Spolu sme získali 6 bodov, čím sme sa stali absolútnymi víťazmi turnaja. Na 2. mieste skončilo Atletiko košice, na treťom mieste Malá Ida a na 4. mieste FK Čaňa. 

      Takýmto umiestnením sme dosiahli veľký úspech, keď sa nám vôbec prvýkrát podarilo vyhrať turnaj. chlapci mali nevysloviteľnú radosť a ja ako ich tréner ešte väčšiu. Chcem sa im za to poďakovať, že sa nikdy nevzdávali a dotiahli to až do víťazneho konca. Som na nich hrdý. Veľké ďakujem patrí aj rodičom detí, ktorí ich neustále povzbudzovali. 

      Po turnaji sme v toto leto absolvovali ešte sedem prípravných zápasov s bilanciou: 5 víťazstiev, 1 remíza a 1 prehra. 

      Tréner: Marcel Majoroš

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • 2. september bol netradičný. Hoci to bol začiatok nového školského roka, ale takto sme ešte nikdy nezačínali. Všetci žiaci prichádzali pred bránu školy ,,zamaskovaní", v rúškach. Rozdelili sa do troch skupín, podľa jednotlivých vchodov, kde im vydezinfikovali ruky triedni učitelia a asistenti. Potom si ich prevzali ich učitelia, ktorí pozbierali zdravotný dotazník i vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tieto dva papiere museli mať žiaci, ak chceli vojsť do budovy školy. V triedach nový školský rok slávnostne otvorili triedni učitelia, po nich sa prihlásila cez rozhlas aj pani riaditeľka, ktorá všetkých privítala a zaželala im veľa chuti do učenia. Tak hor sa do práce, milí žiaci! 

     • Školské pomôcky pre 1. ročník

     • Milí rodičia budúcich prvákov!

      Na základe Vašej objednávky školských pomôcok je potrebné zaplatiť sumu 21,75 EUR hneď pri nástupe v prvý deň do školy. Súčasne s úhradou Vám bude vydaný balíček pre deti.

      Okrem toho je už možné uhradiť aj poplatok na zakúpenie pracovných zošitov do 1. ročníka a to v sume 18,75 EUR.

     • Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

     • Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. septembra 2020 iným spôsobom ako obvykle z dôvodu preventívnych opatrení COVID 19. Dovoľte mi, aby som Vás informovala o jeho priebehu:

      2.9.2020 (streda)

      > Príchod žiakov:

      > do 8:30 hod. do areálu školy.

      > Triedni učitelia zhromaždia žiakov svojej triedy pri určených vchodoch do budovy školy.

      > Každý žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré sú k dispozícii na stránke školy a v tlačenej podobe pri vrátnici školy.

      > Žiak, ktorý nebude mať vyhlásenie a zdravotný dotazník podpísaný obidvoma rodičmi, nemôže vstúpiť do budovy školy.

      > Žiaci sa sústredia pri vchodoch podľa rozpisu:

      > Cez hlavný vchod: žiaci 2. stupňa

      > Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník

      > Cez bývalý vchod materskej školy (od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B

      > Žiaci vstupujú do budovy školy len v sprievode triedneho učiteľa s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky.

      > Slávnostné otvorenie školského roka bude v triedach od 8:30 do 10:00 hod.


      Program v triede:

      – organizácia školského roka

      – školský poriadok pre žiakov

      – učebné pomôcky

      – iné informácie triednych učiteliek


      3. a 4. 9. 2020 (štvrtok, piatok)

      > Príchod žiakov:

      > Cez hlavný vchod: žiaci 2. stupňa

      > Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník

      > Cez bývalý vchod materskej školy ( od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B

      > Pri vstupe do budovy bude prebiehať ranný filter.


      Vyučovanie:

      > 1. ročník od 7:50 – 10:35 hod.

      > 1. stupeň od 7:50 – 11:30 hod.

      > 2. stupeň od 7:50 – 12:20 hod.

      > Stravovanie v ŠJ: od 11:30 do 14:00 hod. podľa harmonogramu.


      ŠKD :

      > ranná ŠKD od 6:30 hod. ( len v najnutnejších prípadoch) – žiaci budú v triede povinne s rúškom

      > Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník

      > Cez bývalý vchod materskej školy ( od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B,

      > výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD bude do 16:30 hod. v jednotlivých oddeleniach.

      Výchovno – vzdelávací proces bude od 7.9.2020 prebiehať podľa rozvrhu hodín bez spájania žiakov z rôznych tried bez využívania odborných učební a telocvične.

      Viac informácií o úprave prevádzky školy v súlade s preventívnymi opatreniami nájdete v materiáli „Organizácia a podmienky výchovy v školskom roku 2020/21“.


      Prílohy:

      zdravotny_dotaznik_dietata_priloha_c.4.pdf

      vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_priloha_c.5.pdf

      organizacia_a_podmienky_vychovy_od_01_09_2020.pdf

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020.

      Všetci žiaci prídu do školy o 8,30 hod. Žiaci 1. ročníka sa sústredia pred budovou školy. Ostatných žiakov si prevezmú triedni učitelia a pôjdu do svojich tried. Žiaci zotrvajú v škole minimálne do 9,45 hod., aby stihli autobus. ŠKD začne fungovať od 3. septembra 2021.

     • Oznam pre žiakov 1. ročníka

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

      Z dôvodu dodržania pandemických opatrení sa ruší hromadný slávnostný ceremoniál pre žiakov 1.ročníka.

      Žiaci a ich rodičia sa zhromaždia pred budovou školy a ostatní žiaci podľa označenia jednotlivých tried.

      Slávnostné uvítanie prvákov sa presúva do kmeňovej triedy za týchto podmienok:

      1. Rodič pred vstupom do školy odovzdá:

      A. Zdravotný dotazník o svojom zdravotnom stave (príloha č.4, >>>dokument_priloha_c.4.docx<<<)

      B. Vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka (príloha č.5,  >>>dokument_priloha_c.5.docx<<<).

      2. Pri vstupe sa vykonáva ranný filter a dezinfekcia rúk.

      3. Do budovy školy vstupuje prvák výhradne len s jedným zákonným zástupcom

       

      pokyny_organizacia_od_01_09_2020.pdf

       

       

       

       

      Mgr. Helena Borufková

      riaditeľka školy