• ,,Deti deťom" alebo ,,Mikuláš v detských domovoch"

     • Už tri roky tešíme deti z detských domovoch mikulášskym balíčkom. Tento rok sme spoločne s Mikulášom a anjelom navštívili detský domov v Sokoľanoch, potom aj detský domov v Košickej Novej Vsi. Do Sokolian sme odniesli 40 balíčkov a do Košickej Novej Vsi zasa 55 balíčkov. Deti sa nášmu príchodu potešili. Mikuláš ich za riekanky a básničky odmenil sladkým balíčkom. 

       

      Ďakujeme všetkým žiakom, že takýmto pekným spôsobom myslia aj na ostatné deti. Tešíme sa o rok!

       

     • Mikuláš v škole

     • Na 6. decembra sa tešia všetky deti. Určite je to preto, že v tento deň prichádza Mikuláš a rozdáva dobrým deťom sladkosti. Aj do našej školy takýto Mikuláš zavítal spoločne s anjelmi. Deti si pre neho pripravili básničky, alebo pesničky. Za to ich Mikuláš odmenil adventným kalendárom. 

      Veľkým prekvapením boli naše ,,tety" kuchárky oblečené v Mikulášskom odeve. Veľkí i malí sa potešili a obed s chuťou zjedli. 

     • Výchovný koncert

     • V školskej jedálni sa rozozvučali tóny gitár. Potom sa k nim pridal spev, najprv slabučký, potom hlasnejší. To už žiaci vyspevovali piesne na výchovnom koncerte na tému ,,Finančná gramotnosť". V prednáške sa dozvedeli, čo sú to peniaze, ako sa zarábajú, čo je debetná a kreditná karta, ako sa má správne hospodáriť a šetriť. Tieto slová boli obohatené súťažiami, pesničkami. Koncert sa nám páčil. 

     • Školské kolo pytagoriády

     • V dňoch 7. a 8. 12. sa uskutočnil 44. ročník školského kola matematickej pytagoriády.

      Žiaci súťažili v škole papierovou formou. Riešili 15 úloh vo vymedzenom čase 60 minút.

      Do súťaže sa zapojili žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Za každú správne vyriešenú úlohu si pripísali jeden bod.  Za každé štyri celé ušetrené minúty si mohli prilepšiť jedným bodom za podmienky, že mali aspoň 10 úloh správne. O postupujúcich do okresného kola rozhodne komisia okresného kola pytagoriády. Po rozhodnutí pošle úspešným pozvánky.

      Najviac sa darilo tretiakom.

       

      Úspešnými riešiteľmi nášho školského kola sa stali títo žiaci:

       

      V kategórii P3

      Jakub Pelčarský                     11 bodov za úlohy     11 bodov za čas          spolu 22 bodov

      Tomáš Struhár                       11 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 21 bodov

      Simona Peková                      10 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 20 bodov

      Lukáš Horváth                       11 bodov za úlohy     8 bodov za čas            spolu 19 bodov

       

      V kategórii  P4

      Lenka Bodnárová                  11 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 21 bodov

      Dominik Kolko                       10 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 20 bodov

      Júlia Čonková                        10 bodov za úlohy     4 bodov za čas            spolu 14 bodov

       

      V kategórii P5

      Dávid Bodnár                         11 bodov za úlohy     10 bodov za čas          spolu 21 bodov

      Daniela Ondočková                13 bodov za úlohy     3 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Dorota Šamková                   12 bodov za úlohy     2 bodov za čas            spolu 14 bodov

       

      V kategórii P6

      Marek Iglai                             14 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 20 bodov

      Tobias Iglai                             12 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 18 bodov

      Matej Čamaj                          10 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Patrik Čerkala                        10 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 15 bodov

       

      V kategórii P7

      Šimon Ondočko                     11 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 17 bodov

      Liliana Biláková                     10 bodov za úlohy     6 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Lenka Oravcová                     10 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 15 bodov

       

      V kategórii P8

      Nela Vargová                         11 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 16 bodov

      Jakub Piško                            10 bodov za úlohy     5 bodov za čas            spolu 15 bodov

       

      Blahoželáme!!! A tešíme sa na ďalšie úspechy.

      Mgr. Gromová Ľubomíra

     • Vianočná akadémia

     • Milí rodičia,

      srdečne vás pozývame na slávnostnú vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 8. decembra o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Haniske. Vaše deti spolu s našimi pedagógmi pre vás vykúzlia tú pravú vianočnú atmosféru.

      Tešíme sa na vás.

       

      vedenie školy

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Jednou z najobľúbenejších vedomostných súťaží sa nepochybne stala aj olympiáda v anglickom jazyku. Takmer štyridsať detí z druhého stupňa sa rozhodlo zabojovať o postupové miesto na okresné kolo. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1A (pre žiakov 5., 6., 7. roč.) a 1B (pre 8. a 9. ročník). Museli vypracovať test, na ktorom sme preverili ich schopnosť počúvať hovorené slovo, čítať s porozumením, zápasiť s gramatikou a slovnou zásobou. Tí, ktorí získali dostatočný počet bodov, postúpili do ústnej časti, kde to mali tiež náročné. Najprv museli zvládnuť rozhovor na zadanú tému v štýle "hrania rolí", potom spontánne vytvárali príbeh podľa obrázka. Nakoniec sa na stupňoch víťazov objavili:

      Kategória 1A

      1. miesto Diana Džubarová (7. roč)

      2. miesto Vanessa Godušová (7. roč

      3. miesto Matej Németh (7.roč.)

       

      Kategória 1B

      1. miesto Nela Lacková (8. roč)

      2. miesto Alex Lacko (9. roč)

      3. miesto Martin Dubecký (9.roč.)

       

      Súťažiace z prvého miesta v oboch kategóriách postupujú na okresné kolo, ktoré sa bude konať 19.1.2023.

      Držíme im palce, nech ešte dovtedy naberú dostatok vedomostí a skúsenosti na sebavedomé komunikovanie v anglickom jazyku.

     • PRO EDUCO

     • 1.12.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili veľtrhu stredných škôl PRO EDUKO, ktorý sa konal v Košiciach. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia na jednotlivých stredných školách. Okrem stredných škôl sa veľtrhu zúčastnili aj zástupcovia vysokých škôl z Košického kraja a možní zamestnávatelia.

     • Výstava Carla Acutisa

     • Od 28. novembra do 2. decembra 2022 bola v priestoroch našej školy inštalovaná výstava niektorých eucharistických zázrakov z tých, ktoré zozbieral blahoslavený Carlo Acutis a žiaci každej triedy mali možnosť pozrieť si ju. V týždni pred výstavou sa žiaci na hodinách náboženstva cez prezentáciu oboznámili so životom svojho rovesníka Carla, ktorý bol normálnym chalanom a predsa je dnes vyhlásený za blahoslaveného. Mal rád zvieratká, bol dobrý futbalista, hral na saxofóne, bol kamarátsky. Žil v talianskom meste Miláno, kde mal možnosť často obdarovať alebo aspoň pozdraviť mnohých chudobných. Vynikal v práci na počítači, už ako 11-ročný vedel programovať a strihať svoje prvé filmy. Robil viaceré webové stránky, najobjemnejšou bola tá, kde zbieral materiály o eucharistických zázrakoch z celého sveta. Rád hral počítačové hry, no rýchlo si všimol, že by tak u neho mohla vzniknúť závislosť, preto si stanovil, že sa bude hrať len jednu hodinu týždenne, aby mu ostal čas na dôležitejšie veci. Dobre sa učil, pomáhal s úlohami aj kamarátom a predsa mu popri tom všetkom denne zvýšil čas ísť na sv. omšu a pomodliť sa celý ruženec. Výstavou sme chceli povzbudiť našich žiakov k tomu, že aj vo veku počítačov možno ostať dobrým, kamarátskym a zapáleným pre skutočné hodnoty.

     • Školská výzva

     • Milí žiaci, 25. november sa označuje aj ako Medzinárodný a svetový deň bez mäsa. Preto ťa vyzývame, aby si sa aj ty v tento deň pridal k nám a nekonzumoval mäso a mäsové výrobky. Jedálny lístok človeka by mal byť pestrý a vyvážený.  Dopraj si v tento deň radšej veľa ovocia a zeleniny. Priprav si desiatu  bez mäsa a urob tak niečo pre svoje zdravie. 

      Ak sa ti to podarí, vyhľadaj plagát v priestoroch školy a svojim podpisom nám daj vedieť, že si túto výzvu zvládol. 

      Veríme, že sa pripojíte k nám v čo najväčšom počte. 

     • Literárne podujatia v školskej knižnici

     • Pri príležitosti zápisu žiakov do novej knižnice si knihovníčka Lívia Sajková pripravila pre žiakov 1. a 2. stupňa literárne podujatia. Keďže tento rok slávil 85. výročie narodenia slovenský spisovateľ Tomáš Janovic, žiaci sa v úvode oboznámili s jeho životom a dielami prostredníctvom prezentácie.

      Následne žiaci 1. a 2. ročníka spoločne s pani knihovníčkou pracovali s dielom Hodina kreslenia z knihy Bola raz jedna trieda od Kristy Bendovej, ktorej je Tomáš Janovic spoluautorom. Po prečítaní básne dostali pracovný list primeraný ich veku a vedomostiam, ktorý obsahoval tvorivé aktivity súvisiace s prečítaným dielom.

      Žiaci 3. a 4. ročníka pracovali s prozaickým dielom Rozprávka o pánovi starostovi z knihy (Ne)ukradni tri vajcia. Vybraní žiaci prečítali Rozprávku o pánovi starostovi. Po prečítaní a ústnom rozbore pracovali v 3-4 členných skupinách. Každá skupina dostala pracovný list, ktorý obsahoval otázky zamerané na prácu a porozumenie prečítaného diela. Ich úlohou bolo tiež vymyslieť hádanku a na záver vytvoriť ,,Akrostich“ na meno a priezvisko spisovateľa.

      Druhostupniari overovali svoje vedomosti v literárnom kvíze o jeho živote a dielach.

      Žiaci 5. a 7. ročníka sa oboznámili tiež s rôznymi faktami a zaujímavosťami v knihe Divoké sopky od indickej spisovateľky Anity Ganeri. Následne v skupinách vytvárali otázky, ktoré si navzájom kládli a zodpovedali.

      Žiaci 8. a 9. ročníka v rámci podujatia pracovali aj s dielom Eleonor a Park od americkej spisovateľky Rainbow Rowell. Po prečítaní vybranej kapitoly spoločne diskutovali na tému šikana a vytvárali pojmové mapy. Práca s literárnym dielom mala viesť žiakov k uvedomeniu si, aký vplyv a negatívny dopad môže mať šikana na životy mladých ľudí.  

     • Záložka do knihy spája školy

     • Začiatkom školského roka sme sa  zapojili do 13. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Počas mesiaca október naši žiaci spolu s učiteľkami a vychovávateľkami vyrábali záložky do kníh. Celkovo sa do projektu zapojilo 1040 škôl, a to z Českej republiky 380 škôl a zo Slovenskej republiky 660 škôl. Tento školský rok sa nám partnerskou školou stala slovenská základná škola v Jakubove, okrese Malacky. Našim kamarátom sme poslali približne 220 kusov záložiek. Ich reakcia na seba nedala dlho čakať a aj my sme sa potešili krásnym záložkám.

      Po tom, ako sme zaslali vyhodnotenie projektu nám prišla odpoveď od metodičky Slovenskej pedagogickej knižnice a hlavnej garantky Rozálie Cenigovej. Jej slová vďaky patria všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa aktívne podieľali na výrobe záložiek. Zároveň našu základnú školu zaradila do celoslovenského výberu vyhodnotenia projektu.

     • Geografická olympiáda

     • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády.  Olympiáda prebiehala formou on-line. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov z druhého stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

      Kategória G – piaty ročník

      Kategória F  - šiesty a siedmy ročník

      Kategória E – ôsmy a deviaty ročník

      Veríme v dobré umiestnenie našich žiakov.

     • Komparo 9

     • Tradične sme sa aj tento rok zapojili so žiakmi deviateho ročníka do celoslovenského testovania Komparo. Žiaci si 10.11. preverili vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Testy boli pestré, našli sa aj jednoduché úlohy, no aj také, ktoré potrápili. Sme zvedaví na výsledky. Veríme, že aj toto testovanie pomohlo žiakom nabrať skúsenosti. V marci ich totiž čaká ďalšia veľká skúška - Testovanie 9.

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      srdečne vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať dňa 22.11.2022 (utorok) nasledovne:

      - v triedach 1.- 4.ročníka o 16.00 hod.

      - v triedach 5.- 9.ročnika o 16:30 hod.

      Triedni dôverníci sa stretnú skôr na Rade rodičov v zborovni o 15:30 hod.

       

      Vedenie školy

     • Október v ŠKD

     • Tento mesiac sme si spestrili rôznymi akciami. Najdôležitejšia však bola ,,Úcta k starším". Pripravené sme mali rôzne básničky či pesničky pre našich starých rodičov. Vytvorili sme im milé darčeky. Veľmi sme ich potešili.

      V našom školskom klube sme vyrábali počas tohto mesiaca rôzne výrobky: šarkany, záložky, rôzne zvieratká z odpadového materiálu. Nechýbal ani týždeň zdravej výživy. Deti si doniesli na desiatu niečo zdravé a poobede sme tomu venovali pozornosť besedou a vyrobením jabĺčka. Nezabudli sme ani na pohyb, ku ktorému patrí v jesennom období zbieranie listov a gaštanov na našom školskom dvore. Vytvorili sme zaujímavé mozaiky. Tento mesiac sme venovali viac aj našim knihám v novootvorenej knižnici.

  • Kontakty

   • Základná škola, Haniska 290
   • 055/6930159
   • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje