• Samotestovanie žiakov

     • Vážení rodičia, 

      v zmysle aktualizovaného školského semaforu Vám oznamujeme, že na začiatku školského roka bude možné dobrovoľné testovanie žiakov. Ministerstvo školstva umožní dobrovoľné domáce samotestovanie žiakov antigénovými testami. 

      Sady testov (25 kusov) dostanú bezplatne rodičia žiakov, ktorí nahlásia záujem triednemu učiteľovi do 25.8.2021. Túto možnosť majú všetci žiaci, aj tí, ktorí sú zaočkovaní, a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-10. Rodičia, ktorí nemajú možnosť kontaktovať triedneho učiteľa (napríklad novo nastupujúci žiaci), môžu do 25.8.2021 nahlásiť záujem telefonicky na tel.čísle 055/6930159 v pracovných dňoch v čase od 8,30 hod do 10,30 hod alebo osobne na vrátnici v stredu 25.8.2021 v čase od 8,00 do 10,00 hod. 

      Termín preberania testov rodičmi (na podpis) bude zverejnený na stránke školy a na výveske na vchodových dverách školy. 

      Samotesty nesmú byť použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. V záujme zachovania zdravia žiakov a bezpečného prostredia v škole Vás prosíme, aby ste túto možnosť využili.

    • Školské pomôcky
     • Školské pomôcky

     • ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  2. ročník

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier,  hygienické vreckovky, tekuté mydlo

      ZOŠITY:

      - M 512                    15 ks

      - M 523                     5 ks

      - M 420+ podložka    2 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2 – 2 ks, guma, pravítko (dlhé 30 cm), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, tyčinkové lepidlo

       

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec

      č.4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       TSV :

      - tepláková súprava, tenisky, biele tričko a biele ponožky (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej. 

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  3. ročník

       

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier,  tekuté mydlo, hygienické vreckovky

      ZOŠITY:

      - M 523                    10 ks a viac

      - M 420+ podložka    2 ks

      - M 624                     2 ks

      - M 520+ podložka    2 ks

      - M 5110                   1 ks

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2, guma, pravítko – (dlhé 30 cm a trojuholník s ryskou), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, kružidlo, tyčinkové lepidlo

       

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom plastelína, plochý štetec č.2,4,8, okrúhly štetec č.2,4,8, farebný papier, náčrtník A4, tyčinkové lepidlo, paleta, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     20 ks

       

      TSV : -tepláky, tenisky, biele tričko a biele ponožky (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej.

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  4. ročník

       

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      ZOŠITY:

      - M 524                       5 ks

      - M 523                     10 ks

      - M 420                      1 ks

      - M 624                      2 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2, guma, pravítko – (dlhé 30 cm a trojuholník s ryskou), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, kružidlo, tyčinkové lepidlo

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec č.4,č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     20 ks

      TV : - tepláky, tenisky, biele tričko a biele ponožky (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

       

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej.

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  5. ročník   a druhý stupeň

       

       (na všetky veci označiťmenoa triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      ZOŠITY:

      - GEG      čistý malý  540+ podložky 

      - BIO       čistý malý  540, veľký čistý hrubší + podložky

      - MAT      veľký čistý hrubší, čistý malý  520 + podložky 

                       kružidlo, pravouhlý trojuholník s ryskou, pravítko 30 cm,    ceruzka (pentelka), guma

      -ANJ          riadkovaný malý 564

      -SJL                                        564

      -DEJ                                        564

      -ETV                                       520 + podložky 

      -TSV      - športová čistá neznačkujúca obuv do telocvične, (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

      Na vonku tenisky (turfy), tepláková súprava, športové trenírky (kraťasy), tričko           

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.1,2, guma, pravítko, 2x pero,

      VV (uložiť do škatule od topánok)

      - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec č. 4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, stará košeľa

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       

        

      2. stupeň – pokračovať v zošitoch z predošlého roka

      OBN    -  6.ročník -   čistý malý  520

      Chémia – 7.r. čistý malý  520 – 2 kusy, veľký čistý hrubší + podložky 

     • Vyhodnotenie súťaže Englishstar

     • Milí žiaci, hoci sa do konca školského roku nepodarilo organizátorom vyhodnotiť Vaše odpovede v rámci súťaže Englishstar, zaslali nám ich teraz. Z krásnych úspechov sa tešíme spolu s Vami. 

       

      1. trieda

      Štefan Binda 100%

      Natália Kmecová 98%

      Nelka Sedláková 98%

      Oliver Rusnák 96%

      Zuzka Výrostková 62%

       

      2. trieda

      Júlia Čonková 97%

      Evangelina Zubková 97%

      Danielka Kopperová 96%

      Dominik Kolko 96%

      Viktor Figmik 94%

      Vaneska Nahajová 92%

      Ninka Lovásová 92%

      Evka Kmecová 84%

      Lenka Bodnárová 83%

      Emmka Iglaiová 75%

       

      3. ročník

      Zoltán Kecskeméty 96%

      Zojka Hiščáková 90%

      Nina Papugová 88%

      Laura Majorošová 88%

      Ela Štefani 87%

      Emma Godušová 87%

      Filip Piško 87%

      Danielka Ondočková 86%

      Dávid Bodnár 84%

      Dorotka Šamková 84%

       

      4. ročník

      Patrik Čerkala 96%

      Matej Čamaj 96%

      Vaneska Čechová 93%

      Natália Szunyogovoá 90%

      Emmka Kováčová 88%

       

      5. ročník

      Šimon Ondočko 100% - získava aj fitness náramok

      Dianka Džubárová - 98%

      Vanesska Godušová - 98%

      Nikola Kačmáriková 97%

      Eliška Horváthová 95%

       

      6. ročník

      Nelka Vargová 98%

      Nelka Lacková 97%

      Lenka Beliová 95%

      Maxim Bobko 95%

      Mirka Macáková 95%

       

      7. ročník

      Jakub Šamko 95%

      Lukáš Skvašík 92%

      Nelly Jankeová 92%

      Alenka Horváthová 92%

      Samuel Szunyog 88%

       

      8. ročník

      Gabriela Kačmáriková 100%

      Sarah Majorošová 100%

      Alica Buszeková 99%

      Peter Výrostko 98%

      Sára Hudáková 95%

       

      9. ročník

      Katarína Kačmariková 98%

      Daniel Eliaš 97%

      Adrián Šoltés 96%

      Tatiana Papugová 88%

      Sandra Benešová 83%

       

      Blahoželáme!!!

     • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      od 1.8.2021 sa už nebude poskytovať dotácia na stravu pre všetkých žiakov, ako to bolo doteraz.

       

      Dotácia sa bude poskytovať len na deti, ktoré

      a)      navštevujú ZŠ a rodina je v hmotnej núdzi,

      b)      navštevujú ZŠ a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,

      c)      navštevujú ZŠ, ale ani jeden člen domácnosti si neuplatnil na dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

       

      Aby Vaše dieťa malo nárok na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 , je potrebné najneskôr do 3. augusta 2021 doručiť do školy potvrdenie: 

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

       

      Vzor čestného vyhlásenia: 

      čestné vyhlásenie.docx 

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske želá žiakom krásne prázdniny. Prežite ich v zdraví, pokoji a poriadne si oddýchnite!

      Stretneme sa opäť v septembri.

     • Slávnostné oceňovanie žiakov

     • Záver školského roka sa niesol v znamení oceňovania. Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy nám zaspievali a zatancovali tretiačky, ktoré sprevádzal na harmonike Damián Kaško. Chceme sa mu veľmi pekne poďakovať za obrovskú pomoc. Po ich vystúpení nasledovalo ocenenie.

      Ako prvú a zároveň najmladšiu žiačku sme ocenili Nikolku Kačmárikovú z 5. ročníka, ktorá sa rozhodla vedomostne posunúť na osemročné gymnázium. Nikolka bola výnimočnou študentkou. Na novej škole jej želáme veľa ďalších úspechov.

      Ďalšími v poradí boli ocenené Ella Palenčárová a Sarah Majorošová z 8. ročníka. Tieto dievčatá sa rozhodli vzdelávať v anglickom jazyku, čo dokázali aj počas mobilít projektu Erasmus +. Aj im želáme veľa úspechov na stredných školách. 

      Úspešnými žiačkami deviateho ročníka boli Sandra Benešová, Tatiana Papugová a Natália Nahajová. Aj tieto žiačky boli ocenené krásnymi štólami. Aj im držíme palce v ďalšom štúdiu. 

      Po slávnostných fanfarách boli ocenení: 

      Šimon Rapčák - ako ,,športový talent školy"

      Daniel Eliaš - ako ,,mozog školy"

      Adrián Šoltés - ako ,,génius školy"

      Katarína Kačmáriková - ako ,,multitalent školy"

      Všetci títo deviataci nás reprezentovali na súťažiach, olympiádach a šírili dobré meno našej školy, za čo im ĎAKUJEME! Prajeme im v stredoškolskom štúdiu veľa úspechov. 

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      zajtra, teda 30.júna 2021 sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021. Žiaci sa stretnú pred školou, kde sa zoradia podľa svojich tried. V rámci programu oceníme najlepších deviatakov, ktorí sa s nami rozlúčia svojou prezentáciou a aj skladbou Gaudeamus igitur. Po odovzdaní vysvedčenia, cca o 10.00 hodine si môžete žiakov vyzdvihnuť, resp. pôjdu na autobus domov. 

      Školský klub ani obed v tento deň už nebude.

     • Odovzdávanie vysvedčení

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      odovzdávanie vysvedčení prebehne 30. júna 2021. V tento deň sa rozlúčime aj s našimi deviatakmi, ktorým želáme veľa šťastia na nových školách.

      Žiaci sa zdržia v škole cca do 10.00 hodiny. V tento deň už nebude školský klub.  

     • Podporte prváčku Larku

     •  

      Milí žiaci, rodičia a všetci priatelia školy, 

      prosíme Vás o podporu našej prváčky Larky, ktorá sa prihlásila do online súťaže Ruská pieseň nad Dunajom. Ak kliknete na nasledujúci odkaz https://youtu.be/E3A0TGVQSqE a laiknete video, kde Larka spieva ruskú pieseň, môžete pomôcť Larke postúpiť. Tak neváhajte!

      Vopred ďakujeme. 

     • Predĺžujeme tanečnú horúčku

     • Milí žiaci, 

      na základe Vašich podnetov a chuti tancovať, predĺžujeme tanečnú horúčku ešte o dva dni a teda o pondelok 28.6. a utorok 29.6.2021. 

      V pondelok si nezabudnite vziať sivé tričko a v utorok opäť biele. 

     • Farebný týždeň

     • Od pondelka 21. júna do 25. júna 2021 sa uskutoční akcia s názvom Farebný týždeň. Každý deň si žiaci oblečú tričko inej farby, a to: 

      - v pondelok BIELE

      - v utorok ČERVENÉ

      - v stredu ZELENÉ

      - v štvrtok MODRÉ

      - v piatok NÁMORNÍCKE (PRÚŽKOVANÉ)

      Počas veľkej prestávky si k tomu vonku zatancujeme tanec JERUZALEMA. Kroky sa môžte naučiť cez https://www.youtube.com/watch?v=11e4sW-Q4Ns

    • E-testovanie 5
     • E-testovanie 5

     • Do jarného e-testovania sa zapojilo takmer 15 400 žiakov z 346 škôl, z toho do E-Testovania 5 sa zapojilo 6 097 žiakov z 225 základných škôl. Medzi nimi aj naši piataci. Testovalo sa z matematiky a slovenského jazyka. 

       

      MATEMATIKA

      Nikola Kačmáriková - 96,7%

      Vaneska Godušová - 93,3%

      Šimon Ondočko - 93,3%

      Lucka Oravcová - 86,7%

      Eliška Horváthová - 83,3%

      Bianka Tóthová - 83,3%

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Nikolka Kačmáriková - 93,3%

      Šimon Ondočko - 93,3%

      Vaneska Godušová - 86,7%

      Katka Oravcová - 83,3%

      Liliana Biláková - 80%

      Lenka Oravcová - 80%

      Šimon Palkáň - 80%

    • Komparo 4
     • Komparo 4

     • Výsledky testovania štvrtákov pod názvom Komparo. Toto testovanie pozostávalo z týchto častí: 

      - matematika 

      - všeobecný rozhľad

      - slovenský jazyk a literatúra

      - prírodoveda

      - vlastiveda. 

       

      Najlepšie výsledky:

       

      MATEMATIKA

      Čerkala Patrik - 100% 

      Janke Tobias - 93,3%

      Čamaj Matej - 93,3%

      Szunyogová Natálka - 86,7%

      Iglai Marek - 86,7%

      Čechová Vaneska - 80%

       

      VŠEOBECNÝ ROZHĽAD

      Čamaj Matej - 80%

      Janke Tobias - 75%

      Szunyogová Natálka - 70%

      Iglai Marek - 70%

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Čamaj Matej - 86,7%

      Jusková Natálka - 86,7%

      Janke Tobias - 73,3%

      Čechová Vaneska - 73,3%

       

      PRÍRODOVEDA

      Majorošová Vivienne - 90%

      Čamaj Matej - 90%

      Čerkala Patrik - 80%

      Iglai Marek - 80%

      Szunyogová Natálka - 80%

      Janke Tobias - 80%

      Jusková Natálka - 80%

      Kováčová Emka - 80%

       

      VLASTIVEDA

      Janke Tobias - 90%

      Čechová Vaneska - 90%

      Čerkala Patrik - 80%

      Szunyogová Natálka- 80%

      Majorošová Vivienne - 80%

      Čamaj Matej - 80%

      Palenčár Jakub - 80%

    • Komparo 6
     • Komparo 6

     • Testovania šiestakov pod názvom Komparo pozostávalo z týchto častí: 

      - matematika 

      - všeobecný rozhľad

      - slovenský jazyk a literatúra

      - biológia

      - geografia. 

      Najlepšie výsledky:

       

      MATEMATIKA

      Beliová Lenka 86,7%

      Vargová Nelka 80%

      Macáková Mirka 80%

      Lacková Nelka 73,3%

      Šimko Samuel 73,3%

      Krajňáková Lenka 73,3%

       

      VŠEOBECNÝ PREHĽAD

      Rusnák Adam 90%

      Vargová Nelka 83,3%

      Lacková Nelka 83,3%

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Vargová Nelka 90%

      Lacková Nelka 80%

      Macáková Mirka 80%

      Krajňáková Lenka 75%

      Bobko Maxim 73%

      Piško Jakub 70%

       

      BIOLÓGIA

      Vargová Nelka 83,3%

      Lacková Nelka 83,3%

       

      GEOGRAFIA

      Lacková Nelka 83,3%

      Beliová Lenka 83,3%

      Miková Marianka 75%

      Vargová Nelka 75%

      Bobko Maxim 75%

      Šimko Samuel 71,7%

    • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • 2. júna 2021 sa uskutočnilo Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína online formou v prednese poézie a prózy. Bol to už 67. ročník. Naše dievčatá získali krásne úspechy.

      Srdečne im blahoželáme. 

      I. kategória - poézia

      2. miesto: Terezka Imrichová

       

      III. kategória - poézia

      2. miesto: Katka Kačmáriková 

     • Matematický klokan 2021

     • Online alebo papierovou formou sa uskutočnila súťaž Matematický klokan pre žiakov prvého až deviateho ročníka. A tu sú najlepšie výsledky: 

      1. ročník

      Ján Čerkala - 100%

      Tomáško Struhár - 100%

      Oliver Rusnák - 93,3%

      Štefan Binda - 93,33%

      Jakub Pelčarský - 91,67%

      Lukáš Horváth - 90%

      Lukáš Starších - 78,33%

      Natálka Kmecová - 75%

       

      2. ročník

      Lenka Bodnárová - 100%

      Oliver Zeleňák - 83,33%

      Júlia Čonková - 71,11%

      Dominik Kolko - 70%

       

      3. ročník

      Filip Dzura - 95,56%

      Terezka Imrichová - 94,44%

      Nina Papugová - 90%

      Radka Papugová - 88,89%

      Dávid Bodnár - 84,44%

      Laura Majrošoová - 83,33%

      Dorotka Šamková - 83,33%

      Danielka Ondočková - 83,33%

       

      4. ročník

      Marek Iglai - 76,67%

      Matej Čamaj - 74,44%

       

      5. ročník

      Šimon Ondočko - 81,67%

      Bianka Tóthová - 72,5%

      Nikolka Kačmariková - 69,17%

       

      6. ročník

      Maxim Bobko - 96,67%

       

      7. ročník

      Samuel Szunyog - 90,83%

      Nelly Jankeová - 84,17%

       

      8. ročník

      Ella Palenčárová - 81,67%

       

      9. ročník

      Daniel Eliaš - 72,5%

      Katka Kačmáriková - 71,67%

       

      Srdečne blahoželáme!

    • E-testovanie 9
     • E-testovanie 9

     • Výsledky e-Testovania žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutočnilo na jar 2021. 

      - MATEMATIKA

      Katka Kačmáriková 96,7%

      Adrián Šoltés 93,3%

      Simona Hutterová 90,00%

      Daniel Eliaš 83,3%

      Priemerná úspešnosť výskumného súboru bola 57,1% a našej školy bola 57,9%

       

      - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      Daniel Eliaš 93,3%

      Šimon Rapčák 93,3%

      Adrián Šoltés 93,3%

      Rastislav Doša 90,0%

      Katka Kačmáriková 90,0%

      Lenka Lossinszká 86,7%

      Karin Miklošová 86,7%

      Priemerná úspešnosť výskumného súboru bola 66,8% a našej školy 83,3%. 

      Srdečne blahoželáme!!!

     • Erasmus+, Haniska, Slovensko, 20.5.-28.5.2021

     • Posledná virtuálna mobilita sa uskutočnila pod taktovkou Slovenska, našej školy. Hostili sme našich partnerov počas 9 dní a zúčastnili sa jej opäť žiaci, ktorí boli ochotní aj počas dištančného vzdelávania prísť do školy, dať sa otestovať a pomôcť svojou prítomnosťou a aktivitou. Boli to žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí mali opäť možnosť zažiť hoci cez obrazovky počítačov niečo neobvyklé a jedinečné.

      Mobilitu sme otvorili pripraveným videom o Slovensku, našej škole a predchádzajúcich mobilitách. Potom sme pokračovali pripravenými videami na tému: Úprimnosť – priateľstvo – spravodlivosť. Na videách spolupracovali aj kolegyne z 1. stupňa, takisto veľmi pomohli všetci, ktorí sú súčasťou Erasmus tímu na našej škole. Tentokrát aj internetové spojenie spolupracovalo a celý čas sme mali viac menej bezproblémový priebeh virtuálnej mobility. Každý deň bol iný, ale vždy pestrý, plný nových informácií, zážitkov, smiechu a dobrej nálady. Každá krajina si taktiež pripravila aj kvíz v aplikácii Kahoot, kde zanietene súťažilo vyše 100 žiakov zo všetkých krajín, pričom žiaci z Hanisky si počínali skvelo a obsadili popredné priečky v každom z nich. Okrem toho, že boli všetci nútení komunikovať po anglicky, našli si kamarátov z iných krajín a dotazník na konci mobility potvrdil, že niektorí by boli radi, keby mobilita trvala aj dlhšie než 9 dní.

      Na záver sme pre našich partnerov pripravili video so záverečným ceremoniálom s vlajkami a hymnami všetkých krajín, s kultúrnym programom, vysadením stromu priateľstva a príhovorom pani riaditeľky. Dojatie na záver a uznanie dobre vykonanej práce boli to najviac, čo sme mohli očakávať. Snáď opäť sa nám podarí spolupracovať na ďalších prínosných projektoch!

     • Máj 2021 v ŠKD

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli 9. mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamičkám ako ich máme radi a poďakovať im za ich ochotu, trpezlivosť a lásku. Deti z ŠKD 4 si z farebného a krepového papiera vlastnoručne vyrobili pekné kytičky, ktorými v tento deň obdarili svoje mamičky.

      Ľudová pieseň je pieseň, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu. Aj my máme šikovné dievčatá, ktoré sa dokázali naučiť takéto piesne a podieľali sa na natáčaní videa v rámci ERASMUS+ (programu EÚ). Poďakovanie za ľudový spev patrí Emke Čonkovej, Julke Čonkovej, Dorotke Šamkovej, Terezke Imrichovej, Saške Salvatovej, Danielke Ferencovej a aj nášmu bývalému žiakovi Damiánovi Kaškovi, ktorý ich hudobne na harmonike sprevádzal.

      15. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa si deti v ŠKD vytvorili vlastný rodostrom, ktorý pozostával z jednotlivých členov rodiny. Uskutočnili sme aj súťaž v kreslení svojej rodiny a výsledky boli nasledovné:

      1. miesto – Dorotka Šamková

      2. miesto – Kristínka Kondášová

      3. miesto – Danielka Ferencová

      Víťazkám blahoželáme!!!