• Online telesná

     • Vážení rodičia, milí žiaci aj učitelia,

      dovoľujeme si Vám zaslať informácie o športovo-populárnom podujatí, ktoré sa uskutoční už tento týždeň. Zároveň Vám preposielame informácie od zástupcu národného koordinátora tohto podujatia pre pedagógov a žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.Stačí sa pridať na stránku podujatia, stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.

      Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

      Zostaňte všetci aktívni aj keď ste doma!

       

      Mgr. Lenka Tlučáková, PhD., Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, národný koordinátor podujatia

      P.S. Nezabudnite si z toho urobiť fotky a poslať nám na stránku školy. 

      Športu zdar!

     • Veľkonočné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje žiakom a rodičom školy, že veľkonočné prázdniny sa začínajú v štvrtok 9.4.2020 a končia sa v utorok 14.4.2020. Vyučovanie online formou pokračuje od stredy 15.4.2020. 

     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      vedenie ZŠ Haniska 290 oznamuje, že

      ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA

      pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

      16. a 17. apríla 2020 ( štvrtok a piatok)v čase od 14:00 - 18:00 v priestoroch školy.

       

      Vzhľadom k situácii platia pre Zápis nasledovné usmernenia a pokyny:

      - zápis sa uskutočňuje bez dieťaťa

      - zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2013 do 31.8.2014 a tiež deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky

      - zápis prebehne len formou overenia potrebných písomností

      - na zápis príde len jeden zákonný zástupca, ktorý prinesie so sebou potrebné dokumenty, ktoré sú na stránke školy na stiahnutie (prikladáme link https://haniskaskola.edupage.org/a/informacie-k-zapisu-do-1-rocnika - nie je to podmienkou, môžete to vypísať v škole) :

      a) Informovaný súhlas

      b) Splnomocnenie

      c) Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

      d) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

      e) Dotazník

      f) Čestné vyhlásenie

      g) Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova

      - zákonný zástupca si prinesie so sebou občiansky preukaz kópiu rodného listu dieťaťa

      - zákonní zástupcovia dieťaťa sú tí, ktorí sú uvedení v rodnom liste, pokiaľ príslušný úrad nestanovil inak (súd)

      - prípadné odklady školskej dochádzky budeme riešiť priamo na zápise osobne

       

      UPOZORNENIE - Zápis bude prebiehať za nasledovných hygienických opatrení:Vstup do budovy školy bude možný tak, že rodič, resp. zákonný zástupca bude vstupovať vždy po jednom. Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa a podľa možností aj ochranné rukavice. Odporúčame priniesť si tiež vlastné pero. 

      Aby sme predišli masovejšiemu stretu ľudí, ponúkame elektronickú formu zápisu. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. č. 0908607995, 0903563304, príp. mail: zshaniska@gmail.com

       

      Hoci je súčasná situácia pre všetkých náročná,

      srdečne Vás na Zápis pozývame.

      Veríme, že spoločne všetko zvládneme.

     • Súťaž Šumenie - vlastná tvorba

     • V mesiaci február sme sa zapojili do 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie - vlastná tvorba. Súťaž bola vyhlásená pre žiakov základných a stredných škôl. V oblasti poézie. Práce hodnotil pedagóg a spisovateľ Valentín Šefčík. Našu školu reprezentovala pod vedením pani učiteľky Palenčárovej, žiačka ôsmeho ročníka, Katka Kačmariková. So svojou básňou získala krásne druhé miesto.  Srdečne blahoželáme! Prikladáme aj Katkinu báseň: 

      ŠIKOVNÁ NEŠIKA

       

      Každé ráno keď sa vzbudím,

      začnem premýšľať.

      Ako sa mi podarilo

      zas na zemi spať?

       

      Posteľ nemám malú,

      je sťa letisko,

      no ja ráno ocitám sa

      stále prinízko.

       

      To, že nie som športovec

      už dávno viem.

      Rozbité kolená a zlomené ruky,

      bohužiaľ nezapriem.

       

      Ale toto?!

      Že z postele spadnem?

      To snáď ani činnosť

      najľahšiu nezvládnem?

       

      Dobre, poviem si.

      To sa stáva, idem si ja radšej zacvičiť.

      No a tento nápad môj,

      nič nemôže prevýšiť.

       

      Keď som hudbu zapínala,

      potkla som sa na papuči.

      A v momente keď som spadla,

      podo mnou už mačka kňučí.

      Rýchlo vstanem, dvihnem mačku,

      rezko začnem tancovať,

      no po chvíli spomeniem si,

      že sa mám rozcvičovať.

       

      Úklon vpravo, úklon vľavo,

      nasleduje tabletop,

      lenže ten je rovný ako

      okrúhlej kopuly strop.

       

      Po troch pádoch, dychu vybitom

      a odretej ruke,

      vzdám to radšej,

      by ostatní nežili už v muke.

       

      Cesta do školy je čarovná,

      všímam si bielu krajinku,

      je to ako v rozprávke,

      keď stromy ľahnú si pod bielu perinku.

       

      Na chvíľu som myslela,

      že ja ešte spím,

      no zo sna som sa prebrala

      pádom ľadovým.

       

      Do školy som prišla mokrá,

      a dokonca neskoro,

      našťastie nič horšieho sa

      počas rána nestalo.

       

      Teda pokiaľ nepočítam

      z vrecka vypadnutý mobil.

      Šla som, spadol

      a trochu sa mi obil.

       

      Domov trielim ostošesť,

      musím predsa niečo zjesť.

      Beriem husle, tašku veľkú,

      bežím rýchlo na tanec.

       

       Len čo husle schytím,

      stres a hrôzu cítim.

      Struna praskla, jaj Bože!

      Kto mi teraz pomôže?

       

      Niečo som si zavŕzgala,

      potom tanca hodina,

      chudák partner, neboráčik,

      ku nohe sa zohýna.

       

      Našťastie to prežil v zdraví,

      ešte ho to so mnou baví.

      Balet, jazz a klasika,

      štandardu sa vymyká.

       

      Domov prídem zničená,

      do sprchy a spať,

      obité mám kolená,

      ako hruška zvykne mať.

       

      Čo viac dodať, milí zlatí?

      To som ja, tá nešika.

      Ako drevo pripadám si,

      z normálu sa vymykám.

       

      Preto radšej poviem si ja,

      beriem pero, papier biely.

      Píšem báseň, tvorím rýmy,

      rozveselím tým svet celý.

     • Výzva pre žiakov školy - ,,challenge"

     • Milí žiaci, aj nám veľmi chýba škola a hlavne vy, naši žiaci. Aby sme boli s Vami aspoň trošku ,,online", tak sme vymysleli pre Vás malú výzvu - ,,challenge".

      Ukážte nám, ako prežívate danú situáciu, ako sa online učíte, aké máte rúška.

      Vaše fotky, príspevky radi zverejníme. Môžete ich zasielať cez edupage alebo messenger pani učiteľke Beliovej, resp. na mail janka.beliova@post.skUž teraz sa tešíme!