• Run for your life

     • V rámci celosvetových osláv Erasmus Days sa už budúci piatok 13.10.2023 uskutoční druhý ročník bežeckého podujatia Run for your life = Bež ako o život. Tentokrát akciu spájame s Dňom srdca, aby sme tak zdôraznili dôležitosť behu pre zdravie. Tešíme sa na vaše výkony!

     • 17. ročník Krajského matičného festivalu Dobšinského Košice

     • Dňa 29.9.2023 sa na ZŠ Postupimská v Košiciach uskutočnil už 17.ročník krajského matičného festivalu Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky a autorských rozprávok. Zúčastnili sa ho žiaci z celého Košického samosprávneho kraja. Našu školu reprezentovali dve žiačky.

      V 2. kategórii zo 6.B triedy to bola Dorotka Šamková, ktorá za svoj prednes získala čestné uznanie. V 3. kategórii z 8. ročníka Lucka Oravcová obsadila krásne 3.miesto.

      Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že aj v dnešnej modernej dobe si žiaci vedia nájsť cestu ku knihám a literatúre. Veríme, že každým rokom ich na podobných súťažiach bude stále viac a viac.

     • Futbalový turnaj - Memoriál Jána Strausza

     • Dňa 29.9.2023 sa uskutočnil na Alejovej ulici v Košiciach futbalový turnaj. Hralo sa na dvoch multifunkčných ihriskách. Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín. Naša Haniska bola v skupine s Popročom, Janočkovou akadémiou a Ukrajinským mužstvom Minaj ,,A". 

       

      Výsledky: 

      Haniska 21:0 Poproč

      Haniska 7:1 Janočková akadémia

      Haniska 9:1 Minaj ,,A" Ukrajina

      Naši žiaci postúpili do finále, kde sa stretli proti Benecolu Košice. Vo finále sme zvíťazili (Haniska 7:1 Benecol Košice). 

       

      Chlapci vyhrali tento medzinárodný turnaj, ktorého sa zúčastnili v druhej skupine aj maďarský Encs, Minaj ,,B" z Ukrajiny, Svinica a Benecol Košice, s ktorým si zahrali finále. 

     • Pešia púť do Bočiara

     • V sobotu 30. septembra 2023 sa 38 pútnikov z Hanisky, Sokolian i Bočiara vybralo na pešiu púť do Bočiara. Chlapci a dievčatá sa cestou zahrali, zasúťažili a postupne po desiatkoch pomodlili celý radostný ruženec. Zastúpené boli všetky ročníky našej školy. Vytvorili 5 tímov a zbierali body za jednotlivé aktivity. Jesenná príroda priniesla aj blato, mraky, ba pri návrate aj mierne mrholenie, no vždy sa ukázalo slnko, ktoré svojimi lúčmi ožiarilo nielen oblohu, ale aj srdcia týchto detí – ochotných urobiť niečo viac.

     • Výberové konanie na Erasmus+ počas Európskeho dňa jazykov

     • 26.9. sme si v škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Učitelia pripravili pre žiakov rôzne aktivity, rýchlokurzy cudzích rečí, hry a kvízy. Na druhom stupni sme využili tento výnimočný deň aj na to, že prebehlo výberové konanie na skupinové mobility žiakov v rámci projektu Erasmus. Uchádzači na výberovom konaní predviedli svoje komunikačné zručnosti ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku. Konkurencia bola silná a záujemcovia prišli dobre pripravení. Boli hodnotení náročným bodovým systémom. Nakoniec sa podarilo vybrať 26 najlepších, ktorí si vyskúšajú týždeň v škole v zahraničí. Blahoželáme!

     • Maks, Maksík

     • Milí rodičia, milí žiaci, 

      ak máte záujem prihlásiť sa do matematickej súťaže Maks (2. stupeň) alebo Maksík (1. stupeň), môžete tak urobiť najneskôr do stredy 27.9.2023 u pani učiteľky Lívie Sajkovej. Poplatok je 10,- EUR. 

     • Biela pastelka

     • Milí rodičia a žiaci,

      v piatok 22. septembra vyráža Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi do ulíc slovenských miest a obcí.I v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do tejto verejnej finančnej zbierky, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Žiaci 9. ročníka budú teda v piatok 22.9. zbierať Vaše príspevky na našej škole i v uliciach Hanisky.Preto sa na Vás obraciame s prosbou o akýkoľvek dobrovoľný finančný príspevok. Okrem pomoci slabším je našim zámerom budovať u detí pocit spolupatričnosti a empatie.

      ĎAKUJEME

     • Účelové cvičenie a Svetový čistiaci deň

     • 7. a 8. septembra mali žiaci druhého stupňa účelové cvičenie. Vo štvrtok absolvovali teoretickú prípravu spojenú s praktickými ukážkami napríklad zo zdravotnej prípravy, prostriedkov individuálnej ochrany, streleckej prípravy. V piatok sa žiaci so svojimi učiteľmi vybrali vonku a predtým ako sa dali na pochod do horárne, vyzbierali odpadky v obci. Zapojili sa tak do akcie Svetový čistiaci deň. Zbierali plasty a tiež iný komunálny odpad. S radosťou konštatujeme, že odpadu nebolo toľko, ako počas podobnej akcie v máji. Predsa len sa našli aj kuriozity a asi najčastejšie sme sa zohýbali po pohodené obaly od cukríkov a ohorky od cigariet. Sú síce malé, ale ich rozklad v prírode trvá roky! Po práci sa naši žiaci vybrali do horárne, kde si opekali, mali piknik a hrali rôzne loptové hry.

     • Začíname nový školský rok

     • 4. septembra 2023 sa rozozvučal školský zvonec. Brány školy sa opäť otvorili a školský dvor sa zaplnil deťmi. Zvítali sa so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami. Dorotka Šamková na úvod zarecitovala báseň, speváčky  zaspievali a zatancovali, pani riaditeľka a zástupkyňa spolu so starostami obce Haniska a Sokoľany popriali žiakom veľa zvedavosti a radosti z poznávania nových vedomostí. Deviataci predniesli sľub malým prváčikom a pasovali ich za žiakov školy. Všetkým žiakom a učiteľom želáme úspešný školský rok!  

     • Jún v ŠKD

     • Tento letný mesiac, posledný v školskom mroku, niesol sa v znamení Dňa detí. Aj v ŠKD sme im pripravili mnoho zábavných hier a súťažných podujatí, pri ktorých sme prežili popoludnia naplnené zážitkami detskou radosťou. Navštívili sme aj domácu mini ZOO, kde si deti mohli vychutnať domácich miláčikov naživo. Nezabudli sme ani na našiích oteckov a z príležitosti Dňa otcov sme im zhotovili krásne darčeky. Za celoročné aktivity boli deti svojimi vychovávateľmi odmenené malým darčekom a sladkým úsmevom. Tešíme sa na budúci školský rok. 

     • Výlet siedmakov a ôsmakov

     • Dňa 22.6.2023 si žiaci 7. a 8. ročníka oddýchli po celoročných školských útrapách na školskom výlete, pri ktorom spravovali Dunajec. Rieka Dunajec preteká malebným prostredím Národného parku Pieniny. Splav na Dunjaci s touto očarujúcou scenériou a pohľadom na symbol Pienin "Tri koruny" z vodnej hladiny je nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých. Po krásnom splave si žiaci oddýchli a naobedovali sa v chate Pieniny. Nemohli sme vynechať návštevu múzea Červeného Kláštora, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života mníchov. Nakoniec sme sa prešli po moste spájajúcom Slovensko s Poľskom. Počasie nám prialo celý deň, a tak sme sa domov vrátili až v neskorších poobedňajších hodinách.

     • Partnership SolidExpo

     • Naša účasť v projekte Erasmus nám otvára dvere na mnohé zaujímavé podujatia. Jedným z nich bola aj konferencia Partnership SolidExpo konaná 27. 6. 2023 v Ružomberku. Pani učiteľky Uhalová a Vozárová sa na akcii zúčastnili, vypočuli si prednášky a zapojili sa do workshopov, kde si vyskúšali rolové hry, živú knižnicu aj virtuálnu realitu. Podnetných aktivít bolo na výber naozaj mnoho. Veľmi prínosné boli aj príbehy konkrétnych jedincov, organizácií a ich úspešných projektov. Všetci účastníci určite odchádzali motivovaní a inšpirovaní zapojiť sa do európskych projektov. Toto podujatie si preto nenecháme ujsť ani budúci rok.

     • Vyhodnotenie týždňa zelenej dopravy

     • Od 19. do 23. júna sme v škole plnili výzvu dopravovať sa do školy čo najekologickejšie. Pani učiteľky Sedláková a Uhalová prišli s iniciatívou týždňa zelenej mobility, keďže naša škola by sa rada vydala na cestu ekológie. Za „zelené“ spôsoby dopravy sa považovalo ísť pešo, na bicykli alebo na autobuse. Siedmaci z environmentálneho krúžku každý deň zisťovali stav v triedach a nakoniec percentuálne vyčíslili, ktorá trieda bola najúspešnejšia. Veľmi dobré výsledky získali siedmaci aj šiestaci, no víťazom sa stali tretiaci. A čo viac, aj ich pani učiteľka Smolková bola ocenená, keďže ide deťom príkladom a tiež sa dopravuje do školy na bicykli. Druhou pani učiteľkou, ktorá prijala výzvu a do práce chodila na bicykli až zo Sokolian, bola pani učiteľka Šamková. Sme veľmi radi, že máme  žiakov aj učiteľov, ktorým záleží na životnom prostredí.

     • Výlet prvákov a druhákov

     • V utorok 20.júna naši najmladší žiaci z 1.A,1.B a 2.ročníka využili teplé slnečné počasie a vybrali sa na výlet na Morské oko.Cesta autobusom trvala približne dve hodiny.Z parkoviska viedla asfaltová cesta dlhá 1,5 km krásnym lesom,ktorú všetci žiaci zvládli výborne.Náučné tabule ich informovali o rôznych druhoch živočíchov či vtákov,ktoré v tomto lese žijú.Po dorazení do cieľa sa mohli kochať krásnymi výhľadmi na Morské oko,či dokonca kŕmiť ryby,ktorých tam bolo neúrekom. Cestou späť už čakala všetkých chutná pizza v neďalekej reštaurácii ako odmena za zvládnutú turistickú výzvu.

     • Zlatý Amos

     • Základná škola v Haniske nie je veľká čo sa týka počtu žiakov, ale je veľká na množstvo aktivít, ktoré ponúka. Veľkú zásluhu má na tom pani učiteľka a účtovníčka zároveň Janka Beliová, ktorá kedysi navštevovala školu ako žiačka a v súčasnosti tu i viac ako 20 rokov pracuje. Bez jej rád a dohľadu by neboli nové projekty, nebola tanečná horúčka a nezameniteľná atmosféra počas slávnostných udalostí, ktoré nás sprevádzajú. Sme vďační za jej schopnosti v oblasti finančného, kultúrneho a spoločenského života.

       

      Preto žiaci prihlásili pani učiteľku Janku Beliovú do ankety Zlatý Amos o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku. Hlavným organizátorom tejto ankety je občianske združenie Adevyk a je spolufinancovaná z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ambasádorom je spevák a učiteľ Igor Timko a záštitu nad touto výnimočnou anketou má prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.


      V školskom roku 2022/2023 sa konal 16. ročník tejto ankety, ktorá vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi a je zábavnou formou súťaže medzi nimi. V dňoch od 25.6.2023 do 27.6.2023 sa v Pezinku uskutočnila súťaž medzi 7 finalistami z prihlásených učiteľov.  Všetci sme držali palce našej Janke, s číslom 2. Aj keď nezvíťazila, zanechala nezmazateľnú stopu a spolu so žiakmi a pedagógmi, ktorí ju prišli do Pezinka podporiť, získali množstvo veselých a nezabudnuteľných zážitkov. Dňa 27.6. prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová finalistky ankety Zlatý Amos a ďalších pedagógov. Po slávnostných príhovoroch nasledoval neformálny rozhovor a spoločné fotenie.

  • Kontakty

   • Základná škola, Haniska 290
   • 055/6930159
   • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje