• Deň narcisov

     • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisová tá najvzácnejšia. Preto sme sa rozhodli zapojiť do zbierky aj tohto roku a vyjadriť tak podporu a sympatie tomuto projektu, ktorý bol kvôli pandémii posledné roky v úzadí. 

       

      28. apríla sme si pripli narcis na naše oblečenie.  

       

      Viac informácií je na plagáte pri hlavnom vstupe do budovy školy. Všetkým podporovateľom úprimne ďakujeme! 

     • Školská brigáda

     • V piatok 29.apríla 2022 plánujeme uskutočniť školskú brigádu. Nakoľko sa budeme riadiť podľa počasia, prosíme Vás, aby ste si priniesli aj školskú tašku s učebnicami (prvý stupeň na štyri hodiny, druhý stupeň na päť hodín) pre prípad dažďa. 

      Podľa pokynov triednych učiteľov, prosíme žiakov, aby si priniesli potrebné pomôcky, resp. náradie. Taktiež prosíme žiakov, aby v tento deň prišli v pracovnom staršom oblečení a obuvi. 

     • Deň Zeme

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      zajtra, teda 22.apríla 2022 si pripomenieme Deň Zeme. Prosíme žiakov, aby sa obliekli do modrého alebo zeleného oblečenia.

      Budúci týždeň sa uskutoční aj školská brigáda. 

     • Marec 2022 v ŠKD

     • „Izba bez kníh je ako telo bez duše.“ (Marcus Tullius Cicero)

      V mesiaci marec sme sa venovali knihám, hravému čítaniu, čítaniu s porozumením a návšteve knižnice. Zaujímavou činnosťou sa pre deti stala práca v knižnici, kde sa oboznámili s rôznymi žánrami kníh, vyrábali záložky do kníh, písali priateľský list kamarátom do Českej republiky, rozprávali o „Mojej obľúbenej knihe“ a následne ilustrovali svoju knihu.

      Nezabudli sme na významné sviatky MDŽ a Deň učiteľov, pri ktorých deti spestrili deň oslávencom krásnym pozdravom a voňavým kvietkom z farebného papiera. Privítali sme prvé sťahovavé vtáky - tvorili sme bocianov z vatových tampónov, maľovali a spoznávali jarné kvietky.

      Pri príležitosti osláv Svetového dňa Downovho syndrómu sa deti z ŠKD dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tomto ochorení. Rozprávali sme sa o odlišnosti, tolerancii a akceptácii týchto ľudí, ktorí sú iní, ale predsa sú ako my. V tento deň sme si na znak podpory, obuli rozdielne ponožky. Urobili sme si viaceré spoločné aktivity. Spoločne sme sa zhodli, že slnko svieti na všetky deti rovnako.

      Dňa 22. marca si každoročne pripomíname „Svetový deň vody“. Voda je pre život dôležitá, bez nej život nemôže existovať. Do tejto akcie deti prispeli krásnymi výtvarnými dielami o vode, ktoré zdobia jedáleň. Každý z nás si musí uvedomiť, že voda je vzácny dar.

      Popri milým povinnostiam sa stihneme aj zahrať, športovať, vyrobiť darčeky pre budúcich prváčikov a vyzdobiť školu jarnou dekoráciou. Veď posúďte sami, aké mame šikovné deti v našej škole...

     • 21.3. Svetový deň Downovho syndrómu

     • Decká zo školského klubu sa v rámci dňa Svetového dňa Downovho syndrómu zapojili do ponožkovej výzvy a zorganizovali si ponožkovú módnu prehliadku. Aj takýmto spôsobom vyjadrili podporu a empatiu deťom s Downovým syndrómom.  

     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • V dňoch 7. a 8.4.2022 sa víťazi školských kôl zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže v Košiciach. Prvý deň sa súťažilo v kategórii próza a druhý deň v kategórii poézia.

       

      Najpočetnejšia účasť bola v prvej kategórii 2. – 4. ročník, kde si porota vypočula v prednese poézie 17 recitátorov z okresu Košice - okolie. Medzi množstvom zaujímavých podaní umeleckého slova sa v tejto kategórii na 3. mieste umiestnila žiačka IV.B triedy Terézia Imrichová. Žiačku na súťaž pripravovala pani učiteľka Mgr. Ľubomíra Gromová.

       

      Terezke srdečne blahoželáme a želáme jej ešte veľa úspechov v literárnom prednese. Veríme , že aj ostatní účastníci súťaže, ktorí sa neumiestnili : Dorota Šamková, Miroslava Horváthová, Lenka Beliová a Peter Výrostko zostanú verní umeleckému slovu a budú šíriť jeho krásu svojím podaním aj naďalej.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Milí žiaci, vážení rodičia, 

      veľkonočné prázdniny budú od štvrtka 14.4.2022 do utorka 19.4.2022. Nástup žiakov do školy je v stredu 20.4.2022. 

      Zároveň Vám prajeme krásne prežitie týchto sviatkov. 

       

      vedenie škol

     • Otvorená hodina v 1.A triede

     • Po absolvovaní otvorenej hodiny v prvom ročníku detí zo Sokolian, si to prišli vyskúšať aj naši ,,malí" Haniščania. Na vyučovanie boli pripravení, vedeli počítať, niektorí aj písať, krásne maľovali či sa zapájali do anglických pesničiek. Za všetky aktivity si zbierali žetóniky, ktoré si spolu s darčekmi odniesli na pamiatku z tohto dňa. Už teraz sa na nich tešíme! 

     • Deň otvorených dverí

     • 24.marca sa v popoludňajších hodinách uskutočnil Deň otvorených dverí v našej škole. Rodičia budúcich prvákov, ale i samotní prváci si mohli prísť obzrieť priestory, učebne, telocvičňu i pedagógov, ktorí pracujú na našej škole. Jednotliví pedagógovia ich previedli triedami, chodbami, ukázali im počítačové učebne, vynovenú knižnicu, školskú telocvičňu, jazykové učebne, mini ZOO, predstavili im pomôcky, ktoré si budúci prváci radi vyskúšali, zahrali sa v lego učebni. Tento deň sa všetkým páčil. 

     • Výsledky okresného kola Pytagoriády

     • Minulý týždeň (teda 29.-30.marca 2022) sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre žiakov 3.-8. ročníka. Žiaci tieto matematické úlohy robili online formou prostredníctvom počítačov. Úlohy boli náročné, žiaci sa ich snažili čo najlepšie vyriešiť. A tu sú najlepšie výsledky úspešných riešiteľov: 

       

      Kategória P3:

      Júlia Čonková - spolu 14 bodov 

       

      Kategória P4:

      3. miesto: Dorotka Šamková - spolu 23 bodov

      4. miesto: Danielka Ondočková - spolu 22 bodov

      28.miesto: Zoja Hiščáková - spolu 19 bodov

      38.miesto: Terézia Imrichová - spolu 18 bodov

       

      Kategória P5:

       2. miesto: Marek Iglai - spolu 21 bodov

       

      Kategória P6: 

      6. miesto: Šimon Ondočko - spolu 16 bodov

       

      Kategória P8: 

      2. miesto: Samuel Szunyog - spolu 18 bodov

      3-4. miesto: Jakub Šamko - spolu 16 bodov

       

      Srdečne blahoželáme!!!

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje