• Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • V dňoch 18.3. a 21.3. sa konalo školské kolo recitačnej prehliadky poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

      Potešil nás záujem našich žiakov o literárny prednes. Veľkú súťaživosť a talent predviedli najmä žiaci prvého stupňa.

      Súťažilo sa v troch kategóriach po ročníkoch. I. kategória - žiaci 2. - 4. ročníka

                                                                             II. kategória -  žiaci 5. - 6. ročníka

                                                                             III. kategória - žiaci 7. - 9. ročníka

      Porotu tvorili Mgr. Ľubomíra Gromová, Mgr. Dáša Palenčárová a Mgr. Ivana Laššáková.

       

      Výsledky sú nasledovné: I. kategória próza:  1. miesto: Šamková Dorota

                                                                             2. miesto: Pavlíková Klára

                                                                             3. miesto: Dzura Filip

                                             I. kategória poézia:  1. miesto: Imrichová Terézia

                                                                             2. miesto: Čonková Ema

                                                                             3. miesto: Kmecová Eva

                                             II. kategória próza:  1. miesto: Horváthová Miroslava

                                                                             2. miesto: ----

                                                                             3. miesto: ----

                                             II. kategória poézia: 1. miesto: ----

                                                                             2. miesto: Oravcová Lucia

                                                                             3. miesto: Ondočko Šimon

                                             III. kategória próza: 1. miesto: Beliová Lenka

                                                                             2. miesto: Vargová Nela

                                                                             3. miesto: Horváthová Alena

                                            III. kategória poézia: 1. miesto: Výrostko Peter

                                                                             2. miesto: Miková Marianna

                                                                             3. miesto: Buszeková Alica

       

      Títo žiaci za svoje skvelé výkony obdržali diplomy a poukážky na nákup kníh.

      Všetkým menovaným blahoželáme a víťazom jednotlivých kôl držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční

      7. a 8.4.2022 v Košiciach.

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si 22. marca pripomenuli jej nezastupiteľnú dôležitosť v našom živote. Hlavnou témou v tomto roku bola „Podzemná voda“. Dozvedeli sme sa o nej viac prostredníctvom rozhlasovej relácie a zaujímavej prezentácie. Do akcie sa zapojili aj žiaci z ŠKD krásnymi výtvarnými prácami, ktoré nám zdobili jedáleň. K obedu sme na ochutnávku dostali minerálnu vodu. Sme radi, že sa do tejto akcie zapojila celá škola aj oblečením v modrých farbách. Domov sme odchádzali s medailami v tvare kvapky vody, ktoré nám budú pripomínať to, čo sme sa v tento deň naučili.

     • Otvorená hodina v 1. ročníku

     • V pondelok, 21.marca k nám zavítali malí škôlkári zo Sokolian. Prišli sa pozrieť na otvorenú hodinu do 1. ročníka. Prváčence ich privítali v lienkovských maskách. Ukázali im, čo všetko už vedia, krásne čítali, písali i počítali. Pri všetkých úlohách im asistovali škôlkári. V závere vyučovacej hodiny si navzájom odovzdali darčeky. Nezabudli navštíviť aj veľkú telocvičňu. Tešíme sa na nich pri zápise, ktorý sa uskutoční 1. a 2. apríla 2022. 

     • Oznam

     • Milí rodičia, milí žiaci, 

      oznamujeme Vám, že dňa 28.3.2022 (v pondelok) z prevádzkových dôvodov bude skrátené vyučovanie, na maximálne päť vyučovacích hodín. Školský klub detí v tento deň nebude. 

      vedenie školy

     • Deň vody

     • Zajtra, 22. marca sa uskutoční Deň vody. Všetkých prosíme, aby si v tento deň obliekli modré oblečenie. Nezabudnite si priniesť aj čistú vodu. 

     • Komparo 5

     • Dnes, 17. marca sa uskutočnilo testovanie piatakov, pod názvom Komparo. V spoločenskej miestnosti ich privítali a povzbudili pani riaditeľka s pani zástupkyňou. Žiaci riešili testy z matematiky, slovenského jazyka a všeobecného prehľadu pod dohľadom pána učiteľa Kudláča. Do testovania sa zapojilo približne 200 škôl, čo predstavuje takmer 5500 piatakov. Držíme im palce. 

     • Mozog náš každodenný

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, odbor podpory zdravia prišiel navštíviť ôsmakov a deviatakov s prednáškou ,,Mozog náš každodenný". Žiaci sa naučili, akú úlohu má náš mozog. Dokonca si vyskúšali aj ovplyvňovanie mozgovej funkcie. 

     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej

     • V tomto školskom roku po ročnej prestávke, naši žiaci absolvovali lyžiarsky výcvik v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska Jahodná. Pod vedením kvalifikovaných inštruktorov päť dní zdokonaľovali svoje schopnosti a zručnosti v lyžovaní a snoubordingu. Boli aj takí, ktorí sa s týmito športami kontaktovali prvýkrát. O to väčšiu radosť sme mali aj my z ich úspechov, ktoré zúročili v záverečnom preteku. 

     • Výtvarná súťaž o sv. Edite

     • Aj žiačky našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže o sv. Edite Steinovej, nakoľko si v tomto šk. roku pripomíname 130 rokov od jej narodenia v židovskej rodine, 100 rokov od jej krstu v Katolíckej cirkvi a 80 rokov od jej smrti v Oświęcime. My sme zaslali 11 prác, z ktorých najlepšie diela budú celý apríl vystavené v Synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach. Takže si ešte trošku počkáme na výsledkovú listinu. No už teraz mladým umelkyniam blahoželáme a tešíme sa z ich snaživosti a tvorivosti. Uvádzame mená žiačok a názvy ich prác.

       

      1. kategória:

      Paťka Pohorencová 4.A - Anjel vo vlaku smrti

      Stelka Belyová 4.A - Aj veľké osobnosti boli malými deťmi ako my

      Karolína Čarná 4.A - Preniknutá svetlom

      Emka Godušová 4.A - Tento príbeh začal pred 130 rokmi

      Zojka Hiščáková 4.B - Aj za tým plotom vidím svojho Boha

      Dorotka Šamková 4.B - Pieseň Editinho života

       

      2. kategória:

      Mirka Horváthová 6. roč. - Cez koľajnice...

      Nelka Vargová 7. roč. - Duša filozofky

      Lenka Beliová 7. roč. - Poď, ideme za národ

      Alenka Horváthová 8. roč. - Cesta k Svetlu

      Gabika Kačmáriková 9. roč. - Schody Editinho života

     • Učenie v karnevalových maskách

     • V piatok 18.februára, tesne pred prázdninami, sme si urobili také ,,fašiangové vyučovanie". Spoločne s pani učiteľkami sme si obliekli veselé masky, v ktorých sme strávili celé vyučovanie. Poobede, tí ktorí chodia do školského klubu, si v nich zasúťažili a zatancovali. Pozrite sa na naše výtvory...

     • Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko

     • Žiaci prvého stupňa sa zapojili do súťaže Všetkovedko. Celkovo v tejto súťaži bojovalo 20 048 účastníkov. Úlohy boli náročné, no naši žiaci sa s nimi statočne popasovali. Tí najúspešnejší získavajú diplomy a aj malé vecné ceny, ako sú batôžtek, ceruzka či loptička glóbus. 

      Z druhákov sa najlepšie umiestnila Simonka Peková (na peknom 17.mieste) s celkovým počtom bodov 140. Z tretiakov na 41.mieste obstála Julka Čonková s celkovým počtom bodov 153. Zo štvrtákov na 33.mieste krásny úspech získala Dorotka Šamková so 161 bodmi, na 40 mieste sa umiestnila Viki Franková so 154 bodmi, na 43.mieste Filip Dzura s celkovým počtom bodov 151 a na 54.mieste sa umiestnila Zojka Hiščáková o 140 bodmi. 

      Súťažiaci získavajú titul Všetkovedko alebo Všekovedko-učeň. 

      Srdečne všetkým blahoželáme. 

     • Vyhodnotenie súťaže Expert Geniality Show

     • Tejto súťaže sa mohli zúčastniť len žiaci druhého stupňa. Spolu súťažilo 10042 žiakov, z toho 4620 žiakov online. Za krásne výsledky žiaci získavajú účastnícky diplom. A tu už máme výsledky: 

      5. ročník - Matej Čamaj, celkové 321 miesto, najlepšie výsledky dosiahol v časti Jazyk a kultúra

      8. ročník - Samuel Szunyog, celkové 330 miesto, najlepšie výsledky dosiahol v časti Tajomstvá prírody, kde sa umiestnil ako jednotlivec na 26.mieste

      9. ročník - Peter Výrostko, celkové 224 miesto, najlepšie výsledky dosiahol v časti Svetobežník, kde sa umiestnil ako jednotlivec na 31.mieste

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Február v ŠKD

     • Valentín je lásky čas,

      srdce v nás bilo ako drak.

      Od zásnub až po svadbu,

      zažili sme veľkú srandu.

      Masky sme si tvorili,

      na fašiangy sa chystali

      Kravaty, škrabošky, ozdoby

      sa nám na karneval hodili.

      Zvieratká sme v školskej ZOO navštívili,

      aj sa ich trošku vyľakali.

      Nebáli sme sa až tak veľmi,

      veď sa z nich stali naši kamaráti.

      Zábavný šport nás v triede lákal,

      zdravého ducha nám do tela vnášal.

      Bláznivý február sme si užili,

      zážitky sme si domov nosili.

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje