• Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že vianočné prázdniny trvajú od 20. decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 10. januára 2022 (pondelok).

      Vedenie a celý kolektív ZŠ Haniska Vám praje príjemné prežitie sviatkov, krásnu sviatočnú pohodu a šťastný Nový rok 2022. 

     • Vyhodnotenie Pytagoriády

     • Výsledky Pytagoriády: 

      Kategória P31.

      Vaneska Nahajová - 27 bodov

      2. Danielka Kopperová - 25 bodov

      3. Lenka Bodnárová - 24 bodov

      4. Patrik Jusko - 23 bodov

      5. Nelka Pradová a Dominik Kolko - 20 bodov

      6. Julka Čonková - 19 bodov

      7. Dominik Szabó a Riško Čarný - 18 bodov

      8. Emka Iglaiová - 16 bodovKategória

       

      P4: 

      1. Dávid Bodnár - 22 bodov

      2. Zojka Hiščáková a Dorotka Šamková - 21 bodov

      3. Danielka Ondočková a Emka Godušová - 20 bodov

      4. Filip Dzura a Terezka Imrichová - 19 bodov

       

      Kategória P5:

      1. Marek Iglai - 22 bodov

      2. Patrik Čerkala - 21 bodov

      3. Tobias Janke - 20 bodov

      4. Natália Szunyogová - 19 bodov

      5. Matej Čamaj - 18 bodov

       

      Kategória P6: 

      1. Katka Oravcová - 22 bodov

      2. Šimon Ondočko, Lenka Oravcová, Bianka Tóthová a Vaneska Godušová - 21 bodov

       

      Kategória P7: 

      1. Lenka Beliová, Nelka Vargová a Lenka Krajňáková - 20 bodov

      2. Mirka Macáková - 18 bodov

      3. Marianka Miková a Maxim Bobko - 17 bodov

       

      Kategória P8: 

      1. Nelka Jankeová - 21 bodov

      2. Jakub Šamko - 19 bodov

      3. Samuel Szunyog - 17 bodov

      4. Samuel Sabo - 10 bodov

       

      Srdečne blahoželáme!

      Zároveň ďakujeme aj ostatným žiakom, ktorí sa Pytagoriády zúčastnili, ale nezískali potrebný počet bodov na úspešného riešiteľa. 

     • Vianoce v triede

     • Vianočný príbeh v triede

      Všetky deti sa tešia na Vianoce. Zaiste, že najviac na darčeky, stromček, celkovú atmosféru rodinnej pohody, no každé dieťa veľmi rado nanovo počúva a prežíva príbeh narodenia malého Ježiša. Preto aj na hodinách náboženstva si žiaci jednoduchým spôsobom cez dramatizáciu priblížili blížiace sa udalosti Vianoc. Niektorí sa až tak vžili do svojej úlohy, že jeden prváčik oblečený za anjela - vo vedomí, že má krídla (papierové) - začal zlietať (skákať) zo stoličky. Tretiačka v jednoduchej žltej látke v úlohe kométy previedla troch kráľov cez celú triedu, aby našli cestu k Ježišovi. A veruže našli. Máme nádej, že aj všetky naše deti ju našli.

     • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

     • Do celoslovenskej akcie pod názvom ,,Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?", sme sa minulý rok nestihli zapojiť. Tento rok sme neváhali a usilovne sme hľadali informácie, ako pripraviť takéto škatule. Podmienkou bolo, aby si naši starkí a starké našli v krabici: 

      - niečo sladké,

      - niečo slané,

      - niečo voňavé,

      - niečo teplé,

      - niečo na zábavu či zo srdca.

      A tak sme vymýšľali čo tam vložíme, aby sme ich potešili.

      Hoci sa na škole momentálne učí len prvý stupeň, vyzbierali sme, spoločne aj s pomocou zamestnancov školy, prekvapivý počet - 55 takýchto vianočných krabíc. Spojili sme sa s organizátorkami p. Helenou Németh, p. Gabikou Kačmarikovou a p. Natáliou Szunyogovou, ktoré si prevzali krabice. Takýto počet krabíc sa im takmer nezmestil do auta.  

      Po skompletizovaní zoznamu dôchodcov sme 30 krabíc v sobotu 11.decembra odovzdali dôchodcom v Haniske a 25-tim krabiciam sa potešili zas dôchodcovia v Sokoľanoch.

      Všetkým ,,darujúcim" srdečne ĎAKUJÚ dôchodcovia z Hanisky a Sokoľan. 

     • Deti deťom - Mikuláš v detských domovoch

     • ,,Mikuláš, Mikuláš, pôjdeš ku všetkým deťom zas?" Aj takúto otázku si opäť kládli deti v našej škole. A tak sme sa mu rozhodli pomôcť. Vyzbierali sme neuveriteľný počet - 106 mikulášskych balíčkov naplnených sladkosťami, ktoré sme odovzdali deťom v detskom domove v Košickej Novej Vsi a v Sokoľanoch. Balíčky im doniesol sám Mikuláš, ktorý prekvapil nielen deti, ale hlavne vychovávateľov a vychovávateľky. Na oplátku Mikuláš dostal krásne básničky. 

     • Prišiel k nám Mikuláš

     • Vitaj, vitaj, Mikuláš,čo v batohu pre nás máš?

      Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?

      Celý rok sme poslúchali,

      aj si uši umývali.

      Žiaden z nás sa nebil veru,

      na kolene nemal dieru.

      Tak ako sme sľúbili,

      všetci sme sa ľúbili.

      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,

      nikto z nás už čakať nechce.

       

      V pondelok 6. decembra k nám zavítal Mikuláš s plnou náručou sladkých mikulášskych balíkov. Sprevádzal ho anjel a čert, ktorí nabádali deti, aby poslúchali, boli dobré a učili sa na samé jednotky.

     • Krabica plná lásky

     • Milé deti,

      určite ste zaregistrovali projekt ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Aj my, takýmto spôsobom chceme potešiť našich osamelých dôchodcov. Do krabice môžete vložiť niečo teplé, niečo mäkké, niečo slané, niečo sladké, niečo voňavé a niečo originálne, čo poteší srdce. Krabice je potrebné zabaliť do vianočného papiera (zvlášť vrchná a spodná časť krabice) a odovzdať p. uč. Vodilkovej resp. triednym učiteľom do konca tohto týždňa.

      Tešíme sa na Vaše darčeky.

     • Chystáme sa na Mikuláša v detských domovoch

     • Milí žiaci,

      ako po minulé roky aj tento rok chceme potešiť deti z detských domovoch mikulášskym balíčkom. Balíček sladkosti môžete priniesť v priebehu tohto týždňa p. uč. Beliovej.

      Ďakujeme, že myslíte aj na tieto deti.

     • Dôležitý oznam

     • Vedenie školy oznamuje, že rozhodnutím RÚVZ a po oznámení zriaďovateľovi od pondelka 6.12. do 12.12.2021 budú mať žiaci 2. stupňa dištančné vyučovanie.

      Ďalšie informácie budú zverejnené počas víkendu.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • November 2021 v ŠKD

     • Začiatkom mesiaca deti v ŠKD vyrábali nehasnúce sviečky, ktoré ožiarili svetielkom celú triedu a srdiečka pri príležitosti sviatku „Dušičky“.

      Bláznivo-odvážny deň sme si vychutnali v štýle Halloween, tvorbou zaujímavých masiek, strašidelných postavičiek –Frankenstein, Múmia, Úpir. Nezabudli sme ani na tradičné oranžové tekvice z papiera a 3D Sovičky.

      Československo má talent. Táto televízna súťaž inšpirovala aj naše deti, ktorým sme v jednotlivých oddelenia pripravili súťaž: „ŠKD má talent“. Kreativita našich talentov bola širokospektrálna – tanec, spev, kúzlenie, recitácia básni, či prezentovanie pozoruhodného nadania. Nechýbala nám ani štvorčlenná porota, ktorá spomedzi súťažiacich vybrala tých najlepších.

      V Novembri nám sem tam aj slniečko prialo, tak sme využili jeho vitamín D pri hre na Indiánoch. Hlavičky nám ozdobovali nádherné hand-made čelenky s farebným indiánskym pierkom.

      Aké obdobie prežívame pred Vianočnými sviatkami? Besedou na túto tému sme si pripomenuli Adventné obdobie a zároveň zhotovili adventné venčeky, ktorými si vyzdobili svoje domácnosti.

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje