• Medzinárodný festival Ruská pieseň nad Dunajom

     •      V dňoch 17. - 18. 9. 2021 sa naše žiačky Larka Kisti - 2. roč., Lucka Oravcová, Eliška Horváthová, Vanesska Godušová - 6. roč. a Alenka Horváthová - 8. roč. zúčastnili X. medzinárodného festivalu Ruská pieseň nad Dunajom v Ružomberku. Žiačky sa na vystúpenie pripravovali veľmi zodpovedne a svedomito pod vedením p. uč. Mgr. H. Smolkovej. Svoje úsilie zavŕšili vystúpením v Galaprograme vo Veľkej Dvorane kultúrneho domu A. Hlinku v sólovom a skupinovom speve ruských piesní. K veľkému úspechu patrí aj spevácky výkon našej minuloročnej žiačky Katky Kačmarikovej, ktorá si na koncerte spoločne zaspievala s operným spevákom moskovského divadla Vladimírom Streľcovom. Vystúpenia účastníkov Galaprogramu sa zakončil festivalovou hymnou, ktorú zaspievala naša spevácka skupina Slávici. Okrem speváckej súťaži si naše speváčky užili veľa zábavy, smiechu a veselých zážitkov z dobrodružnej cesty vlakom, stretnutia so súťažiacimi z iných krajín, wellnesu, pizze, sladkého posedenia v cukrárni, či novými kamarátstvami. Dokonca si urobili selfie aj so známym hercom TV JOJ Reném Schleiferom. 

           Našim dievčatám k ich úspechu srdečne blahoželáme a prajeme im ďalšie spevácke úspechy. Videá si môžete pozrieť tu: 

      VIDEO

      VIDEO

       

     • Teplákový deň

     • V piatok minulý týždeň sme si zaspomínali na dištančné vyučovanie. Ako nám bolo dobre v teplákoch, v pyžamách.... A tak sme neváhali, a v piatok sme si obliekli tepláky. Vyučovanie sme takto strávili v pohodlí.

     • Použitie antigénových testov na domáce použitie

     • Vážení rodičia,

      ktorí ste si prevzali sady testov na domáce samotestovanie, prosíme Vás, aby ste nám prostredníctvom Edupage oznamovali ich použitie, nakoľko škola je povinná každý týždeň hlásiť na MŠVVaŠ SR koľko testov bolo použitých, a s akým výsledkom.

      Za pochopenie ďakujeme!

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Prosíme rodičov, ktorí požiadali o sady testov na domáce samotestovanie, aby si ich vyzdvihli v pondelok 13.9.2021 (pondelok) v čase 7,30 - 16,00 hod.

      Ďakujeme!