• Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Haniska 290, 044 57 Haniska v školskom roku 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční 02. septembra 2021 (vo štvrtok) o 8,30 hod. 

      Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o jeho priebehu.  

      • Žiak odovzdá najneskôr 2.9.2021 Vyhlásenie o bezpríznakovosti (najlepšie prostredníctvom EduPage). Tlačivo je aj na vrátnici alebo ho nájdete aj na stránke školy, resp. tiež je aj na obecnom úrade v Sokoľanoch.  Pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vrátane víkendov a štátnych sviatkov je potrebné opätovné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.  
      • Žiak si nesmie zabudnúť rúško, ktoré musí mať aj počas vyučovania v ďalších dňoch. Musia byť prekryté horné dýchacie cesty. Jedno rezervné rúško musí mať žiak aj v skrinke.  
      • Žiak nesmie počas vyučovania javiť žiadne príznaky na ochorenie COVID-19. V opačnom prípade budeme kontaktovať rodičov.      2.9.2021 (štvrtok) od 8,30 – 9,45 hod.

      • Príchod žiakov do školy o 8:30 hod. pred hlavný vchod.
       • Triedni učitelia zhromaždia žiakov svojej triedy.
       • Žiak, ktorý nebude mať vyhlásenie  o bezpríznakovosti, nemôže vstúpiť do budovy školy.
       • Žiaci vstupujú do budovy školy len v sprievode triedneho učiteľa s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky.
       • Žiaci 1. ročníka môžu vstúpiť len s jedným zákonným zástupcom s vypísaným Vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka (nájdete to aj v prílohe)
       • Slávnostné otvorenie školského roka bude od 8:30 do 9:45 hod., potom žiaci odchádzajú domov. 

      Program v triede:

      – organizácia školského roka

      – školský poriadok  pre žiakov

      – učebné pomôcky

      – a iné informácie od triednych učiteľov.       3.9.2021 (piatok)

       Dňa 3.9.2021 budú mať  všetci žiaci vyučovacie hodiny s triednym učiteľom.  Počas 5. vyučovacej hodiny bude prebiehať obed podľa harmonogramu.


      Vyučovanie:

      • 1. ročník od 7:50 – 10:35 hod.
      • 1. stupeň od 7:50 – 11:30 hod.
      • 2. stupeň od 7:50 – 12:20 hod.


      • Pri rannom vstupe do školy bude žiakom námatkovo meraná telesná teplota.
      • Pri vstupe bude prebiehať dezinfekcia rúk.
      • Žiaci 1. A, 1.B a 3.A  vstupujú zadným vchodom  (bývalý vchod MŠ) najskôr od 7.30 hod.
      • Žiaci 2., 4. A, 4.B, 3.B,   5. a 6. ročníka vstupujú cez hlavný vchod najskôr od 7.30 hod.
      • Žiaci 7, 8. a 9. ročníka vstupujú cez átrium najskôr od 7.30 hod.
      • Nástup na obedy bude v určených intervaloch od 12,00 hod do 13,30 hod.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len so súhlasom riaditeľa školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“.


      Školský klub detí bude fungovať od 3.9.2021:

      • Ranný školský klub detí bude v prevádzke od 6.30 do 7.30 hod. Žiaci vstupujú cez hlavný vchod.
      • Popoludňajší školský klub detí bude v prevádzke do 16.30 hod.
      • Pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD, rodič zazvoní  na zvonček a čaká vonku.


      Testovanie žiakov je na dobrovoľnej báze.

      V priebehu školského roka budú mať rodičia, ktorí prejavili záujem, možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov  v domácom prostredí v počte 25 ks. O ich preberaní Vás budeme včas informovať.

       

      Vyučovanie od 6.9.2021 bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.


      Prílohy: 

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_Priloha_1.docx

      vynimka_z_karanteny_priloha_2.docx

      Vyhlasenie_bezpriznakovosti_navstevnika_skoly.docx​​​​​​​

     • Oznam ŠKD

      1. Dňa 2.9. 2021 (Št) ŠKD nie je v prevádzke.
      2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD pre 1. ročník nájdete na webe školy, alebo bude rodičom vydaná 2.9.2021 (Št). Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať vychovávateľke.
      3. Záznamy o zmenách  pobytu dieťaťa v ŠKD pre 2. – 4. ročník  nájdete na webe školy, alebo budú deťom vydané 2.9.2021 v triedach.
      4. Dňa 3.9. 2021 (Pi) môžu v ŠKD ostať iba deti s vypísanou žiadosťou o prijatí do ŠKD alebo záznamom o zmenách pobytu v ŠKD a prihlásené na obed.

      Prílohy: 

      Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf

      Ziadost_o_jednorazove_uvolnenie_dietata_z_SKD.pdf

      Odhlaska_z_SKD.pdf

     • Obedy od 1.9.2021

     • Od nového školského roka 2021/2022 končí celoplošné poskytovanie dotácií na stravu. Stravu bude v plnej výške uhrádzať rodič/zákonný zástupca.

      Oprávnené deti, ktorým bude poskytnutá dotácia na stravu sú:

      1. Dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a rodina je v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je vo výške životného minima. V tomto prípade sa rodič preukáže potvrdením z ÚPSVaR.


      1. Dieťa , ktoré žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus. V tomto prípade sa rodič resp. zákonný zástupca preukáže čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový bonus neuplatnil.

      Upozorňujeme rodiča, že ak by si v čase poskytnutia dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musí  byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.


      Prosíme rodičov detí,  na ktorých sa vzťahuje poskytnutie dotácie na stravu, aby potrebné potvrdenia z ÚPSVaR a čestné vyhlásenia odovzdali do 25.8.2021 vedúcej ŠJ alebo administratívnej pracovníčke školy.

      Bližšie info : tel. č.  055/6930101

      Príloha: 

      cestne_vyhlasenie.docx​​​​​​​

      prihlaska_obedy.pdf​​​​​​​

     • Samotestovanie žiakov

     • Vážení rodičia, 

      v zmysle aktualizovaného školského semaforu Vám oznamujeme, že na začiatku školského roka bude možné dobrovoľné testovanie žiakov. Ministerstvo školstva umožní dobrovoľné domáce samotestovanie žiakov antigénovými testami. 

      Sady testov (25 kusov) dostanú bezplatne rodičia žiakov, ktorí nahlásia záujem triednemu učiteľovi do 25.8.2021. Túto možnosť majú všetci žiaci, aj tí, ktorí sú zaočkovaní, a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-10. Rodičia, ktorí nemajú možnosť kontaktovať triedneho učiteľa (napríklad novo nastupujúci žiaci), môžu do 25.8.2021 nahlásiť záujem telefonicky na tel.čísle 055/6930159 v pracovných dňoch v čase od 8,30 hod do 10,30 hod alebo osobne na vrátnici v stredu 25.8.2021 v čase od 8,00 do 10,00 hod. 

      Termín preberania testov rodičmi (na podpis) bude zverejnený na stránke školy a na výveske na vchodových dverách školy. 

      Samotesty nesmú byť použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. V záujme zachovania zdravia žiakov a bezpečného prostredia v škole Vás prosíme, aby ste túto možnosť využili.

    • Školské pomôcky
     • Školské pomôcky

     • ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  2. ročník

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier,  hygienické vreckovky, tekuté mydlo

      ZOŠITY:

      - M 512                    15 ks

      - M 523                     5 ks

      - M 420+ podložka    2 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2 – 2 ks, guma, pravítko (dlhé 30 cm), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, tyčinkové lepidlo

       

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec

      č.4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       TSV :

      - tepláková súprava, tenisky, biele tričko a biele ponožky (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej. 

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  3. ročník

       

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier,  tekuté mydlo, hygienické vreckovky

      ZOŠITY:

      - M 523                    10 ks a viac

      - M 420+ podložka    2 ks

      - M 624                     2 ks

      - M 520+ podložka    2 ks

      - M 5110                   1 ks

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2, guma, pravítko – (dlhé 30 cm a trojuholník s ryskou), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, kružidlo, tyčinkové lepidlo

       

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom plastelína, plochý štetec č.2,4,8, okrúhly štetec č.2,4,8, farebný papier, náčrtník A4, tyčinkové lepidlo, paleta, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     20 ks

       

      TSV : -tepláky, tenisky, biele tričko a biele ponožky (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej.

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  4. ročník

       

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      ZOŠITY:

      - M 524                       5 ks

      - M 523                     10 ks

      - M 420                      1 ks

      - M 624                      2 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2, guma, pravítko – (dlhé 30 cm a trojuholník s ryskou), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, kružidlo, tyčinkové lepidlo

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec č.4,č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     20 ks

      TV : - tepláky, tenisky, biele tričko a biele ponožky (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

       

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej.

       

      ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  5. ročník   a druhý stupeň

       

       (na všetky veci označiťmenoa triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky

       

      ZOŠITY:

      - GEG      čistý malý  540+ podložky 

      - BIO       čistý malý  540, veľký čistý hrubší + podložky

      - MAT      veľký čistý hrubší, čistý malý  520 + podložky 

                       kružidlo, pravouhlý trojuholník s ryskou, pravítko 30 cm,    ceruzka (pentelka), guma

      -ANJ          riadkovaný malý 564

      -SJL                                        564

      -DEJ                                        564

      -ETV                                       520 + podložky 

      -TSV      - športová čistá neznačkujúca obuv do telocvične, (prosíme Vás, aby ste ich zatiaľ nekupovali, nakoľko nevieme pokyny ohľadom telesnej výchovy na budúci školský rok)

      Na vonku tenisky (turfy), tepláková súprava, športové trenírky (kraťasy), tričko           

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.1,2, guma, pravítko, 2x pero,

      VV (uložiť do škatule od topánok)

      - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec č. 4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, stará košeľa

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       

        

      2. stupeň – pokračovať v zošitoch z predošlého roka

      OBN    -  6.ročník -   čistý malý  520

      Chémia – 7.r. čistý malý  520 – 2 kusy, veľký čistý hrubší + podložky 

     • Vyhodnotenie súťaže Englishstar

     • Milí žiaci, hoci sa do konca školského roku nepodarilo organizátorom vyhodnotiť Vaše odpovede v rámci súťaže Englishstar, zaslali nám ich teraz. Z krásnych úspechov sa tešíme spolu s Vami. 

       

      1. trieda

      Štefan Binda 100%

      Natália Kmecová 98%

      Nelka Sedláková 98%

      Oliver Rusnák 96%

      Zuzka Výrostková 62%

       

      2. trieda

      Júlia Čonková 97%

      Evangelina Zubková 97%

      Danielka Kopperová 96%

      Dominik Kolko 96%

      Viktor Figmik 94%

      Vaneska Nahajová 92%

      Ninka Lovásová 92%

      Evka Kmecová 84%

      Lenka Bodnárová 83%

      Emmka Iglaiová 75%

       

      3. ročník

      Zoltán Kecskeméty 96%

      Zojka Hiščáková 90%

      Nina Papugová 88%

      Laura Majorošová 88%

      Ela Štefani 87%

      Emma Godušová 87%

      Filip Piško 87%

      Danielka Ondočková 86%

      Dávid Bodnár 84%

      Dorotka Šamková 84%

       

      4. ročník

      Patrik Čerkala 96%

      Matej Čamaj 96%

      Vaneska Čechová 93%

      Natália Szunyogovoá 90%

      Emmka Kováčová 88%

       

      5. ročník

      Šimon Ondočko 100% - získava aj fitness náramok

      Dianka Džubárová - 98%

      Vanesska Godušová - 98%

      Nikola Kačmáriková 97%

      Eliška Horváthová 95%

       

      6. ročník

      Nelka Vargová 98%

      Nelka Lacková 97%

      Lenka Beliová 95%

      Maxim Bobko 95%

      Mirka Macáková 95%

       

      7. ročník

      Jakub Šamko 95%

      Lukáš Skvašík 92%

      Nelly Jankeová 92%

      Alenka Horváthová 92%

      Samuel Szunyog 88%

       

      8. ročník

      Gabriela Kačmáriková 100%

      Sarah Majorošová 100%

      Alica Buszeková 99%

      Peter Výrostko 98%

      Sára Hudáková 95%

       

      9. ročník

      Katarína Kačmariková 98%

      Daniel Eliaš 97%

      Adrián Šoltés 96%

      Tatiana Papugová 88%

      Sandra Benešová 83%

       

      Blahoželáme!!!