• Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      od 1.8.2021 sa už nebude poskytovať dotácia na stravu pre všetkých žiakov, ako to bolo doteraz.

       

      Dotácia sa bude poskytovať len na deti, ktoré

      a)      navštevujú ZŠ a rodina je v hmotnej núdzi,

      b)      navštevujú ZŠ a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,

      c)      navštevujú ZŠ, ale ani jeden člen domácnosti si neuplatnil na dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

       

      Aby Vaše dieťa malo nárok na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 , je potrebné najneskôr do 3. augusta 2021 doručiť do školy potvrdenie: 

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

       

      Vzor čestného vyhlásenia: 

      čestné vyhlásenie.docx 

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske želá žiakom krásne prázdniny. Prežite ich v zdraví, pokoji a poriadne si oddýchnite!

      Stretneme sa opäť v septembri.

     • Slávnostné oceňovanie žiakov

     • Záver školského roka sa niesol v znamení oceňovania. Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy nám zaspievali a zatancovali tretiačky, ktoré sprevádzal na harmonike Damián Kaško. Chceme sa mu veľmi pekne poďakovať za obrovskú pomoc. Po ich vystúpení nasledovalo ocenenie.

      Ako prvú a zároveň najmladšiu žiačku sme ocenili Nikolku Kačmárikovú z 5. ročníka, ktorá sa rozhodla vedomostne posunúť na osemročné gymnázium. Nikolka bola výnimočnou študentkou. Na novej škole jej želáme veľa ďalších úspechov.

      Ďalšími v poradí boli ocenené Ella Palenčárová a Sarah Majorošová z 8. ročníka. Tieto dievčatá sa rozhodli vzdelávať v anglickom jazyku, čo dokázali aj počas mobilít projektu Erasmus +. Aj im želáme veľa úspechov na stredných školách. 

      Úspešnými žiačkami deviateho ročníka boli Sandra Benešová, Tatiana Papugová a Natália Nahajová. Aj tieto žiačky boli ocenené krásnymi štólami. Aj im držíme palce v ďalšom štúdiu. 

      Po slávnostných fanfarách boli ocenení: 

      Šimon Rapčák - ako ,,športový talent školy"

      Daniel Eliaš - ako ,,mozog školy"

      Adrián Šoltés - ako ,,génius školy"

      Katarína Kačmáriková - ako ,,multitalent školy"

      Všetci títo deviataci nás reprezentovali na súťažiach, olympiádach a šírili dobré meno našej školy, za čo im ĎAKUJEME! Prajeme im v stredoškolskom štúdiu veľa úspechov.