• Máj 2021 v ŠKD

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli 9. mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamičkám ako ich máme radi a poďakovať im za ich ochotu, trpezlivosť a lásku. Deti z ŠKD 4 si z farebného a krepového papiera vlastnoručne vyrobili pekné kytičky, ktorými v tento deň obdarili svoje mamičky.

      Ľudová pieseň je pieseň, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu. Aj my máme šikovné dievčatá, ktoré sa dokázali naučiť takéto piesne a podieľali sa na natáčaní videa v rámci ERASMUS+ (programu EÚ). Poďakovanie za ľudový spev patrí Emke Čonkovej, Julke Čonkovej, Dorotke Šamkovej, Terezke Imrichovej, Saške Salvatovej, Danielke Ferencovej a aj nášmu bývalému žiakovi Damiánovi Kaškovi, ktorý ich hudobne na harmonike sprevádzal.

      15. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa si deti v ŠKD vytvorili vlastný rodostrom, ktorý pozostával z jednotlivých členov rodiny. Uskutočnili sme aj súťaž v kreslení svojej rodiny a výsledky boli nasledovné:

      1. miesto – Dorotka Šamková

      2. miesto – Kristínka Kondášová

      3. miesto – Danielka Ferencová

      Víťazkám blahoželáme!!!

    • Testovanie 9 - 2020/2021
     • Testovanie 9 - 2020/2021

     • V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

      Rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z predmetov matematika a slovenský jazyk, literatúra sa uskutoční: 

                                  v riadnom termíne 9. júna 2021 (v náhradnom termíne 24. júna 2021)

      Cieľom testovania T9 je porovnávať výkony žiakov, získať obraz o vedomostiach žiakov na výstupe zo základnej školy, poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. 

      Povolené pomôcky:

      - kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

      Zakázané pomôcky:

      - mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

     • Slávnostné oceňovanie žiakov za online súťaže

     • V piatok 30.4.2021 sa v našej škole ozval školský rozhlas. To už hlas pani zástupkyni Janky Schmotzerovej oznamoval výsledky žiakov za súťaže a olympiády, ktorých sa naši žiaci zúčastnili počas prvého polroka. Väčšina týchto súťaži bola uskutočnená online formou, nakoľko žiaci boli doma. Tu si môžete prezrieť naše výsledky: 

      Olympiáda z anglického jazyka

      Samuel Szunyog - 1. miesto školské kolo kategória A1

      Adrián Šoltés - 1. miesto školské kolo kategória A2

       

      Krajské kolo súťaže Ruské slovo

      Terezka Imrichová - 2. miesto krajské kolo 1. kategória poézia

      Katarína Imrichová - 1: miesto krajské kolo 2. kategória sólo spev

       

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Katka Kačmáriková - 1. miesto krajské kolo

      Katarína Kačmáriková - 4. miesto celoštátne kolo

       

      Okresné kolo Geografickej olympiády

      Peter Výrostko - 2. miesto okresné kolo

      Peter Výrostko - 11. miesto krajské kolo - úspešný riešiteľ 

      Ella Palenčárová - úspešná riešiteľka

      Samuel Szunyog - úspešný riešiteľ

      Maxim Bobko - úspešný riešiteľ

      Šimon Ondočko - úspešný riešiteľ

       

      Okresné kolo Matematickej olympiády

      Peter Výrostko - 1. miesto okresné kolo

      Katka Kačmáriková - 2. miesto okresné kolo

      Katka Kačmáriková - 23. miesto krajské kolo

      Samuel Szunyog - úspešný riešiteľ

       

      Okresné kolo Pytagoriády

      3. ročník

      Danielka Ondočková - 4. miesto

      Dávid Bodnár - 6. miesto

      Ninka Papugová, Zoja Hiščáková, Terezka Imrichová - úspešní riešitelia

       

      4. ročník

      Matej Čamaj - 9. miesto

      Marek Iglai - 10. miesto

       

      5. ročník

      Šimon Ondočko - 2. miesto

       

      6. ročník

      Nelka Vargová - 10. miesto

      Marianna Miková - 16. miesto

      Lenka Beliová, Maxim Bobko - 21. miesto

       

      7. ročník

      Samuel Szunyog - 4. miesto

      Nelka Jankeová - 5. miesto

       

      8. ročník

      Ella Palenčárová - 5. miesto