• Testovanie v Haniske a v Sokoľanoch

     • Pripomíname, že Obecný úrad v Haniske aj v Sokoľanoch bude dnes (teda v piatok 30.4.2021) testovať nasledovne 

      - v Haniske od 15.00 do 20.00 hod. v priestoroch Základnej školy

      - v Sokoľanoch od 14.00 do 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu

      Kto potrebuje test, môže sa prísť otestovať. 

       

     • Online holandská aktivita

     • Po dvoch online stretnutiach s partnermi a koordinátorom v projekte Erasmus+: Tradície zahŕňajú hodnoty, sme sa dohodli, že pôvodná mobilita naplánovaná na marec 2020 v Holandskom Alkmaare, sa uskutoční z dôvodu nepriaznivej covid situácie takisto online. V dňoch 7.-15.4.2021 sa v škole stretli žiaci 5. až 9. ročníka. Samozrejme, po dodržaní opatrení a povinných testovaniach zákonných zástupcov a žiakov druhého stupňa. Hoci sme netušili, či o spomínanú aktivitu bude záujem, napokon sa jej zúčastnilo 20 žiakov a aj napriek tomu, že sa to s reálnym pobytom v zahraničí nedá ani porovnať, veľmi sa im bohatý program páčil a našli si od prvého dňa medzinárodných kamarátov. Od prvej chvíle využili chat v aplikácii Teams a vymenili si svoje profily na snapchate a Instagrame. Denne štyri hodiny sedeli pri počítačoch a vypočuli si zaujímavé prezentácie, pozreli si videá a pripravené materiály všetkých partnerov. Okrem toho sme im aj my predstavili hotové videá na tému: Dobrota, patriotizmus a vernosť. Takisto sme si pripravili aj videá týkajúce sa momentálnej smutnej situácie ako občianska zodpovednosť počas obdobia Covid-19 a spolupatričnosť. Zožali sme obrovský úspech a len chvályhodné komentáre. Boli sme naozaj radi, že naša práca a úsilie boli ocenené. Na záver programu vysadili Holanďania na záhrade pri škole strom priateľstva, symbolizujúci medzinárodné priateľstvá ako medzi žiakmi, tak i medzi učiteľmi.

      Ostáva pred nami posledná online mobilita, ktorú budeme hosťovať tentokrát my na základnej škole. Keď sa vydarí aspoň ako táto, budeme všetci veľmi spokojní a s prípravami práve začíname.

    • Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 19.04.2021 sa uskutočnilo online celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka okresného a krajského kola, Katka Kačmariková, žiačka 9.r. Stala sa úspešnou riešiteľkou  a obsadila krásne štvrté miesto.

      Všetci jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Pytagoriáda online

     • Po prvýkrát sa uskutočnila Pytagoriáda online formou. Niektorí žiaci ju riešili priamo zo školy, iní doma. Statočne sa popasovali s úlohami a získali aj krásne umiestnenia: 

      3. ročník

      4. miesto Danielka Ondočková

      6. miesto Dávid Bodnár

      úspešní riešitelia: Ninka Papugová, Zojka Hiščáková, Terezka Imrichová

      4. ročník

      9. miesto Matej Čamaj

      10. miesto Marek Iglai

      5. ročník

      2. miesto Šimon Ondočko

      6. ročník

      10. miesto Nelka Vargová

      16. miesto Marianka Miková

      21. miesto Lenka Beliová a Maxim Bobko

      7. ročník

      4. miesto Samuel Szunyog

      5. miesto Nelka Jankeová

      8. ročník

      5. miesto Ella Palenčárová

      Srdečne blahoželáme! 

      Zároveň ďakujeme za účasť aj Dorotke Šamkovej, Emmke Godušovej, Jakubovi Palkáňovi, Natálke Szunyogovej, Nikolke Kačmárikovej, Matejovi Frankovi, Samovi Šimkovi, Nelke Lackovej, Jakubovi Šamkovi, Šimonovi Došovi, Alenke Horváthovej. 

    • Karanténa v 3.A
     • Karanténa v 3.A

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      po konzultácii s RÚVZ vás chceme informovať o nasledovnom postupe:

      Vaša trieda bude v karanténe do 26.4.2021, teda do školy nastúpite 27.4.2021 v utorok.

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou do 26.4.2021 a potom budete mať dištančne ŠKD.

      Podrobné pokyny Vám poskytne triedna učiteľka.

      Vašou povinnosťou je nahlásiť pediatrovi, že ste v karanténe. Pri nástupe do školy je potrebné mať potvrdenie od pediatra, že dieťa môže nastúpiť do školského zariadenia.

      Vzniká Vám nárok na pandemickú OČR ak to potrebujete.

      V prípade nejasností nás kontaktujte prípadne triednu učiteľku.

    • Karanténa v 1. ročníku
     • Karanténa v 1. ročníku

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      po konzultácii s RÚVZ Vás chceme informovať o nasledovnom postupe:

      Vaša trieda bude v karanténe do 28.4.2021, teda do školy nastúpite 29.4.2021 vo štvrtok.

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou do 28.4.2021, a potom budete mať dištančne ŠKD.

      Podrobné pokyny Vám poskytne triedna učiteľka.

      Vašou povinnosťou je nahlásiť pediatrovi, že ste v karanténe. Pri nástupe do školy je potrebné mať potvrdenie od pediatra, že dieťa môže nastúpiť do školského zariadenia.

      Sledujte zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade zmeny kontaktujte pediatra.Vzniká Vám nárok na pandemickú OČR ak to potrebujete.V prípade nejasností nás kontaktujte prípadne triednu učiteľku.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      od pondelka, 19. 4. 2021 ostáva 1. ročník, 2.A a 3.A v karanténe, pretože sa vyskytol pozitívny prípad na ochorenie covid 19.

      Zároveň budeme kontaktovať aj RÚVZ a podľa ich usmernení Vás budeme informovať o ďalšom postupe.

      Tieto triedy budú mať od zajtra dištančné vzdelávanie, o podrobnostiach Vás budú informovať triedne učiteľky.

      Od pondelka, 19.4.2021 všetci žiaci vstupujú do budovy cez hlavný vchod. 

     • Organizácia vyučovania od 19. 4. 2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      Testovanie žiakov a zákonných zástupcov

      Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, 2. stupňa a žiakov 2. stupňa, že podľa uznesenia vlády Slovenskej republike č.160, body 17-19 je platnosť testu, ktorým sa musia deti preukázať v pondelok ráno pri vstupe do školy 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU.

      uznesenie_vlady_16_4_2021.pdf

       

      Pre žiakov, pedagógov a odborných zamestnancov nie je potrebné nosiť respirátor, ale stačí prekryť nos a ústa (teda horné dýchacie cesty) len rúškom.

      vyhláška: vyhlaska_175.pdf

     • Vyučovanie od 19.apríla 2021

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:


      S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č.rh_1.stupen_od_1.6.2020_____rodicia.docPriloha_c._8a_-pre_ziakov_2._stupna.docx 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy.), okrem končiacich ročníkov základných škôl v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT- u schváleného príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do IV. stupňa varovania. 

      V ostatných ročníkoch na druhom stupni základných škôl a v končiacich ročníkoch základných škôl zaradených uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania pokračuje školské vyučovanie pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

      Pre nástup na prezenčnú výučbu je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test žiaka II. stupňa aj jedného zákonného zástupcu!

      Najlepšie je využiť elektronickú formu Vyhlásenia cez Edupage (v časti žiadosti), kde môžete nahrať do prílohy negatívny test žiaka, ako aj zákonného zástupcu, resp. výnimku z testovania alebo potvrdenie o II. dávke vakcíny. 


      Na stiahnutie: 

      Priloha_c._8a_-pre_ziakov_2._stupna.docx​​​​​​​
    • Vyučovanie od 12. 4. 2021
     • Vyučovanie od 12. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/11929:1-A1810 Základná škola, Haniska 290 od 12.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a činnosť v ŠKD.

      V platnosti naďalej ostáva povinnosť odovzdať triednemu učiteľovi pri nástupe žiaka vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s preukázaním sa výsledkom negatívneho testu jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu ako doteraz.

      Odporúčame využiť elektornickú formu čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, prostredníctvom Edupage.

      NA STIAHNUTIE - Čestné vyhlásenie pre 1. stupeň 11a     • Informácie k zápisu do 1. ročníka

     • Rodičia, ktorí zaslali elektronickú prihlášku sa nepotrebujú dostaviť osobne na zápis konaný 9.-10. 4.2021.

      Zápisu sa zúčastnia rodičia, ktorí z nejakých dôvodov elektronickú prihlášku zaslať nevedia.

      Zápis sa koná bez prítomnosti detí.

      Nezabudnite prosím na predloženie dokladov:

      1. Rodný list dieťaťa

      2. Občiansky preukaz zákonných zástupcov

     • Krajské kolo matematickej olympiády kategória Z9

     • 16. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády pre kategóriu deviatakov. Zúčastnila sa ho Katka Kačmáriková, ktorú od víťaza delilo len sedem bodov. Katka, blahoželáme a držíme palce v ďalšom štúdiu na strednej škole.

     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • Koncom marca, presnejšie 31.3.2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Matematickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Hoci úlohy boli veľmi náročné, krásny úspech získal v svojej kategórii ôsmak Peter Výrostko, ktorý obsadil prvé miesto. V svojej kategórii sa úspešným riešiteľom stal aj Samuel Szunyog zo siedmeho ročníka. Obom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. 

    • Oznam pre rodičov budúcich prvákov
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

       

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.08.2015  aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021  odklad školskej dochádzky.

       

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 by sme Vám chceli  dať do pozornosti, aby ste využili  zápis formou elektronickej prihlášky  od 1. apríla 2021 až  do 10. apríla 2021 vrátane, ktorú máte možnosť vypísať  v pohodlí domova.

      Elektronická prihláška na zápis do ZŠ, Haniska 290 je aktívna.

      Prípadne sa dohodneme telefonicky alebo mailom  v inom termíne.

       

      V deň zápisu Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú.

       

       Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení - povinné - respirátor, preukázať sa platným negatívnym testom na ochorenie Covid-19, prípadne platnú výnimku z testovania, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy. Prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero na podpis.

      Zákonný zástupca sa nemusí v termíne zápisu osobne dostaviť  do školy. Stačí ak vyplníte elektronickú prihlášku najneskôr do 10.04.2021 do 12.00 hod. Ak ste  elektronickú prihlášku vyplnili a odoslali nie je potrebné nosiť ju do školy.


      Overenie údajov v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. O jeho termíne Vás budeme informovať na stránke školy, mailom.


      Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť prihlášku z domu, môžete tak urobiť priamo v škole  na zápise s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

       

      Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky – zmena od 01/2021

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 3 – znenie od 1.1.2021).

      Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 4 – znenie od 1.1.2021).

       

      Predčasné zaškolenie dieťaťa

      Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je však  povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania (Zákon 245/2008 Z.z., § 19, ods. 4 – znenie od 1.1.2021). 

       

      O prijatí  dieťaťa   na   základné   vzdelávanie   rozhodne   riaditeľ  školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

       

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-a-prijimanie-do-1-rocnika-zs

    • Vyučovanie žiakov po veľkonočných prázdninách
     • Vyučovanie žiakov po veľkonočných prázdninách

     • Na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva  a platného rozhodnutia

      https://www.minedu.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-z-30-3-2021/

      vedenie školy oznamuje,  že vyučovanie po veľkonočných  prázdninách od 7.4. až  do 11.4.2021 pokračuje vo vzdelávaní na ZŠ v rovnakom režime ako doteraz.

      Žiaci na 1. stupni  budú pokračovať v prezenčnej výučbe za splnenia podmienok:

      Zákonný zástupca dieťaťa vyplní Čestné vyhlásenie

      (využite elektronickú formu, kde môžete nahrať aj prílohy negatívneho testu, prípadne platnú výnimku z testovania),

      s prílohou negatívneho testu na covid 19 nie staršou ako 7 dní alebo platnou výnimkou z testovania.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú od 7.4. až do 11.4.2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Žiaci, ktorí sa zúčastnia  videomobility v škole v rámci projektu Erasmus +, musia mať tiež vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu s negatívnym testom a tiež aj žiak 2. stupňa musí mať negatívny test nie  starší ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania tiež (využite elektronickú formu, kde môžete nahrať aj prílohy negatívneho testu, prípadne platnú výnimku z testovania).

      Samozrejme žiaci musia mať rúška.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje žiakom a rodičom školy, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok, 1.4.2021 a končia sa v utorok 6.4.2021.

      Vyučovanie pokračuje od stredy 7.4.2021. 

      Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky, plné zdravia, spokojnosti a oddychu!