• Online súťaž
     • Online súťaž

     • Združenie STROM, ktoré už niekoľko desaťročí popularizuje svojimi súťažami, seminármi a sústredeniami matematiku organizuje nultý ročník novej jednodňovej online súťaže s názvom Máš Problém?!

      Súťaž je určená žiakom štvrtého (prípadne nižšieho, ak sú šikovní) až deviateho ročníka na základnej škole (príma až kvarta OG).

      Súťažiaci si môžu porovnať a zlepšiť svoje schopnosti v riešení matematických úloh, či problémov a vyplniť svoje poobedie nejakou zábavnou, no i náučnou aktivitou. Keďže je to nultý ročník súťaže, účasť je úplne zadarmo!

      Viac informácií získate na stránke https://matik.strom.sk/mas_problem/ alebo na maili masproblem@strom.sk.

      Registrácia prebieha na webe https://masproblem.strom.sk/, pričom je potrebné potvrdiť ju v maili, ktorý príde do zadanej e-mailovej schránky.

       

      Školský koordinátor , Mgr. Jana Schmotzerová, ZRŠ

       

    • Postup pri posielaní prihlášok na stredné školy
     • Postup pri posielaní prihlášok na stredné školy

     • Prihlášky budú zasielané našou školou elektronickou formou cez program Edupage, prípadne papierovou formou. Momentálne sa nevyžaduje na papierovej prihláške podpis rodiča. Prihlášky autorizuje, podpíše riaditeľ základnej školy. Elektronickú prihlášku môžu vyplniť rodičia sami. Prihlášky na SŠ evidujeme v programe Proforient.

       

      ČO POTREBUJEME OD ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA?

      1. POTVRDENIE o zdravotnej spôsobilosti žiaka

      POZOR: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje iba pri týchto odboroch:

      2275 H hutník

      2433 H obrábač kovov

      3661 H murár

      3663 H tesár

      3684 H strechár

      3762 H železničiar

      4575 H mechanizátor lesnej výroby

      5371 H sanitár

      a všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách.

       

      2. Diplomy zo súťaží – iba umiestnenie od okresného kola vyššie (1., 2., 3. miesto) – podľa požiadaviek konkrétnej SŠ

      Zaslať na adresu školy poštou alebo priniesť osobne, alebo oskenovať a poslať cez Edupage výchovnej poradkyni: PaedDr. Martina Austová.

       

      HARMONOGRAM:

       

      11. 3. – 16. 3. 2021

      Zákonný zástupca doručí (mailom, poštou alebo osobne) do našej školy potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka (len ak to daná škola vyžaduje) a diplomy zo súťaží (vyššie spomenuté).

       

      11. 3. – 19. 3. 2021

      Možnosť individuálnej on-line konzultácie a kontroly údajov v systéme Proforient medzi výchovnou poradkyňou (PaedDr. Martina Austová), zákonným zástupcom žiaka a žiakom (termín si dohodnete prostredníctvom správy v Edupage)

      Od 22. 3. 2021 Kontrola a zasielanie prihlášok na SŠ našou školou.

       

      Odkazy:

      Zoznam odborov, ktoré potrebujú potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Tlačivo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

      Rozhodnutie ministra

       

     • Výsledky online súťaže Hviezdoslavovho Kubína

     • 1.3.2021 prebehlo online školské kolo recitačnej prehliadky v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Súťažilo sa v troch kategóriách podľa ročníkov. Predsedkyňou poroty bola pani učiteľka Ľ.Gromová, ďalší členovia poroty boli pani učiteľky D.Palenčárová a M.Vodilková.

      Výsledky sú nasledovné:

      Prednes poézie:

      I.kategória: 1. miesto: Terézia Imrichová, III.B

                          2. miesto: Júlia Čonková, II.B

                          3. miesto: Filip Dzura, III.A

       

      II.kategória: 1. miesto: ------------------

           2 .miesto: Nikola Kačmariková, V.roč.

           3. miesto: Marianna Miková, VI.roč.

       

      III.kategória1. miesto: Katarína Kačmariková, IX.roč.

            2 .miesto: Samuel Sabo, VII.roč.

            3. miesto: Sára Hudáková, VIII.roč.

       

      Prednes prózy:

      I.kategória:  1. miesto: Dorota Šamková, III.B

           2. miesto: ------------------

           3. miesto: ------------------

       

      II.kategória:  1. miesto: Nelka Vargová, VI.roč.

            2. miesto: Miroslava Macáková, VI.roč.

            3. miesto: Lenka Beliová, VI.roč.

       

      III.kategória:  1. miesto: Alena Horváthová, VII.roč.

             2. miesto: Adrián Šoltés, IX.roč.

             3. miesto: Simona Hutterová, IX.roč.

       

      Recitátorom z prvého miesta držíme palce v okresnom kole. Bližšie informácie sa žiaci dozvedia včas od svojich učiteliek.

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom umeleckom prednese.

     • Oznam pre žiakov 4. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje žiakom 4. ročníka, že od dnes, teda 9.3.2021 im Úrad verejného zdravotníctva nariadil povinnú karanténu do 22.3.2021 vrátane. Karanténu sú povinní dodržiavať. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa dištančného rozvrhu. 

      Dňa 23.3.2021 môžu opätovne nastúpiť na prezenčné vyučovanie, avšak len s potvrdením od pediatra.

     • Organizácia vyučovania od 8. marca 2021

     • Vážení rodičia,

      od pondelka - 8.3.2021 - bude vyučovanie v ZŠ Haniska pokračovať v prezenčnom vyučovaní pre 1. stupeň. 

      Dokument: cestne_vyhlasenie_8_3_2021.docx

      Zároveň je potrebné pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania, od 8.3.2021 pred nástupom do školy odovzdať vyplnené a podpísané aktualizované tlačivo MŠVVaŠ "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ doplnené o prehlásenie zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Žiaci naďalej nosia rúška, respirátory pre nich nie sú povinné.

       

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Zajtra, teda 4.3.2021 sa uskutoční online školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov prvého a druhého stupňa online formou cez ZOOM. O 13.00 hodine prebehne prehliadka prednesov v II. a III. kategórii pre žiakov druhého stupňa ZŠ. O 15.00 hodine pre žiakov prvého stupňa.

      Súťažná prehliadka v prednese poézie alebo prózy prebehne v troch kategóriách: 

      I. kategória - žiaci 2.-4. ročníka

      II. kategória - žiaci 5.-6. ročníka

      III. kategória - žiaci 7.-9. ročníka

      Recitátori z 2. stupňa sa prihlásia na ID a heslo pani učiteľky Palenčárovej. Recitátori z 1. stupňa sa prihlásia na ID a heslo pani učiteľky Gromovej. Údaje na prihlásenie dostanete dnes správou cez EDUPAGE. 

      Vyhodnotenie súťaže sa dozviete v pondelok 8.3.2021 prostredníctvom stránky školy.

      Všetkým držíme palce! 

     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      do tejto chvíle sme nedostali žiadne rozhodnutie Ministerstva školstva o ďalšom postupe o výučbe od 3.3.2021. Po prijatí rozhodnutia a oficiálnych informácií Vás budeme ihneď informovať v priebehu dňa. 

      vedenie školy