• Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnilo online školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Ako každý rok, aj tentokrát sa súťažilo v dvoch kategóriách: A1 (žiaci 5.-7. ročníka) a A2 (žiaci 8. a 9. ročníka).  V kategórii A1 sa zúčastnilo 14 žiakov, pričom 3. miesto obsadila Tamarka Dzurová (6.r.), 2. miesto Jakub Šamko (7.r.) a víťazom kategórie sa stal Samuel Szunyog (7.r.).

      V kategórii A2 si svoje vedomosti otestovali 13 žiaci, na 3. mieste sa umiestnil Peter Výrostko (8.r.), o druhé miesto sa podelili viacerí: Ella Palenčárová (8.r.), Katarína Kačmariková (9.r.), Natália Nahajová (9.r.) a Daniel Eliaš (9.r.), na 1. mieste sa druhýkrát umiestnil Adrián Šoltés (9.r.).

      Všetkým zúčastneným blahoželáme. 

      Hoci školské kolo bolo obtiažné svojou náročnosťou a organizáciou, okresného kola sme sa 13. januára 2021 zúčastnili tiež online. Úlohy boli náročné, naši žiaci sa ich snažili zvládnuť čo najlepšie. Aj keď sa nestali víťazmi v svojich kategóriách, patrí im naše poďakovanie a pochvala. Ďakujeme, chlapci!!! 

       

      Mgr. Janka Franko, učiteľka ANJ

     • Vyučovanie od 25.januára do 29.januára 2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      od 25.1.2021 bude pokračovať aj budúci týždeň dištančné vzdelávanie podľa vypublikovaného rozvrhu. Situáciu sledujeme a budeme Vás ďalej informovať. 

     • Medzinárodný festival recitátorov a spevákov

     • Žiačka 9. ročníka, Katka Kačmariková spolu so svojou kamarátkou Tamarou sa zúčastnili online medzinárodného festivalu recitátorov a  spevákov «АзБукиВеди», ktorý organizovali: Humanitné gymnázium v ruskom meste Kirov a Inštitút humanitných a sociálnych vied tiež v ruskom meste Kirov. Festivalu sa zúčastnili žiaci z celého sveta a v týchto dňoch naša Katka obdŕžala účastnícky certifikát. Veríme, že tento certifikát jej okrem radosti a osobnej spokojnosti pomôže v ďalšom štúdiu pri rozvoji hudobného a speváckeho talentu.  

       

      https://youtube.com/watch?v=mMWggJrwGwA&feature=share

     • Krajské kolo súťaže Ruské slovo

     • Počas víkendu 16.1.- 17.1.2021 sa uskutočnilo online Krajské kolo súťaže Ruské slovo. Porota v zložení Mgr. Adriana Lauffová,  Mgr. Janka Meluchová, Mgr. Danica Hanudeľová a Mgr. Tatiana Ponická mali v tomto čase neľahkú úlohu vybrať najlepšieho z najlepších. Máme dvojnásobnú radosť.  

      V I. kategórii POÉZIA sa na krásnom  2. mieste umiestnila žiačka 3.B triedy Terézia Imrichová.

      V II. kategórii SÓLO SPEV – 8.-9.ročník  sa na 1. mieste umiestnila žiačka 9. ročníka Katarína Kačmariková.

      Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Katke držíme palce v Celoslovenskom kole.

      Na súťaž žiačky pripravili: Mgr. Ľubomíra Gromová, Mgr. Ľudmila Dzurňáková a Mgr. Henrieta Smolková. 

       

      Oba prednesy si môžete vypočuť: 

      https://drive.google.com/file/d/1vglPEdA0ZojvnawcDtmUhLVp0HC26JCV/view?usp=sharing

      https://www.youtube.com/watch?v=vSkUTvcVNW4&feature=share

     • Pokyny k vyučovaniu od pondelka 11. januára 2021

     • Všetky triedy  sa budú učiť dištančne (online formou). V pondelok sa  začne vyučovanie o 8.00 hod. triednickou hodinou. Od 8.45 sa učí podľa rozvrhu  hodín , ktorý je zverejnený na stránke školy. 

       

      Rodičom žiakov I. stupňa bol sprístupnený na edupage dotazník, kde môžu vyjadriť svoj názor, ako bude prebiehať vyučovanie od 18.1.2021. Podľa Vašich odpovedí rozhodneme, či sa žiaci I. stupňa vrátia do školy už  18.1. Všetko ale závisí aj od vývoja pandemickej situácie v okrese a štáte.

       

      V prípade záujmu o pomoc s vyučovaním sú pripravené naše asistentky, ktoré už niektorých rodičov a žiakov kontaktovali, ale vieme pomôcť aj ďalším. Na skontaktovanie sa je potrebný napr. mobil.

       

      Odporúčame žiakom, ktorí sa nevedia pripojiť na vyučovanie sledovať vysielanie RTVS 2 od pondelka do štvrtku v čase 9.00-10.00 s názvom Školský klub.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedne učiteľky , resp. vedenie školy, a to mailom  zshaniska@gmail.com alebo priamo riaditeľku školy (0908607995 – Mgr. Helena Borufková). 

       

      Za pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu ďakujeme. 

       

      O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať. 

       

      Prílohy:

      1) Rozhodnutie Ministerstva školstva z 5.1.2021 

      2) Usmernenie Ministerstva školstva od 11.1.2021

       http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

     • Informácie o vzdelávaní žiakov

     • Prajeme Vám pekný deň,

      v prvom rade Vám chceme popriať v mene vedenia školy a celého kolektívu ZŠ Haniska všetko najlepšie v novom roku, hlavne pevné zdravie a veľa úspechov. Veríme, že sa situácia v tomto roku stabilizuje a zlepší.

      Určite s napätím sledujete vývoj ohľadom nástupu žiakov do škôl, a preto Vám chceme sprístupniť informácie, ktoré sú v tejto chvíli k dispozícii.

      Kto má záujem, máte tu odkaz na tlačovú konferenciu ministra školstva zo dňa 4.1.2021, kde nájdete množstvo odpovedí na Vaše otázky:

      https://m.youtube.com/watch?v=9s9w4t0d5KU&feature=youtu.be

      V prílohe tejto správy máte rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4.1.2021.

      O ďalšom usmernení a organizácii výchovno - vzdelávacej činnosti Vás budeme informovať vo štvrtok po videokonferencii pedagogického kolektívu a po konzultácii so zriaďovateľom školy

      s pozdravom

      Vedenie školy

      Rozhodnutie ministra školstva