• Vianočné prázdniny

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že vianočné prázdniny trvajú od 21. decembera 2020 (pondelok) do 8. januára 2021 (piatok).

      Vedenie a celý kolektív ZŠ Haniska Vám praje veľa zdravia, príjemné prežitie sviatkov, krásnu sviatočnú pohodu a šťastný nový rok 2021. 

     • Rozhodnutie Ministra školstva z 11.12.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      - Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021

      - Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok)

      Odôvodnenie: Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.  

       

      Branislav Gröhling

     • December 2020 v ŠKD

     • ,,Staráme sa o vtáčiky"

      V zime, keď je všetko vonku pusté, na poliach a v záhradách už nie je žiadna úroda, vtedy hladujú aj naše vtáčiky. V týchto ťažkých časoch sa im pomôcť rozhodli deti zo školských klubov. Pán školník nám vyrobil vtáčie búdky pre všetky oddelenia. Deti sa už veľmi tešili a v skupinkách nasypali potravu do búdok, ktoré zaveseli na stromy pred školou. Sledovali, kedy priletí nejaký vtáčik. 

      Na záver sme si urobili súťaž o najkrajšiu kresbu vtáčej búdky, vtáčikov či prírody. Deti sa veľmi snažili, a tak bol každý, kto sa zapojil do súťaže, odmenený sladkosťou. Všetci sme mali hrejivý pocit, pretože sme urobili dobrý skutok. 

     • Vesmír očami štvrtákov

     • Jedna kapitola v štvrtáckej prírodovede je venovaná vesmíru. Pri samotnom učení a vysvetľovaní učiva žiaci ani nedýchali. Ukážky jednotlivých planét cez rôzne videa ich veľmi zaujali. Po jeho prebratí mali žiaci možnosť vytvoriť projekt Slnečnej sústavy podľa svojich vlastných predstáv. Tento projekt bol výzvou aj pre mnohých rodičov. Niektorí pracovali na ňom dlhé hodiny a zhotovili krásne 2D aj 3D modely, ktoré sú perfektne prepracované a na výsledok je radosť pozerať. Žiaci svoje výtvory priniesli do triedy a urobili si „vesmírnu výstavu modelov“. Neskôr ich umiestnili aj na chodbu, aby sa potešili očká všetkých detí na škole. Projekty sa žiakom naozaj vydarili.

     • Projekt ,,Viem, čo zjem"

     • Projekt „Viem, čo zjem“, do ktorého sme sa tento rok zapojili, patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku2020/2021 štartuje už piaty ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR a Společnost pro výživu. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 3. – 7. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy, ktoré školy dostanú k dispozícii. Navyše, žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše dobrovoľne zapojiť do dvoch kôl súťaží, pričom budú mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

      Viac informácií: https://www.viemcozjem.sk

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 27.novembra sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Napriek pandemickej situácii sa olympiáda konala, a to online formou. Našu školu pod vedením pani učiteľky Palenčárovej, reprezentovala víťazka školského kola, Katka Kačmáriková, žiačka 9. ročníka. Porazila všetkých súperov a získala krásne 1. miesto, za čo si zaslúžila postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári. Súťaž je veľmi náročná, preto je potrebné, dobre sa pripraviť.

      Katka, držíme palce a blahoželáme k úspechu! 

     • Vianočné video

     • V štvrtok 3. decembra k nám prišiel do školy kameraman Rado. Kvôli pandemickej situácii sme nemohli našich rodičov a starých rodičov potešiť už tradičnou vianočnou akadémiou a tak vznikol nápad natočiť vianočné video. Nápad pochádzal od nášho pána starostu Ing. Miloša Barcala. Počas dvoch týždňov si žiaci prvého stupňa pripravovali básničky, pesničky, tančeky či divadielko. Slávnostne vyparádení sme netrpezlivo čakali na natáčanie. Všetko išlo ako po masle. Každému sa nahrávanie podarilo hneď na prvýkrát. Kameraman ocenil naše umelecké výkony. Video by malo byť zverejnené na stránke obce a samozrejme aj na školskej stránke. Dúfame, že sa Vám bude páčiť.

       

     • Na návšteve v detskom domove

     • Od pondelka do utorka deti z prvého stupňa prinášali balíčky plné sladkosti, ktoré chceli venovať deťom v detských domovoch. Túto akciu sme urobili už po druhykrát. Dokopy sa balíčkov nazbieralo až 103! Takýto počet sme vôbec nečakali. Tieto balíčky sme odovzdali deťom v Detskom domove v Sokoľanoch a v Detskom domove v Košickej Novej Vsi. Hoci kvôli pandémii tento rok chýbal Mikuláš s anjelmi, radosť v očkách týchto detí bola obrovská. Potešil ich aj krásny list, ktorý napísali žiaci štvrtého ročníka. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do tejto akcie zapojili. Ešte raz ďakujeme. 

      >>>FOTOALBUM<<<

     • Našu školu navštívil Mikuláš

     • V utorok 8.decembra k nám s veľkým buchotom zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Najprv sme sa všetci zľakli, ale Mikuláš nás upokojil. Povedal, že počul, že sme boli počas roka veľmi dobrí, veľmi dobre sme zvládli home office i vyučovanie počas karantény. Napomenul však niektorých z nás, že neposlúchali pani učiteľky, nepísali si domáce úlohy, neplnili si školské povinnosti, tak preto si so sebou vzal aj čerta, aby nás trošku postrašil. Po prísľube, že sa polepšíme a za básničku či pesničku sme dostali balíček plný sladkostí. Naša radosť bola nekonečná. 

       

     • Oznam

     • Milí žiaci, 

      ak chcete podarovať sladké dobroty deťom z detských domov, nezabudnite priniesť zajtra resp. v utorok zabalené balíčky a odovzdať ich Mikulášskym pomocníkom. Ešte raz ďakujeme. 

     • Mikuláš ,,Deti deťom"

     • Zaduj, víchor!

      Vločky splaš!

      Nech už je tu Mikuláš!

      Ľavá nôžka, pravá nôžka,

      nakuknem mu do batôžka

      a pomôžem vybaliť.

      Zaplníme celý byt!

       

      6. decembra opäť príde Mikuláš! Určite sa všetky deti tešia. Aj deti v detských domovoch. Tak ako aj po minulý rok, aj tento rok sa chystáme im odovzdať darčeky. Hoci to nebude priamy kontakt s týmito deťmi kvôli pandémii, nezabúdame na nich.

      Preto Vás prosíme, aby ste v pondelok resp. v utorok (7.12-8.12) potešili tieto deti sladkosťami

      v už zabalených balíčkoch a odovzdali ich Mikulášskym pomocníkom, resp. p. uč. Denise Šubovej. 

       

      Za Vaše balíčky Vám vopred ďakujeme.