• Testovanie 6

     • V tomto školskom roku sa v októbri šiestaci zapojili do pilotného testovania z matematiky a slovenského jazyka. Celkové výsledky nás potešili. Tu sú: 

      Slovenský jazyk a literatúra

      Nelka Lacková - 94,4%

      Lenka Beliová - 86,1%

      Nelka Vargová - 86,1%

      Tamarka Dzurová - 83,3%

      Maxim Bobko - 77,8%

      Lenka Krajňáková - 77,8%

      Viki Basová - 75%

      Matej Franko - 75%

      Samuel Šimko - 75%

       

      Matematika

      Tamara Dzurová - 90,6%

      Nelka Lacková - 84,4%

      Maxim Bobko - 81,3%

      Lenka Krajňáková - 81,3%

      Samuel Šimko - 81,3%

      Nelka Vargová - 81,3%

      Marianka Miková - 78,1%

      Jakub Piško - 78,1%

      Nikolas Lacko - 75,0%

     • Oznam

     • Vážení rodičia a milí žiaci, 

      chceli  by sme Vám oznámiť, že vyučovanie v piatok 27.11.2020  bude končiť najneskôr o 12,30 hod. z prevádzkových dôvodov. Je nám ľúto, ale výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD nie je možné v tento deň zabezpečiť. 

      Ďakujeme za porozumenie. 

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

     • Tak ako každý rok i teraz sa  na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí vypracovávali úlohy dištančnou formou. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka 9. ročníka K. Kačmariková, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole. Na druhom mieste sa umiestnila E. Palenčárová, 8. roč. a na treťom mieste sa umiestnili S. Majorošová, 8. roč. a S. Benešová, 9. roč.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

     • Opätovné otvorenie školy pre žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia a milí žiaci, 

      máme už po jesenných prázdninách, absolvovali sme aj povinnú nariadenú karanténu a zajtra, t.j. v utorok 10.11.2020 opäť otvárame brány školy pre žiakov prvého stupňa. Nezabudnite vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa elektronickou formou alebo ho môžte odovzdať pri nástupe dieťaťa do školy. Taktiež bude prístupné aj na vrátnici školy. Žiaci prvého stupňa sa budú učiť podľa platného rozvrhu. Školské kluby budú naďalej fungovať v nezmenenom režime. Zároveň pripomíname zvýšenú hygienu a ROR (rúška, odstupy, dezinfekcia rúk). 

      Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa dnešného vypublikovaného rozvrhu, učia sa tri hodiny od 8,45 do 11,30 hod. Vyučovanie je pre nich povinné, nakoľko sa blíži štvrťročná klasifikačná porada. Vyučovať budú učitelia z priestorov školy. 

      Želáme si pevné zdravie! 

       

      Prílohy: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

      - Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa + Návod k vyplneniu tlačiva elektronickou formou

      - Vyhlásenie návštevníka pri vstupe do budovy

      - Rozhodnutie o opätovnom otvorení špeciálnych škôl 

      - Rozhodnutie o obnovení vyučovania na prvom stupni základných škôl po jesenných prázdninách

      - Oznam

      - Usmernenie ministerstva od 8.11.2020

     • Oznam

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      RÚVZ nariadil našej škole ZŠ Haniska 290, 044 57 Haniska karanténu od 31.10.2020 do 9.11.2020.
      Z tohto dôvodu je budova školy zatvorená!
      Celá škola sa vyučuje dištančne podľa upraveného rozvrhu.
      Vyučovanie 1.stupňa začne 10.11.2020 utorok.

      >>>nové dokumenty<<<