• Oznam pre rodičov detí, ktoré išli do ŠvP

     • Zástupkyňa školy oznamuje rodičom detí, ktoré dnes išli do školy v prírode, že práve v tejto chvíli šťastne dorazili a všetko je v poriadku. Cestou navštívili aj Spišský hrad, ktorý sa deťom páčil. O priebehu školy v prírode Vás budeme priebežne informovať fotografiami. 

     • Klokan


     • Ešte v minulom školskom roku sme sa zapojili do matematickej súťaže Klokan. Výsledky kvôli COVID-u neboli zverejnené, až do dnešného dňa. Pozitívne čísla nás potešili. Veď posúďte sami: 

      Samko Krempaský (terajšia 2A) - 100%

      Lenka Bodnárová (terajšia 2A) - 100%

      Vanessa Nahajová (terajšia 2A) - 100%

      Oliver Zeleňák (terajšia 2A) - 93,3%

      Patrik Jusko (terajšia 2A) - 100%

      Dominik Kolko (terajšia 2A) - 100%

      Laura Majorošová (terajšia 3A) - 100%

      Ema Čonková (terajšia 3B) - 100%

      Dorotka Šamková (terajšia 3B) - 100%

      Danielka Ondočková (terajšia 3A) - 100%

      Radka Papugová (terajšia 3A) - 100%

      Terezka Imrichová (terajšia 3B) - 100%

      Natálka Szunyogová (terajšia 4 ročník) - 93,3%

      Marek Iglai (terajší 4. ročník) - 93,3%J

      akub Šamko (terajší 7. ročník) - 72,5%J

      án Imrich (bývalý žiak 9. ročníka) - 71,7%

      Erik Roško (bývalý žiak 9. ročníka) - 41,7% 

      Srdečne blahoželáme! 

     • Ruská pieseň nad Dunajom

     • A opäť už súťažíme! 

      K tomu, aby sme mohli postúpiť na celoslovenskú súťaž Ruská pieseň nad Dunajom, ktorej sme sa zúčastnili aj minulý rok, a získali sme 1. miesto., potrebujeme Vašu pomoc! Skúste oceniť našu snahu a zahlasovať za našich žiakov. Už teraz si držíme palce! Videa si spustíte na týchto stránkach. Nezabudnite nám dať ,,like"

      Lucia Oravová - >>> video <<<

      Slávici >>> video <<<

      Katarína Kačmáriková >>> video <<<

      Alena Horváthová >>> video <<<

       

       

       

     • Pán starosta privítal malých prváčikov v škole

     • Počas tohto týždňa na malých prváčikov nezabudol ani pán starosta Ing. Miloš Barcal. Prišiel ich pozdraviť a popriať im všetko dobré v novom školskom roku. Hoci je tentoraz omnoho náročnejší, pretože je potrebné nosiť rúška a tiež sa zrušili Dni obce, kedy ich priamo na námestí mohol pozdraviť a privítať, poznamenal, že je aj výnimočný, pretože z malých škôlkárov sa stali veľkí školáci. Pripomenul im, že vedomosti sú dôležitým základom do budúcnosti. Tak veľa chuti do práce, prváci, aby boli na konci samé jednotky! 

     • Futbalový turnaj prípravkárov počas letných prázdnin

     • Dňa 11. júla sa uskutočnil futbalový turnaj prípravkárov v Ždani. Za účasti ôsmich družstiev sa nám podarilo turnaj vyhrať. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín po štyroch. Z každej skupiny postupovali prví dvaja. A tu sú skupiny: 

      SKUPINA A: 

      1. Atletiko Košice

      2. FK Haniska

      3. FK Moldava

      4. Kokšov Bakša

       

      SKUPINA B: 

      1. FK ČAŇA

      2. Malá Ida

      3. FK Ždaňa

      4. Paňovce

      V skupine sme obsadili 2. miesto, keď sme zdolali Kokšov Bakšu 1:0, remizovali sme s Moldavou 1:1 a prehrali sme s Atletikom Košice 2:1. Získali sme štyri body. Z druhej skupiny postúpili FK Čaňa a Malá Ida. 

      Finálová skupina sa hrala systémom ,,každý s každým". Prvý zápas sme prehrali 3.4 proti FK Čaňa. Druhý zápas sme vyhrali 3:1 proti Malej Ide. Tretí zápas sme vyhrali 1:0 proti Atletiku Košice. Spolu sme získali 6 bodov, čím sme sa stali absolútnymi víťazmi turnaja. Na 2. mieste skončilo Atletiko košice, na treťom mieste Malá Ida a na 4. mieste FK Čaňa. 

      Takýmto umiestnením sme dosiahli veľký úspech, keď sa nám vôbec prvýkrát podarilo vyhrať turnaj. chlapci mali nevysloviteľnú radosť a ja ako ich tréner ešte väčšiu. Chcem sa im za to poďakovať, že sa nikdy nevzdávali a dotiahli to až do víťazneho konca. Som na nich hrdý. Veľké ďakujem patrí aj rodičom detí, ktorí ich neustále povzbudzovali. 

      Po turnaji sme v toto leto absolvovali ešte sedem prípravných zápasov s bilanciou: 5 víťazstiev, 1 remíza a 1 prehra. 

      Tréner: Marcel Majoroš

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • 2. september bol netradičný. Hoci to bol začiatok nového školského roka, ale takto sme ešte nikdy nezačínali. Všetci žiaci prichádzali pred bránu školy ,,zamaskovaní", v rúškach. Rozdelili sa do troch skupín, podľa jednotlivých vchodov, kde im vydezinfikovali ruky triedni učitelia a asistenti. Potom si ich prevzali ich učitelia, ktorí pozbierali zdravotný dotazník i vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tieto dva papiere museli mať žiaci, ak chceli vojsť do budovy školy. V triedach nový školský rok slávnostne otvorili triedni učitelia, po nich sa prihlásila cez rozhlas aj pani riaditeľka, ktorá všetkých privítala a zaželala im veľa chuti do učenia. Tak hor sa do práce, milí žiaci! 

     • Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

     • Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. septembra 2020 iným spôsobom ako obvykle z dôvodu preventívnych opatrení COVID 19. Dovoľte mi, aby som Vás informovala o jeho priebehu:

      2.9.2020 (streda)

      > Príchod žiakov:

      > do 8:30 hod. do areálu školy.

      > Triedni učitelia zhromaždia žiakov svojej triedy pri určených vchodoch do budovy školy.

      > Každý žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré sú k dispozícii na stránke školy a v tlačenej podobe pri vrátnici školy.

      > Žiak, ktorý nebude mať vyhlásenie a zdravotný dotazník podpísaný obidvoma rodičmi, nemôže vstúpiť do budovy školy.

      > Žiaci sa sústredia pri vchodoch podľa rozpisu:

      > Cez hlavný vchod: žiaci 2. stupňa

      > Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník

      > Cez bývalý vchod materskej školy (od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B

      > Žiaci vstupujú do budovy školy len v sprievode triedneho učiteľa s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky.

      > Slávnostné otvorenie školského roka bude v triedach od 8:30 do 10:00 hod.


      Program v triede:

      – organizácia školského roka

      – školský poriadok pre žiakov

      – učebné pomôcky

      – iné informácie triednych učiteliek


      3. a 4. 9. 2020 (štvrtok, piatok)

      > Príchod žiakov:

      > Cez hlavný vchod: žiaci 2. stupňa

      > Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník

      > Cez bývalý vchod materskej školy ( od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B

      > Pri vstupe do budovy bude prebiehať ranný filter.


      Vyučovanie:

      > 1. ročník od 7:50 – 10:35 hod.

      > 1. stupeň od 7:50 – 11:30 hod.

      > 2. stupeň od 7:50 – 12:20 hod.

      > Stravovanie v ŠJ: od 11:30 do 14:00 hod. podľa harmonogramu.


      ŠKD :

      > ranná ŠKD od 6:30 hod. ( len v najnutnejších prípadoch) – žiaci budú v triede povinne s rúškom

      > Cez átrium triedy: 1. ročník, 2.B, 4. ročník

      > Cez bývalý vchod materskej školy ( od ihriska) triedy: 2.A, 3.A,3.B,

      > výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD bude do 16:30 hod. v jednotlivých oddeleniach.

      Výchovno – vzdelávací proces bude od 7.9.2020 prebiehať podľa rozvrhu hodín bez spájania žiakov z rôznych tried bez využívania odborných učební a telocvične.

      Viac informácií o úprave prevádzky školy v súlade s preventívnymi opatreniami nájdete v materiáli „Organizácia a podmienky výchovy v školskom roku 2020/21“.


      Prílohy:

      zdravotny_dotaznik_dietata_priloha_c.4.pdf

      vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_priloha_c.5.pdf

      organizacia_a_podmienky_vychovy_od_01_09_2020.pdf

     • Oznam pre žiakov 1. ročníka

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

      Z dôvodu dodržania pandemických opatrení sa ruší hromadný slávnostný ceremoniál pre žiakov 1.ročníka.

      Žiaci a ich rodičia sa zhromaždia pred budovou školy a ostatní žiaci podľa označenia jednotlivých tried.

      Slávnostné uvítanie prvákov sa presúva do kmeňovej triedy za týchto podmienok:

      1. Rodič pred vstupom do školy odovzdá:

      A. Zdravotný dotazník o svojom zdravotnom stave (príloha č.4, >>>dokument_priloha_c.4.docx<<<)

      B. Vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka (príloha č.5,  >>>dokument_priloha_c.5.docx<<<).

      2. Pri vstupe sa vykonáva ranný filter a dezinfekcia rúk.

      3. Do budovy školy vstupuje prvák výhradne len s jedným zákonným zástupcom

       

      pokyny_organizacia_od_01_09_2020.pdf

       

       

       

       

      Mgr. Helena Borufková

      riaditeľka školy