• Testovanie 9-2020

     • Základné informácie k testovaniu 9-2019

      Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 1. apríla 2020. Cieľom testovanie je: 

      - získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania

      - porovnávať výkony jednotlivých žiakov a škôl

      - poskytnúť školám a verejnosti spätnú väzbu a kompexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania

      Testovať sa budú žiaci z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero

      Nepovolené pomôcky: mobily, študijné materiály, učebnice

      Ak sa žiak nedostaví na riadny termín testovania, náhradný termín je 15. apríl 2020 avšak nie priamo v škole, ale v krajskom meste.

     • Lyžiarsky výcvikový kurz na Jahodnej

     • Lyžiarsky výcvik zahájilo 23 lyžiarov, z toho 12 začiatočníkov a 11 mierne pokročilých. Ďalšiu skupinu tvorilo 16 snowboardistov. Žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev podľa lyžiarskej a snowboardovej zdatnosti. Kurzu sa zúčastnili štyria inštruktori a pedagogický dozor. Práca inštruktorov bola náročná, hlavne prvé dva dni, pretože bolo potrebné naučiť začiatočníkov základom lyžovania a jazdy na snowboarde. 

      Prvá skupina lyžiarov - začiatočníkov - sa učila ovládať lyže, učili sa oblúky v pluhu a jazdu po spádnici. Neskôr sa zdokonaľovali v oblúkoch a zvládli jazdu na vleku. 

      Druhá skupina lyžiarov - pokročilých -sa uberala na zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností. Posledný deň sa uskutočnili preteky, kde si žiaci vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti. 

      Tretia a štvrtá skupina snowboardistov - začiatočníkov - sa venovala so základnými pravidlami manipulácie so snowboardom, základných postojov a pádov, so základnou formou jazdy z kopca dole. 

      Počasie a podmienky na lyžovanie a snowboardovanie boli veľmi dobré. Popoludní, keď bolo teplo, býval na svahu ťažší sneh. Lyžiarsky výcvik ukončili všetci žiaci. 

     • Halový futbalový turnaj mladších žiakov

     • Dňa 22. februára 2020 sa v športovej hale v Čani uskutočnil futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev a to: FK Geča, FK Kokšov Bakša, FK Seňa, FK Haniska, FK Čaňa a FK Ždaňa. 

      Hralo sa systémom každý s každým. Turnaj odštartoval už o 8.00 ráno. Naši sa v prvom zápase stretli s mužstvom FK Čaňa. Po trošku zakríknutom začiatku, kedy sme inkasovali hneď dvakrát, sa naši chlapci rozohrali k veľmi dobrému výkonu. Podarilo sa nám znížiť na 1:2.

      Potom sme súpera pritlačili, ale na vyrovnávajúci gól to už nestačilo a prehrali sme 2:1.V druhom zápase sme si poradili s družstvom FK Ždaňa v pomere 3:1. 

      Ďalší zápas sme hrali proti Seni, ktorá sa nakoniec stala aj víťazom turnaja. Dlho sme vyhrávali 2:1, ale v poslednej sekunde zápasu sa Seni podarilo vyrovnať na 2:2. Chlapci odohrali výborný zápas a ako jedinému družstvu sa im podarilo uchmatnúť aspoň bod proti víťazovi turnaja - Seni. 

      Zvyšné dva zápasy sme vyhrali a to 2:0 proti Geči a 2:0 proti Kokšov Bakši. S bilanciou troch výhier, 1 remízy a 1 prehry a zo ziskom 10 bodov obsadili naši chlapci skvelé 3. miesto. Ušla sa nám ešte jedna cena a to pre Riška Čarného, ktorého spolu s hráčom z Kokšov Bakše vyhlásili za NAJLEPŠIEHO HRÁČA TURNAJA. Chlapci dostali aj medaile, pekný pohár a futbalovú loptu. 

      tréner Marcel Majoroš

     • Oznam pre rodičov

     • Dňa 27.2.2020 sa na zasadnutí rodičov uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Haniska na obdobie rokov 2020-2024.Prosíme rodičov, ktorí majú záujem kandidovať, aby svoj záujem nahlásili riaditeľke školy najneskôr v daný deň do 15.30 hod.

     • Plenárne a triedne rodičovské združenie

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske Vás pozýva na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2020 (vo štvrtok) o 16,00 hod v školskej jedálni a neskôr v triedach s týmto programom: 

      1. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za I. polrok 2019/2020

      2. Lyžiarsky výcvik

      3. Škola v prírode

      4. Plavecký výcvik

      5. Projekt Erasmus

      6. Prospech, správanie a dochádzka v II. polroku 

      Po plenárnom rodičovskom združení budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

      Všetci ste srdečne vítaní!

     • Február 2020 v ŠKD

     • Výtvarný krúžok

      V tomto mesiaci sme mali trikrát výtvarný krúžok. V prvom týždni sme si vytvorili fašiangové masky zvieratiek, nakoľko je tento mesiac spojený práve s fašiangami. Počas druhého týždňa sme vytvárali valentínske srdiečka, ktoré určite potešili všetkých rodičov. K nim deti pridali aj milé venovanie. V tretí týždeň sme sa zamerali na výtvarnú súťaž - ,,Vitamíny v našej strave", do ktorej sme sa zapojili a ovocie a zeleninu deti tvorili kolážou.

     • Január 2020 v ŠKD

     • Pohybové hry

      Medzi najobľúbenejšie pohybové hry u detí patria hry s loptami. Osvojovali sme si základné pohybové zručností, ktoré sú vhodnou formou prípravy predovšetkým pre športové hry: chytanie a prihrávanie lopty, vedenie lopty, triafanie do bránky, koša a rôznych terčov. Hrali sme rôzne zaujímavé hry: „Lopta smerom k lopte.“, „Stretnú sa lopty?“, „Loptička na trati.“, „Nenechajte si ujsť loptu do bránky!“, „Lopta v koši.“... Deti sa aktívne a s radosťou zapájali do činnosti jednotlivých hier a poctivo súťažili.

      Výtvarný krúžok

      Po vianočných sviatkoch sa deti tešili darčekom, ktoré dostali pod stromček. Nechýbala ani obľúbená kniha, ktorú si na výtvarnom krúžku ilustrovali. Zároveň si vytvorili obaly na knihy. Šikovní výtvarníci si zhotovili vlastné pexeso, veselých smailikov - emoji, ktoré zdobia našu chodbu. 

     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • 29. januára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. Bol to už 69. ročník tejto súťaže. Školu zastupovali žiaci 5. a 9. ročníka.

      Žiaci 5. ročníka sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát. Sú to títo žiaci: Nelka Vargová, Lenka Beliová, Jakub Piško a Nelka Lacková. Hoci s počtom bodov sa nestali úspešnými riešiteľmi, určite majú zaujímavú matematickú skúsenosť. 

      Žiak 9. ročníka Ján Imrich sa stal úspešným riešiteľom.

      Srdečne mu blahoželáme!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • 6. februára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády.  Bol to už 48. ročník. Súťažilo sa v troch kategóriách. Úlohy boli náročné a dosiahli sme tieto úspechy: 

      Kategória E - žiaci 8. a 9. ročníka

      4. miesto - Ján Imrich

       

      Kategória F - žiaci 6. a 7. ročníka

      2. miesto - Peter Výrostko

       

      Kategória G - žiaci 5. ročníka

      9. miesto - Jakub Piško

       

      Srdečne blahoželáme!

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 5. 2. 2020 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti ,,Šaliansky Maťko". Našu školu reprezentovala žiačka 5. ročníka, Nela Vargová, ktorá získala čestné uznanie.

      Srdečne blahoželáme!

     • Chrípkové prázdniny

     • Riaditeľstvo ZŠ Haniska oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ od 6. februára 2020 (štvrtok) do 10. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie bude pokračovať 11. februára 2020 (utorok).