• Vianočné prázdniny

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že vianočné prázdniny trvajú od 23. decembera 2019 (pondelok) do 7. januára 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda). 

      Vedenie a celý kolektív ZŠ Haniska Vám praje príjemné prežitie sviatkov, krásnu sviatočnú pohodu a šťastný Nový rok.

     • Zmena času odchodu autobusu

     • Spoločnosť Eurobus a.s. Vám oznamuje, že od nedele 15.12.2019 dochádza k zmene cestovného poriadku v autobusovej doprave. Našich žiakov sa týka táto zmena len v posune autobusu po piatej vyučovacej hodine z 12.20 hod na 12.30 hod., aby sa žiaci stihli spokojne naobedovať.

     • ŠKD v stredu 18.12.2019 len do 15.00 hod!!!

     • Oznamujeme rodičom a deťom, že všetky školské kluby budú v stredu 18. decembra 2019 len do 15.00 hod z organizačných dôvodov. Prosíme, aby ste si do daného času deti vyzdvihli. Ďakujeme za pochopenie!

     • Vianočná akadémia - zmena času

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      upozorňujeme Vás na zmenu času Vianočnej akadémie, ktorá sa uskutoční dňa 15.decembra 2019 v sále kultúrneho domu už od 14.30 hod. 

      Zraz žiakov bude v klube v kultúrnom dome v Haniske o 14.15 hod.

      Ďakujeme za pochopenie!

      Všetci ste srdečne vítaní!

     • Daruj sladkosť pre deti z detského domova

     • Milé deti, milí rodičia, 

      pripomíname Vám projekt Mikuláš ,,Deti deťom". Zajtra, t.j. 9.decembra 2019 môžete priniesť nejakú sladkosť, ktorú chcete darovať deťom v dvoch detských domovoch. Náš Mikuláš spolu s anjelmi navštívi tieto detské domovy a odovzdá im Vaše sladkosti. Urobme radosť aj týmto deťom! Ďakujeme! 

     • Rodičovské združenie len pre žiakov 9. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje, že rodičovské združenie len pre žiakov 9. ročníka, ktoré malo byť 12.decembra 2019, sa zo zdravotných dôvodov prekladá na iný termín, ktorý Vám bude vopred oznámený. 

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Mikuláš ,,Deti deťom"

     • ,,Každé dieťa si zaslúži na Mikuláša prekvapenie."

      Touto vetou by sme sa chceli riadiť aj my, žiaci našej základnej školy. Pod vedením pani učiteľky Furmanovej a školského parlamentu vznikla myšlienka venovať sladké dobroty vybranému detskému domovu a aj týmto deťom pripraviť Mikulášske prekvapenie. Tak nám skúste pomôcť a odovzdajte malé maškrty Mikulášskym pomocníkom v pondelok 9.decembra 2019. V popoludňajších hodinách navštívime detský domov spolu s Mikulášom a anjelmi a odovzdávame im Vaše sladkosti. ĎAKUJEME!

     • Pripravované akcie na mesiac december

     • 4.12.2019 - Geografická olympiáda

      5.12.2019 - Dejepisná olympiáda

      5.12.2019 - ProEduco

      6.12.2019 - Mikuláš v škole

      6.12.2019 - Uvítanie detí do života spojené s príchodom Mikuláša - o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu

      10.12.2019 - Pytagoriáda 3,4,5. ročník

      10.12.2019 - Exkurzia firiem v Kechneci pre žiakov 8.-9. ročníka v rámci výberu povolania

      11.12.2019 - Pytagoriáda 6,7,8. ročník

      12.12.2019 - Ypsilon - celoslovenská súťaž v slovenskom jazyku

      14.12.2019 - Vianočná akadémia v Sokoľanoch o 15.00 hod. 

      15.12.2019 - Vianočná akadémia v Haniske o 15.00 hod. 

      17.12.2019 - Vianočné turnaje

      19.12.2019 - Vianočný koncert v kostole

      20.12.2019 - Vianočné triedne besiedky

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Pod vedením pani učiteľky Palenčárovej sa sa dňa 27.11.2019 zúčastnili okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naša žiačka 8. ročníka, Katarína Kačmariková, sa stala úspešnou riešiteľkou.

      Srdečne blahoželáme!