• Tradície v sebe zahŕňajú hodnoty

    • Projekt Erasmus+ „Tradície zahŕňajú hodnoty“

      

     V marci 2018 sme sa zapojili do prípravy projektu Erasmus+. Dňa 15.augusta 2018 slovenská Národná agentúra zverejnila výsledky a projekt s názvom „Tradície zahŕňajú hodnoty“ bol ohodnotený počtom bodov 88 zo 100 a teda Európska komisia ho schválila. Vysoké skóre naznačuje, že projekt má silný potenciál. Hlavným cieľom projektu je výmena dobrej praxi. Koordinátorom projektu je Taliansko, partnermi sú Portugalsko, Turecko, Holandsko a Slovensko. Projekt má trvanie 24 mesiacov, t.j. do 30.9.2020.

      

     Tento projekt sme pripravili preto, lebo veríme, že tradície sú nástrojom pre lepšiu budúcnosť a že vďaka nim sú ľudia zodpovednejší, spoločenskejší, tolerantní, nápomocní a ľudskejší. Najdôležitejším cieľom Európskej komisie je, aby v Európe  žili dobrí občania a úroveň spoločenská, vzdelanostná a technologická sa u občanov zlepšila. V Strategickom pláne EÚ 2020 je uvedené, že kľúčovým faktorom v dnešnom svete je zvýšenie sociálneho povedomia, riadenie spoločenskej jednoty a zlepšenie využívania IKT.

     Vďaka projektu TIP chceme, aby študenti a spoločnosť vedeli o hodnotách a tradíciách v ich kultúrach a aby ich spoznali aj v partnerských krajinách. Veríme, že tradície majú vo svojom pozadí pozitívne hodnoty. Tým, že ich budeme skúmať, analyzovať, prezentovať a zdieľať, sa hodnoty v Európe medzinárodne obohatia.

     Do každej zo zúčastnených krajín vycestuje 5 žiakov (v sprievode 2 dospelých) na 7 dní vrátane cesty. V Haniske privítame 20 žiakov z partnerských krajín v školskom roku 2019/2020, predbežne v júni 2020.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Haniska 290
   • 055/6930159
   • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje