• Profil školy

    • Naša škola je plne organizovanou školou, teda nachádzajú sa v nej ročníky od prvého až po deviaty. Škola prešla veľkou rekonštrukciou v roku 2010-2011, kde okrem zateplenia, novej oranžovo-žltej fasády, prešli maľbou aj vnútorné priestory školy.


        Naša škola pred rekonštrukciou
      

     Škola je vybavená telocvičňou, novou posilňovňou, novým multifunkčným ihriskom, počítačovými učebnami, interaktívnymi učebňami a odbornými učebňami, napríklad prírodopisná učebňa, jazykové laboratórium, anglická trieda a podobne. V škole pôsobia aj dva školské kluby, ktoré navštevujú prevažne žiaci 1-4 ročníka v počte 48. Žiakom je k dispozícii aj vynovená školská jedáleň, v ktorej sa okrem obedov podáva aj mliečna desiata.

      

        Po rekonštrukcií

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Haniska 290
   • 055/6930159
   • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje