• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dátum zverejnenia
  VO: Súhrnná správa Školský vzdelávací program 2013/2014 s DPH 02.09.2013 02.12.2013
  VO: Súhrnná správa Inovovaný školský vzdelávací program 2018/2019 s DPH 04.09.2018 04.09.2018
  VO: Súhrnná správa Školský vzdelávací program 2015_2016 s DPH 02.09.2015 14.09.2015
  VO: Súhrnná správa Správa za rok 2014_2015 s DPH 31.08.2015 14.09.2015
  VO: Súhrnná správa Správa za rok 2016/2017 s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa Špecializovaná trieda 2017/2018 s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa Špeciálna trieda 2017/2018 s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa Výchovný vzdelávací program pre ŠKD s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa ŠKD 2017 s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa Inovovaný vzdelávací program 2017/2018 s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa Príloha učebné osnovy pre 2. stupeň 2017 s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa Príloha učebné osnovy pre 1. stupeň 2017 s DPH 05.09.2017 11.09.2017
  VO: Súhrnná správa Správa za rok 2017/2018 s DPH 04.09.2018 04.09.2018
  VO: Súhrnná správa Celoročný motivačný projekt ŠKD s DPH 04.09.2018 04.09.2018
  VO: Súhrnná správa ISCED 1. stupeň 2018/2019 s DPH 04.09.2018 04.09.2018
  VO: Súhrnná správa Školský vzdelávací program 2012/2013 s DPH 02.09.2012 02.12.2013
  VO: Súhrnná správa Špecializovaná trieda 2018/2019 s DPH 04.09.2018 04.09.2018
  VO: Súhrnná správa Špeciálna trieda 2018/2019 s DPH 04.09.2018 04.09.2018
  VO: Súhrnná správa Protispoločenská činnosť s DPH 30.06.2015 12.11.2019
  VO: Súhrnná správa ŠkVP špeciálna trieda 19_20 s DPH 20.12.2019 20.12.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/92
  • Kontakty

   • Základná škola, Haniska 290
   • 055/6930159
   • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje