• 2016/2017

    • Horovova Čaňa

     Dňa 19.mája 2017 sa žiaci zúčastnili literárnej súťaže pod názvom Hororova ČAŇA. Družstvo ôsmakov - Michal Imrich a Rebeka Gažová získalo krásne 2. miesto.

     Zober loptu, nie drogy

     V decembri sa naše družstvo zúčastnilo Finalového turnaja vo futsale pod názvom ,,Zober loptu, nie drogy", ktorý sa konal v Košiciach. Naša družstvo sa umiestnilo na krásnom 3. mieste.

     Okresné kolo v malom futbale

     Mladšie žiačky našej školy sa 2. mája zúčastnili a vyhrali Okresné kolo v malom futbale. Zároveň tak postúpili do krajského kola

     Krajské kolo biblickej olympiády

     Náš tím, v zložení Michal Imrich, Ján Imrich a Daniel Takáč sa zúčastnil krajského kola biblickej olympiády, ktorá sa konala v Košiciach dňa 25.4.2017. Spomedzi sedemnástich družstiev získali krásne 4. miesto. Blahoželáme!!!

      

     Okresné kolo matematickej olympiády

     Karin Miklošová z piateho ročníka a Michal Imrich z ôsmeho ročníka vyhrali PRVÉ MIESTA v matematickej olympiáde.

      

     Okresné kolo biblickej olympiády

     Dňa 21.3.2017 sa v Centre voľného času Domino v Košiciach konalo okresné kolo biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Michal Imrich 8. ročník, Daniel Takáč 7.A trieda, Ján Imrich 6. ročník. V celkovom hodnotení medzi košickými školami získali druhý najvyšší počet bodov. Umiestnili sa na druhom mieste v rámci regiónu základných škôl Košice-okolie.

      

     Okresné kolo vo volejbale

     23. marca 2017 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnilo okresné kolo vo volejbale starších žiakov.

     Naši chlapci obsadili 4. miesto

      

     Obvodové kolo Biologickej olympiády

     Miška Majorošová, žiačka 8. ročníka sa zúčastnila obvodového kola biologickej olympiády, ktoré sa konalo v Základnej škole v Slanci. Miška získala 1. miesto v kategórií C v projektovej časti. Okrem posteru svojho psíka musela odovzdať odbornej komisii aj správu o projekte. Miška zvíťazila v tejto súťaží už po tretíkrát. Srdečne blahoželáme!!! Usmiaty

      

     Výsledková listina krajského kola súťaže Ruské slovo

     Dňa 22.2.2017 sa žiak 5. ročníka Adrián Šoltés zúčastnil krajského kola súťaže Ruské slovo. Súťaž prebieha každý rok, t. Tento ročník sa konal na Gymnáziu M.R. Štefánika. Spomedzi 105 žiakov a študentov z 28 základných a stredných škôl sa Aďko umiestnil na krásnom 2.  mieste v kategórií ,,Sólový spev". 
      

      

     Výsledky okresného kola Dejepisnej olympiády

     Presne na Valentína, teda 14.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorej sa zúčastnil žiak 8. ročníka Michal Imrich. Miško súťažil v kategórií D. Úlohy boli náročné, súťažiaci boli veľkí konkurenti. Michal neváhal a zabojoval, obsadil krásne 7. miesto.  Srdečne blahoželáme!!!

      

     Výsledky okresného kola Geografickej olympiády

     Dňa 7.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády v Poproči. Zúčastnil sa jej žiak 8. ročníka Michal Imrich, ktorý súťažil v kategórií E. Miško získal krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme! Žmurkajúci

     Spolu s ním súťažili: 
     Janko Imrich zo 6. ročníka - obsadil v kategórií F ôsme miesto. 
     Miška Majorošová z 8. ročníka - obsadila v kategórií E dvadsiate siedme miesto
     Blahoželáme!!!

      

     Všetkovedko - výsledky

     Ďalšou súťažou pre mladších žiakov bola súťaž pod názvom ,,Všetkovedko". Do súťaže sa zapojilo viac ako 17 500 detí z celého Slovenska. Táto súťaž bola určená pre druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov. Na peknom 12. mieste sa umiestnil Adrián Šoltés z piateho ročníka, ktorý zároveň získal titul Všetkovedko školy. Aďko, blahoželáme! 

     Z druhákov najlepšie výsledky dosiahli Maxim Bobko a Matej Franko, z tretiakov Samko SzunyogNelly Jankeová, zo štvrtákov Peter Výrostko, z piatkov Daniel Eliáš, Adrián Šoltés, Saška Juhásová a Katka Kačmáriková. Len tak ďalej! Žmurkajúci

      

     Expert geniality show - výsledky

     A už tu máme výsledky súťaže ,,Expert geniality show". V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 9384 žiakov zo 435 škôl z celého Slovenska. Táto súťaž sa týkala len žiakov 6-8. ročníka a bola rozdelená do týchto tém: Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Dejiny, udalosti a umenie. Spomedzi 9384 žiakov sa na krásnom 15. mieste umiestnil žiak 8. ročníka Michal Imrich. Miško, srdečne blahoželáme!
      

     V prvej štyristovke obsadili miesta aj žiaci 6. ročníka Janko Imrich a Sofia Bitóová a žiačka 8. ročníka Rebeka Gažová. Blahoželáme! 

      

     Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

     Aj počas tohto školského roka prebehlo a ešte prebehne niekoľko testovaní žiakov. Nechýbalo ani testovanie žiakov 5. ročníka z dvoch základných predmetov: z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
     Na škole sa testovalo 22 žiakov. Priemerná úspešnosť školy bola v matematike  63,6% (národný priemer SR bol 62,3%) a v slovenskom jazyku bola priemerná úspešnosť 61,7% (národný priemer SR bol 63,1%).

     Z testovaných žiakov malo v matematike 80-100% až 9 žiakov, v slovenčine viac ako 80% dosiahlo 8 žiakov, čo je perfektný výkon. PIATACI, len tak ďalej! Usmiaty

      

     Okresné kolo Matematickej olympiády

     Naša žiačka 5. ročníka Karin Miklošová získala na okresnom kole Matematickej olympiády krásne 1. miesto. Karinka, srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa takých krásnych úspechov!!!

      

     Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

     Dňa 21.10.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Tejto olympiády sa zúčastnili siedmi žiaci ôsmeho a traja žiaci deviateho ročníka. Prvá časť bola písomná a vychádzala z čitateľskej gramotnosti. V druhej časti bola transformácia textu a tretia časť preskúšala ich komunikačné zručnosti.

     Na prvom mieste sa umiestnil Michal Imrich z 8. ročníka, na druhom mieste Klaudia Lacková z 8. ročníka a na treťom mieste Michaela Majorošová z 8.ročníka.

     Výhercom srdečne blahoželáme!!!Usmiaty

      

     Dobšinského Košice

     Krásny úspech dosiahol Jakub Šamko z tretieho ročníka, ktorý sa 27.10.2016 zúčastnil 12.ročníka mestskej súťaže Dobšinského Košice v prednese rozprávky ,,Šprint do školy". Získal cenu generálneho riaditeľa Lunx.

     Srdečne mu blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov! Usmiaty

  • Kontakty

   • Základná škola, Haniska 290
   • 055/6930159
   • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje