• Dôležitý oznam

      Vedenie školy oznamuje, že rozhodnutím RÚVZ a po oznámení zriaďovateľovi od pondelka 6.12. do 12.12.2021 budú mať žiaci 2. stupňa dištančné vyučovanie.

      Ďalšie informácie budú zverejnené počas víkendu.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • November 2021 v ŠKD

      Začiatkom mesiaca deti v ŠKD vyrábali nehasnúce sviečky, ktoré ožiarili svetielkom celú triedu a srdiečka pri príležitosti sviatku „Dušičky“.

      Bláznivo-odvážny deň sme si vychutnali v štýle Halloween, tvorbou zaujímavých masiek, strašidelných postavičiek –Frankenstein, Múmia, Úpir. Nezabudli sme ani na tradičné oranžové tekvice z papiera a 3D Sovičky.

     • Piataci si vyskúšali, ako pracujú historici

      Žiakom 5. ročníka v tomto šk. roku, okrem iných predmetov, pribudol aj dejepis. Jeho cieľom je, aby sa žiaci naučili systematicky „cestovať v čase“. Postupne sa učia usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov, rozpoznať na obrázkoch jednotlivé druhy historických prameňov.

      Práve preto navštívili školskú galériu, aby sa naučili vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe získaných informácií o minulosti vlastnej školy. Zaujala ich aj galéria najlepších žiakov, z ktorých mnohých poznajú a môžu byť pre nich peknými vzormi. Na ďalšej hodine v školskej knižnici odprezentovali pred spolužiakmi všetko, čo ich v galérii zaujalo a následne pracovali so školskými kronikami, aby aj týmto spôsobom nahliadli do histórie našej školy.

     • Vyhodnotenie projektu Záložka spája školy

      S nadšením a zvedavosťou sme po jesenných prázdninách rozbalili balík so záložkami od kamarátov z českej základnej školy v Batelove, s ktorými sme nadviazali spoluprácu v rámci česko - slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní žiaci nachádzali v klasickej ale aj súčasnej literárnej tvorbe pre deti a mládež. Okrem záložiek nás potešil aj sprievodný list opisujúci chod partnerskej základnej školy, listy pre druhákov, knižôčka s pohľadnicami Batelova v každom ročnom období, drobné darčeky a perá. V našej školskej knižnici sme usporiadali výstavu záložiek z partnerskej školy, v rámci ktorej si žiaci pri dodržaní proti covidových opatrení po triedach so svojimi triednymi pani učiteľkami, prečítali listy od kamarátov v Čechách, spoznali na obrázkoch krásy ich obce a na záver si vybrali záložku do svojej knihy. Naši druháci si budú

     • Pilotné meranie medzinárodnej štúdie ICILS 2023

      Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky približne 30 škôl, ktoré sa v roku 2022 zúčastnia pilotného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 - Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti. Medzinárodnú štúdiu ICILS na Slovensku uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021
  • Jedálny lístok

   • Pondelok06. 12.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 1343540